Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 32/2001/PL-UBTVQH10 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 178783 văn bản

1

Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2001 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ

Ban hành: 04/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

2

Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 39/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2001 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ

Ban hành: 16/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

3

Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2001 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ

Ban hành: 28/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

4

Pháp lệnh luật sư năm 2001

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2001 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ

Ban hành: 25/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

5

Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2001

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 36/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2001 PHÁP LỆNH UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ

Ban hành: 25/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

6

Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2001

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2001 PHÁP LỆNH UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ

Ban hành: 19/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

7

Pháp lệnh lưu trữ quốc gia năm 2001

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 34/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2001 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ

Ban hành: 04/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

8

Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia của Uỷ ban thường vụ quốc hội năm 2007

QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 32/2007/PL-UBTVQH11 NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2007 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Nghị quyết số 12/2002/QH11 ngày 16

Ban hành: 20/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

9

Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/2003/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ

Ban hành: 17/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

10

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44/2002/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2002 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ

Ban hành: 02/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

11

Pháp lệnh đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế năm 2002

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41/2002/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2002 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ

Ban hành: 25/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

12

Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 43/2002/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2002 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ

Ban hành: 25/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

13

Pháp lệnh tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam năm 2002

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 42/2002/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2002 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ

Ban hành: 25/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

14

Pháp lệnh Giá năm 2002

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40/2002/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2002 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ

Ban hành: 26/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

15

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1998

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/1998/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1998 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ

Ban hành: 25/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2010

16

Pháp Lệnh thư viện năm 2000

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2000 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ

Ban hành: 28/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

17

Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2000

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2000 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ

Ban hành: 28/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

18

Pháp lệnh về Thủ đô Hà Nội năm 2000

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2000 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ

Ban hành: 28/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

19

Pháp lệnh thể dục, thể thao năm 2000

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2000 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ

Ban hành: 25/09/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

20

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2000 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ

Ban hành: 24/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.23.35