Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 33/CT-UB-KT về tổ chức kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 1995 trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 33/CT-UB-KT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 07/07/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 33/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 1995

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KIỂM KÊ VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 1995 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

Để có số liệu làm cơ sở cho việc đánh giá tình hình sử dụng đất hiện nay và lập kế hoạch sử dụng đất ở thành phố trong những năm sắp tới, theo chỉ thị số 382/CT-ĐC ngày 31/3/1995 của Tổng Cục Địa chính, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Tổ chức đợt kiểm kê đất và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 1995 trên địa bàn thành phố, ở tất cả các đơn vị hành chánh theo từng cấp : xã, phường, thị trấn, huyện, quận và thành phố.

2/ Thời gian thực hiện đúng theo qui định trong chỉ thị số 382/CT-ĐC của Tổng Cục Địa chính, cụ thể như sau :

- Đơn vị phường, xã : Tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo cho Ủy ban nhân dân quận, huyện và Sở Địa chính thành phố trước ngày 01/11/1995.

- Các quận, huyện tổng hợp kết quả kiểm kê báo cáo cho Cục Thống kê và Sở Địa chính thành phố trước ngày 15/12/1995.

- Cục Thống kê phối hợp với Sở Địa chính thành phố tổng hợp kết qủ kiểm kê toàn thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trước ngày 20/01/1996 để kịp báo cáo Trung ương trước ngày 31/01/1996.

3/ Để tổ chức thực hiện tốt đợt kiểm kê đất trên địa bàn thành phố theo thời gian nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cho các ngành ở thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện như sau :

- Sở Địa chính thành phố chủ trì lập kế hoạch thực hiện trên toàn thành phố, tổ chức tập huấn và chỉ đạo nghiệp vụ cho cán bộ địa chính cấp huyện, quận, xã, phường; phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo và tổng hợp báo cáo kết quả chung toàn thành phố.

- Ủy ban nhân dân quận, huyện trực tiếp chỉ đạo các phường xã và lập kế hoạch thực hiện theo đúng thời gian qui định. Kết quả thực hiện, tổng hợp tình hình báo cáo kết quả cho Cục Thống kê và Sở Địa chính thành phố để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Sở Tài chánh thành phố giải quyết kịp thời kinh phí cho Sở Địa chính thành phố để đảm bảo thực hiện hoàn thành công tác đúng thời gian qui định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc Sở Địa chính kịp thời báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết để thực hiện tốt chỉ thị này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Sang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 33/CT-UB-KT về tổ chức kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 1995 trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.614
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175