Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2002/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 27/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 22/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2002.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 196/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 156/2001/QĐ-BKH ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2002;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 168/TT-KHĐT-TH ngày 14 tháng 01 năm 2002 và Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố tại Tờ trình số 103/TT-HĐQL ngày 08 tháng 3 năm 2002;
Căn cứ kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp ngày 11 tháng 3 năm 2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 với tổng vốn đầu tư là 1.022,388 tỷ đồng; trong đó, vốn của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố là 396,6 tỷ đồng (vốn điều lệ và vốn huy động) và vốn của các ngân hàng, hợp vốn cho vay là 625,4 tỷ đồng.

Điều 2.- Cơ cấu tổng vốn đầu tư 1.022,388 tỷ đồng, phân bổ như sau:

2.1- Dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2001 là 472,388 tỷ đồng.

2.2- Tài trợ vốn cho vay các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố 470 tỷ đồng.

2.3- Đầu tư trực tiếp 80 tỷ đồng, bao gồm:

+ Tham gia đầu tư các dự án phục vụ chương trình di dời cơ sở sản xuất công nghiệp của thành phố 42 tỷ đồng;

+ Tham gia thành lập Công ty cổ phần đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm 20 tỷ đồng;

+ Tham gia thành lập Công ty Chứng khoán thành phố 10 tỷ đồng;

+ Đầu tư mua cổ phần của doanh nghiệp 08 tỷ đồng.

 (Đính kèm danh mục dự án đầu tư năm 2002).

Điều 3.- Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố từ các nguồn như sau:

3.1- Thu hồi vốn đầu tư các dự án từ nguồn ngân sách tập trung năm 2001 là 12,083 tỷ đồng;

3.2- Lãi cho vay các dự án ủy thác từ nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2001 là 1,744 tỷ đồng;

3.3- Lãi tiền gởi nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2001 là 1,599 tỷ đồng;

3.4- Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2001 là 11,5 tỷ đồng.

Điều 4.- Phân công Đồng chí Huỳnh Thị Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét đề xuất của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố và các sở-ngành chức năng để quyết định các vấn đề như sau:

4.1- Điều chỉnh danh mục dự án đầu tư, mức vốn cho vay, lãi suất và thời hạn cho vay vốn đầu tư đối với dự án đầu tư chuyển tiếp và dự án đầu tư mới, nhưng không làm thay đổi tổng vốn đầu tư đã bố trí cho từng nhóm dự án.

4.2- Điều chỉnh danh mục và mức vốn dự án đầu tư trực tiếp, danh mục và mức vốn mua cổ phần của các doanh nghiệp, nhưng không làm thay đổi tổng vốn đã bố trí để đầu tư trực tiếp.

4.3- Duyệt cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố theo các nguồn đã xác định tại Điều 3.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Hội đồng quản lý, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố và chủ đầu tư các dự án theo danh mục đính kèm, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5
- Thường trực ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB: các PVP, các Tổ NCTH  Tổ TH (4b)
- Lưu (TH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2002/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.168

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64