Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 5004/BNN-QLCL 2018 thực hiện sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm

Số hiệu: 5004/BNN-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 02/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5004/BNN-QLCL
V/v triển khai thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (gọi tắt là Nghị định 74);

Để triển khai thực hiện Nghị định 74 trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành và các nhiệm vụ cụ thể được Chính phủ giao nêu tại Nghị định trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung của Nghị định 74 ngay sau khi Nghị định có hiệu lực (01/7/2018).

2. Phân công thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong triển khai Nghị định 74 như sau:

2.1. Vụ Pháp chế: Chủ trì công tác phổ biến pháp luật đối với Nghị định 74; Rà soát đề nghị bãi bỏ hoặc sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ phù hợp với các nội dung quy định của Nghị định 74 (hoàn thành trong tháng 7/2018).

2.2. Vụ Tổ chức cán bộ: Chủ trì rà soát các nội dung có sự thay đổi về phạm vi quản lý nhà nước về chất lượng của Bộ tại điểm b Khoản 2 Điều 32 và việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ cho các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ, trình Bộ trưởng điều chỉnh phân công nếu cần thiết (bao gồm phân công quản lý nhà nước về chất lượng và phân công quản lý đánh giá sự phù hợp) (hoàn thành trong tháng 8/2018).

2.3. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì rà soát, đề xuất kế hoạch, lộ trình xây dựng quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 hoặc quy chuẩn kỹ thuật về quá trình sản xuất theo Nghị định 74; Trình Bộ ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính về đánh giá, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp thuộc phạm vi phân công quản lý của Bộ theo quy định của Nghị định 74 (hoàn thành trong tháng 7/2018).

2.4. Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành: tổ chức thực hiện đúng các quy định mới về phương thức quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, nhập khẩu; chế độ miễn, giảm kiểm tra đối với hàng hóa nhập khẩu.

2.5. Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành được giao nhiệm vụ đánh giá, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nghiên cứu kỹ để thực hiện đúng các quy định của Nghị định 74 về đánh giá chỉ định phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận, kiểm định, giám định thuộc phạm vi quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các đơn vị báo cáo kịp thời về Bộ để hướng dẫn, xử lý.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh/thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5004/BNN-QLCL ngày 02/07/2018 thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.701

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!