Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2524/VPCP-KTTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3254 văn bản

1

Quyết định 2524/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

2524/QD-UBND,Quyết định 2524 2018,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2524/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 27 tháng 9

Ban hành: 27/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

2

Chương trình 2524/CTr-UBND công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành năm 2017

2524/CTr-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Công tác đối ngoại,Chương trình công tác,Viện trợ phi chính phủ nước ngoài,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2524

Ban hành: 21/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

3

Quyết định 2524/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tỉnh An Giang

2524/QD-UBND,Quyết định 2524,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2524/QĐ-UBND An Giang, ngày 09 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

4

Quyết định 2524/QĐ-BGTVT bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng cuối năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải

2524/QD-BGTVT,Quyết định 2524,Bộ Giao thông vận tải,Xây dựng văn bản pháp luật,Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,Công tác xây dựng văn bản quy phạm ,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2016

5

Quyết định 2524/QĐ-BTC năm 2015 về Quy chế cung cấp thông tin pháp luật và đăng tải văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

2524/QD-BTC,Quyết định 2524 2015,Bộ Tài chính,Cung cấp thông tin pháp luật ,Đăng tải văn bản,Cơ sở dữ liệu quốc gia,Cơ sở dữ liệu quốc gia pháp luật,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

6

Kế hoạch 2524/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 108/2014/NĐ-CP do tỉnh Bến Tre ban hành

2524/KH-UBND,Tỉnh Bến Tre,Tinh giản biên chế,Chính sách tinh giản biên chế,Chính sách tinh giản biên chế Bến Tre ,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2524

Ban hành: 26/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2015

7

Quyết định 2524/QĐ-UBND năm 2014 về đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

2524/QD-UBND,Quyết định 2524,Tỉnh Sơn La,Bảng đơn giá thuê đất, tỷ lệ đơn giá thuê đất,Đơn giá thuê đất,Xác định đơn giá thuê đất ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2014

8

Quyết định 2524/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tỉnh Thanh Hóa ban hành

2524/QD-UBND,Quyết định 2524,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2524/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 11 tháng 08 năm 2014

Ban hành: 11/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2014

9

Quyết định 2524/QĐ-UBND năm 2008 công bố danh mục văn bản của Ủy ban nhân dân đến nay hết hiệu lực thi hành do tỉnh Tiền Giang ban hành

2524/QD-UBND,Quyết định 2524,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2524/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 22 tháng 8 năm 2008

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2014

10

Quyết định 2524/QĐ-UB năm 2004 ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh Ninh Bình

2524/QD-UB,Quyết định 2524 2004,Tỉnh Ninh Bình,Trụ sở Tiếp công dân ,Quy định tiếp công dân,Quy trình tiếp công dân,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2524

Ban hành: 19/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2014

11

Đính chính số 2479/VPCP-KTTH ngày 19/05/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc đính chính Quyết định số 85/2004/QĐ-TTg

2479/VPCP-KTTH, Văn phòng Chính phủ, Tiền tệ - Ngân hàng, Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2479/VPCP-KTTH Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2004 ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 85/2004/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2004

Ban hành: 19/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

12

Quyết định 2524/2006/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại và nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Thái nguyên, giai đoạn 2006-2010

2524/2006/QD-UBND,Quyết định 2524 2006,Tỉnh Thái Nguyên,Ngăn ngừa trẻ em lao động nặng nhọc,Lao động trẻ em,Trẻ em lao động nặng nhọc,Lao động - Tiền lương UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

13

Quyết định 2524/2001/QĐ-UB về mức thu chi tiền dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

2524/2001/QD-UB,Quyết định 2524 2001,Tỉnh Đắk Lắk,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2524/2001/QĐ-UB Buôn Ma Thuột, ngày 22

Ban hành: 22/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

14

Hướng dẫn 1126/SXD-KTTH điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

1126/SXD-KTTH,Hướng dẫn 1126 2011,Tỉnh Vĩnh Long,Chi phí máy thi công,Điều chỉnh chi phí nhân công,Dự toán xây dựng công trình,Tỉnh Vĩnh Long,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH VĨNH LONG SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 20/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2012

15

Hướng dẫn 717/SXD-KTTH sửa đổi quy định nội dung, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

717/SXD-KTTH,Hướng dẫn 717 2011,Tỉnh Vĩnh Long,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH VĨNH LONG SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 717/SXD-KTTH Vĩnh Long, ngày 22 tháng 8 năm 2011

Ban hành: 22/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2011

16

Hướng dẫn 634/SXD-KTTH điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

634/SXD-KTTH,Hướng dẫn 634 2011,Tỉnh Vĩnh Long,Chi phí máy thi công,Điều chỉnh chi phí nhân công,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH VĨNH LONG SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 634/SXD-KTTH

Ban hành: 21/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2011

17

Hướng dẫn 467/SXD-KTTH về trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

467/SXD-KTTH,Hướng dẫn 467 2010,Tỉnh Vĩnh Long,Chuyển nhượng toàn bộ dự án ,Khu đô thị mới,Khu nhà ở,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH VĨNH LONG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 467/SXD-KTTH Vĩnh

Ban hành: 15/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2010

18

Thông báo 183/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề "Cùng nổ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế" do Văn phòng Chính phủ ban hành

183/TB-VPCP,Thông báo 183 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Thủ tướng với doanh nghiệp,Cùng nỗ lực phục hồi nền kinh tế,Cùng vượt thách thức phục hồi nền kinh tế,Doanh nghiệp,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

19

Thông báo 182/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thành viên BCĐ quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp; - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục: TH, KTTH, QHQT, NC,

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

20

Thông báo 181/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng; - Tổ trưởng Tổ tư vấn của TTgCP; - VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH, NN, CN, TH, KGVX; - Lưu: VT, QHĐP (3b).

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85