Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 27/2002/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 21447 văn bản

1

Chỉ thị 27/2002CT-UB về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với sông, kênh rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/2002/CT-UB, Chỉ thị 27, Thành phố Hồ Chí Minh, Tài nguyên- Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/2002/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2002 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Ban hành: 19/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2010

2

Chỉ thị 27/2002/CT-UB về tăng cường công tác quản lý và chống thất thu thuế Công thương nghiệp, dịch vụ - Ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

27/2002/CT-UB, Chỉ thị 27, Thành phố Hà Nội, Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/2002/CT-UB Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2002

Ban hành: 06/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

3

Chỉ thị 27/2002/CT.UB về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 do tỉnh An Giang ban hành

27/2002/CT.UB,Chỉ thị 27,Tỉnh An Giang,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2002/CT.UB Long Xuyên, ngày 18 tháng 7

Ban hành: 18/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

4

Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành

27/CT-TTg,Chỉ thị 27 2019,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển bền vững,Thúc đẩy tăng trưởng,Miền Trung,Thương mại,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT-TTg Hà

Ban hành: 19/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

5

Chỉ thị 27-CT/TW năm 2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

27-CT/TW,Chỉ thị 27-CT 2019,Ban Chấp hành Trung ương,Chống tham nhũng,Phòng chống tham nhũng,Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 27-CT/TW Hà

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

6

Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

27/CT-UBND,Chỉ thị 27 2018,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

7

Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2018 về giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

27/CT-TTg,Chỉ thị 27 2018,Thủ tướng Chính phủ,Tăng cường quản lý,Nhập khẩu phế liệu,Nguyên liệu sản xuất,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT

Ban hành: 17/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

8

Quyết định 27/2002/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/2002/QD-UB,Quyết định 27 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị,Quỹ Đầu tư phát triển,Quỹ đầu tư,Chỉ tiêu kế hoạch,Năm 2002,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 22/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

9

Quyết định 27/2002/QĐ-UB về Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức của tỉnh Quảng Ngãi

27/2002/QD-UB,Quyết định 27 2002,Tỉnh Quảng Ngãi,Phân cấp quản lý cán bộ công chức ,Quản lý cán bộ công chức,Cán bộ công chức,Cán bộ công chức Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

10

Quyết định 27/2002/QĐ-UB về sửa đổi việc thành lập, quản lý và sử dụng Quĩ bảo trợ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

27/2002/QD-UB,Quyết định 27 2002,Thành phố Hà Nội,Thành lập,Quĩ bảo trợ an ninh trật tự,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 28/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

11

Chỉ thị 27/2002/CT-BGTVT thực hiện Nghị định 92/2001/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành

27/2002/CT-BGTVT,Chỉ thị 27,Bộ Giao thông vận tải,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/2002/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2002 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỤC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ

Ban hành: 27/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

12

Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2017 về nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

27/CT-UBND,Chỉ thị 27,Tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT-UBND Thái Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

13

Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2017 về đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

27/CT-TTg,Chỉ thị 27 2017,Thủ tướng Chính phủ,Nâng cao hiệu quả,Cơ chế một cửa,Cơ chế một cửa ASEAN,Cơ chế một cửa quốc gia,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2017

14

Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2016 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương

27/CT-UBND,Chỉ thị 27 2016,Tỉnh Hải Dương,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT-UBND Hải Dương, ngày 23 tháng 12 năm

Ban hành: 23/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2017

15

Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2016 về tăng cường biện pháp phòng chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2017 do tỉnh Bình Dương ban hành

27/CT-UBND,Chỉ thị 27 2016,Tỉnh Bình Dương,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT-UBND Bình Dương, ngày 21 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 21/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

16

Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2016 về phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

27/CT-UBND,Chỉ thị 27 2016,Tỉnh Bình Định,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT-UBND Bình Định, ngày 30 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 30/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

17

Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2016 về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Thái Bình và tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

27/CT-UBND,Chỉ thị 27 2016,Tỉnh Thái Bình,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT-UBND Thái Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

18

Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

27/CT-UBND,Chỉ thị 27,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 25/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

19

Chỉ thị 27/2004/CT-UB về tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông do tỉnh An Giang ban hành

27/2004/CT-UB,Chỉ thị 27 2004,Tỉnh An Giang,An toàn giao thông,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2004/CT.UB Long Xuyên, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2014

20

Chỉ thị 27/CT-UBND về tăng cường biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông tăng cao trên địa bàn thành phố trong những tháng cuối năm 2016 do thành phố Hải Phòng ban hành

27/CT-UBND,Chỉ thị 27,Thành phố Hải Phòng,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT-UBND Hải Phòng, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 19/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.23.15