Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 29/2008/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 68644 công văn

1

Công văn 879/TTg-KTN về tình hình thực hiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2011 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; - Thanh tra Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 03/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2011

2

Công văn 2087/BKHĐT-QLKKT năm 2014 hướng dẫn phân cấp, ủy quyền Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Hướng dẫn phân cấp, ủy quyền Ban quản lý KCN, KKT thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 về KCN, KCX, KKT. Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: - Các Bộ: Xây

Ban hành: 08/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

3

Công văn số 4422/BCT-KH về việc hướng dẫn Ban quản lý thực hiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

4422/BCT-KH,Công văn 4422 2009,Bộ Công thương,Doanh nghiệp BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4422/BCT-KH V/v hướng dẫn Ban quản lý thực hiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP

Ban hành: 18/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2009

4

Công văn số 344/TTg-KTN về việc thực hiện Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

344/TTg-KTN,Công văn 344 2009,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 344/TTg-KTN V/v thực hiện Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính

Ban hành: 06/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2009

5

Công văn 29/CP-KTTH năm 2021 về đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

29/CP-KTTH,Công văn 29 2021,Chính phủ,Đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP,Đính chính Nghị định xử phạt vi phạm về thuế,Đính chính Nghị định xử phạt vi phạm hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

6

Công văn 8876/VPCP-QHĐP năm 2020 về khẩn trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8876/VPCP-QHDP,Công văn 8876 2020,Văn phòng Chính phủ,Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP,Xây dựng Nghị định thay thế 64/2008/NĐ-CP,Khẩn trương xây dựng thay thế 64/2008/NĐ-CP,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

7

Công văn 3703/VPCP-KGVX về đính chính Nghị định số 29/2011/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

3703/VPCP-KGVX,Công văn 3703 2011,Văn phòng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3703/VPCP-KGVX V/v Đính chính Nghị định số 29/2011/NĐ-CP

Ban hành: 06/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2011

8

Công văn 5004/BNN-QLCL năm 2018 thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 5004/BNN-QLCL V/v triển khai thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018 Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố; - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc

Ban hành: 02/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

9

Công văn 3584/BCT-XNK năm 2014 giải quyết vướng mắc khi thực hiện Điều 29, 30 Nghị định 187/2013/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

hiện Điều 29, 30 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Trả lời công văn số 3176/TCHQ-GSQL ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị giải quyết vướng mắc khi thực hiện Điều 29, 30 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

10

Công văn 29/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng với mức lương tối thiểu theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP và 70/2011/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

hoạt động xây dựng. Theo đó, việc điều chỉnh giá nhân công, máy thi công theo mức lương tối thiểu mới của Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 và Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của nhà nước có liên quan. Nếu việc điều chỉnh giá hợp đồng không làm thay đổi mục tiêu đầu tư

Ban hành: 20/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2012

11

Công văn 510/BVTV-VP phổ biến Nghị định 63/2010/NĐ-CP và 20/2008/NĐ-CP về thủ tục hành chính do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

63/2010/NĐ-CP và Nghị định 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về thủ tục hành chính Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2011 Kinh gửi: - Các phòng chức năng thuộc Cục - Các đơn vị trực thuộc Cục. Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành

Ban hành: 06/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2011

12

Công văn 1713/VPCP-QHQT tổng kết thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

1713/VPCP-QHQT,Công văn 1713 2012,Văn phòng Chính phủ,Tổng kết thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP,Hợp tác với nước ngoài về pháp luật,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

13

Công văn 6173/UBND-ĐTMT năm 2014 thực hiện Nghị định 29/2014/NĐ-CP về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 6173/UBND-ĐTMT Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước Thành phố Hồ

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

14

Công văn 1485/BHXH-CSXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 28/2010/NĐ-CP29/2010/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tăng 28,6% theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006; - Tăng 20% theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007; - Tăng 15% theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008; - Tăng 5% theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 6/4/2009; - Tăng 12,3% theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010. 3.3. Đối với trường hợp

Ban hành: 27/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2012

15

Công văn 29/VPCP-CN năm 2021 về giải pháp hoàn thiện các cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá tài nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

29/VPCP-CN,Công văn 29 2021,Văn phòng Chính phủ,Cơ chế như đấu thầu tài nguyên,Lựa chọn nhà đầu tư đấu giá tài nguyên,Cơ chế đấu giá tài nguyên,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

16

Công văn 5027/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

5027/BNV-TCBC,Công văn 5027 2021,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định 108/2020/NĐ-CP,Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban tỉnh,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2021

17

Công văn 1203/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 29/2013/NĐ-CP và Thông tư 24/2013/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số: 1203/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP và Thông tư số 24/2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

18

Công văn 188/CP-KGVX năm 2021 về đính chính Nghị định 141/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

188/CP-KGVX,Công văn 188 2021,Chính phủ,Đính chính Nghị định 141/2020/NĐ-CP,Đính chính Nghị định về chế độ cử tuyển đối học sinh dân tộc,Đính chính Nghị định về cử tuyển sinh viên dân tộc thiểu số,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

19

Công văn 2208/QLCL-TTPC năm 2013 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định 66/2008/NĐ-CP do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số: 2208/QLCL-TTPC V/v hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Phúc đáp văn bản số 1363/PC ngày 05/11/2013 của Quý Vụ về việc tổng hợp công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2013

20

Công văn 1013/TNN-CSPC năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

1013/TNN-CSPC,Công văn 1013 2021,Cục Quản lý tài nguyên nước,Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP,Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC -------

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.211.61