Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 248/KH-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 105600 văn bản

1

Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

248/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/KH-UBND Lào Cai, ngày 12 tháng 7 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

2

Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2018 triển khai mô hình cà phê doanh nhân do tỉnh Đắk Nông ban hành

248/KH-UBND,Tỉnh Đắk Nông,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/KH-UBND Đắk Nông, ngày 23 tháng 5 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 23/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2018

3

Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2017 về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018

248/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Dịch bệnh động vật,An toàn dịch bệnh động vật,Thủy sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/KH-UBND Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

4

Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017-2027 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

248/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 05/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

5

Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn Luật sư và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020

248/KH-UBND Quảng Bình, ngày 23 tháng 02 năm 2017 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC ĐOÀN LUẬT SƯ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Triển khai kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả

Ban hành: 23/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

6

Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2016 đôn đốc thu và xử lý nợ thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

248/KH-UBND,Tỉnh Bắc Kạn,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/KH-UBND Bắc Kạn, ngày 1 tháng 8 năm 2016 KẾ HOẠCH

Ban hành: 01/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

7

Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

248/KH-UBND,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/KH-UBND Bắc Ninh, ngày 06 tháng 01 năm 2016 KẾ

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2018

8

Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2015 về thu gom, trợ giúp đối tượng lang thang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020

248/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/KH-UBND Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 6 năm 2015 KẾ HOẠCH

Ban hành: 10/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

9

Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

248/QD-UBND,Quyết định 248,Tỉnh Hòa Bình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 25/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2018

10

Quyết định 248/QĐ-UBND về Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên hệ thống đường giao thông và kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

248/QD-UBND,Quyết định 248 2018,Tỉnh Hà Tĩnh,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

11

Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2017 công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng do tỉnh Thanh Hóa ban hành

248/QD-UBND,Quyết định 248,Tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 20 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2017

12

Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

248/QD-UBND,Quyết định 248 2016,Tỉnh Tuyên Quang,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2016

13

Quyết định 248/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2014

248/QD-UBND,Quyết định 248 2014,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 26 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 26/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2014

14

Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách tỉnh Bình Định năm 2013 đối với khoản chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách phải tạm dừng chi

248/QD-UBND,Quyết định 248,Tỉnh Bình Định,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/QĐ-UBND Bình Định, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2014

15

Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

248/QD-UBND,Quyết định 248 2009,Tỉnh Ninh Thuận,Công bố bộ thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 248/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày

Ban hành: 28/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2010

16

Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt dự án Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

248/QD-UBND,Quyết định 248 2009,Tỉnh Đắk Nông,Quy hoạch PTNN,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/QĐ-UBND Gia Nghĩa,

Ban hành: 20/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

17

Quyết định 248/2009/QĐ-UBND phê duyệt đề án giải quyết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc diện dôi dư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

248/2009/QD-UBND,Quyết định 248,Tỉnh Thanh Hóa,giải quyết cán bộ giáo dục Thanh Hóa,Cán bộ quản lý,nhân viên hành chính giáo dục Thanh Hóa,giải quyết cán bộ dôi dư Thanh Hóa,Lao động dôi dư,Giáo viên nhân viên diện dôi dư, nhân viên hành chính trường học,Bộ máy hành chính,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Ban hành: 21/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2013

18

Quyết định 248/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án Xuất khẩu lao động do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

248/2007/QD-UBND,Quyết định 248 2007,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Xuất nhập khẩu,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 30/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

19

Quyết định 248/2006/QĐ-UBND ban hành mức thu phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

248/2006/QD-UBND,Quyết định 248 2006,Tỉnh Ninh Thuận,Mức thu phí dịch vụ công,Quản lý đất đai,Đo đạc bản đồ địa chính,Tỉnh Ninh Thuận,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Ban hành: 19/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

20

Quyết định 248/2005/QĐ-UBND về phương thức xác định giá mua, giá bán căn hộ chung cư và chuyển nhượng nền đất ở theo Chỉ thị số 24/2004/CT-UB về đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư, nền đất dành cho việc tái định cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

248/2005/QD-UBND,Quyết định 248 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Xác định giá mua,Xác định giá bán,Căn hộ chung cư,Chuyển nhượng nền đất,Xác định giá,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.129.211