Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 33/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Minh Nhị
Ngày ban hành: 28/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 33/CT-UB

Long xuyên, ngày 28 tháng 10 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ Y-DƯỢC TƯ NHÂN TRONG TỈNH

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa, đa dạng hóa y tế, ở Long Xuyên vừa qua đi đầu trong việc nầy và đáp ứng được phần nào nhu cầu trị bệnh của nhân dân và góp phần làm giảm áp lực ở các cơ sở y tế công. Tuy nhiên, do chưa có qui định chặt chẽ về cự ly, khoảng cách nên có hiện tượng các phòng mạch và hiệu thuốc tư "vây quanh" bệnh viện công hoặc tập trung chủ yếu ở phường Mỹ Bình và Mỹ Long. Gần đây, có một số người xin phép mở thêm bệnh viện hoặc cơ sở điều dưỡng tư nhân cũng ở 2 phường này. Tình trạng này sẽ biến hoạt động dịch vụ y tế thành ngành kinh doanh thông thường với những hình thức bệnh viện, phòng mạch, xét nghiệm, X quang, hiệu thuốc... của các thành phần kinh tế như những khu phố bán hàng chuyên ngành. Và thực tế đã có xảy ra cạnh tranh giành bệnh với nhiều thủ đoạn như mua bán, thậm chí có hiện tượng câu móc bệnh nhẹ, câu dầm bệnh nhân tại cơ sở điều trị tư, nếu trị có sự cố hoặc bệnh tiến triển xấu thì đưa vào bệnh viện công, tốn tiền Nhà nước chịu, chết thì Nhà nước mang tiếng vv...

Để chấn chỉnh tình hình trên, tiếp theo thông báo kết luận buổi làm việc với ngành Y tế tại văn bản số 122/TB-UB ngày 27/8/2002 của Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị :

Trước hết là Giám đốc Sở Y tế, các cơ quan chức năng và Chủ tịch UBND các cấp :

1- Thống kê lại và đánh giá hoạt động của số cửa hàng dược, phòng mạch, bệnh viện và cơ sở điều trị khác của tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là của 2 phường Mỹ Bình và Mỹ Long của thành phố Long Xuyên, thị xã Châu Đốc và các thị trấn có Trung tâm y tế huyện.

2- Giám đốc Sở Y tế xây dựng qui hoạch và đề án quản lý hoạt động dịch vụ y tế của tư nhân để làm cơ sở cho các cấp chính quyền và ngành chức năng trong tỉnh phối hợp thực hiện. Trong đó chú ý : về yêu cầu, phải làm cho các cơ sở y tế của Nhà nước, tập thể và tư nhân trong toàn tỉnh là một hệ thống dịch vụ phục vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng toàn tỉnh theo yêu cầu và khả năng tài chính của các đối tượng khác nhau. Không được tầm thường hóa một nghề mà xưa nay xã hội xem là rất đạo đức và không được thương mại hóa một lĩnh vực hoạt động dịch vụ hết sức đặc biệt là phục vụ cho con người lúc họ đang đau khổ (thậm chí là sắp chết).

3- Không cấp phép mới cho tư nhân mở phòng mạch, cửa hàng thuốc gần các bệnh viện, Trung tâm y tế dưới 500m. Nơi nào đã có rồi thì tạm thời còn giữ, nhưng phải có kiểm soát, quản lý, không để cho tình trạng tranh giành bệnh với nhau, kể cả tranh với các bệnh viện công như tranh bán hàng hóa thông thường khác. Cấm trình dược viên vào quảng cáo thuốc móc nối với bác sĩ tại các cơ sở y tế công. Không được để bác sĩ ngoài biên chế làm việc tại các bệnh viện, trừ các sinh viên ngành y, dược thực tập.

4- Không cấp phép mới xây dựng bệnh viện tư nhân tại 2 phường Mỹ Bình và Mỹ Long vì đã có quá nhiều cơ sở dịch vụ y tế rồi. Riêng việc cấp phép cho cửa hàng, phòng mạch tư khu vực gần bệnh viện ĐKTT mới sẽ xây dựng cũng phải xem xét và bảo đảm cự ly qui định, không được để việc đã rồi, gây rắc rối cho công tác quản lý bệnh viện mới sau này.

5- Giám đốc Sở Y tế sớm xây dựng qui chế quản lý Nhà nước đối với các bệnh viện tư nhân, trong đó có cơ chế cho phép bác sĩ ở cơ quan và bệnh viện công tham gia điều trị tại bệnh viện tư nhân; qui chế các cơ sở dịch vụ khác như phòng mạch, cửa hàng dược, đại lý thuốc... Khi xây dựng phải có tham khảo ý kiến với các Giám đốc Sở: Kế hoạch-ĐT, Tài chính-VG, Thương mại-DL, Công an và Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thời gian trình ký và ban hành tháng 12/2002.

Chỉ thị này được công khai dân chủ cho toàn dân. Ngành Y tế và các cơ quan chức năng có trách nhiệm lắng nghe, tiếp thu phản ảnh của nhân dân và tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương và các qui định cụ thể. Đồng thời, thông qua sự giám sát của các cơ quan chức năng và của nhân dân để phát hiện kịp thời các sai phạm của những cơ quan và công chức vi phạm chủ trương này.-

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Y tế
- Bộ KH-ĐT
- Bộ Thương mại
- VP Chính phủ
- TTTU,HĐND,TTUB
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể
- Chủ tịch UBND huyện, thị,TP
- Lưu.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH AN GIANG
Nguyễn Minh Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 33/CT-UB ngày 28/10/2002 về chấn chỉnh công tác quản lý hành nghề y-dược tư nhân trong tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.084

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!