Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 33/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 08/11/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 33/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 1982

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THI HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

Ngày 17-8-1982, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành các Quyết định số 133, 134, 135, 136-HĐBT về một số chế độ đãi ngộ đối với công nhân, viên chức Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Căn cứ các quyết định trên đây của Hội đồng Bộ trưởng ;

1. Việc thực hiện chế độ đãi ngộ đối với công nhân, viên chức Nhà nước theo các văn bản của Hội đồng Nhà nước nói trên ở thành phố được thi hành kể từ ngày 1-8-1982.

2. Cách tính cụ thể để trả mức lương, các khoản phụ cấp tiền lương và phụ cấp liên quan khác... phải thực hiện đúng theo các thông tư hướng dẫn thi hành của các Bộ chức năng.

3. Trong điều kiện triển khai thực hiện các văn bản nói trên của Hội đồng Bộ trưởng ở thành phố có bị chậm, thì cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước thuộc diện được hưởng chế độ đãi ngộ theo cách tính mới sẽ được truy lĩnh kể từ ngày 1-8-1982. Nếu có trường hợp cá biệt, mức đãi ngộ theo cách tính mới vẫn còn thấp so với mức được hưởng thì tiếp tục được bảo lưu mức cũ cho đến khi có chỉ thị mới của Ủy ban nhân dân thành phố sau khi kiến nghị với Hội đồng Bộ trưởng.

4. Việc thi hành các chế độ đãi ngộ đối với công nhân, viên chức Nhà nước thuộc ngành nào thì chỉ phổ biến trong ngành đó, không phổ biến rộng ra các ngành khác – đặc biệt là không đưa lên báo chí, đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

5. Sở Lao động chịu trách nhiệm chủ trì cùng Sở Tài chánh, Ngân hàng Nhà nước thành phố hướng dẫn cụ thể việc thi hành các văn bản nói trên của Hội đồng Bộ trưởng và chỉ thị này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 33/CT-UB ngày 08/11/1982 về thi hành các quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về một số chế độ đãi ngộ đối với công nhân viên chức nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.005

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!