Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 23/2015/TT-BKHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 70472 công văn

1

Công văn 7471/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 7471/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong quá trình thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ

Ban hành: 04/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2016

2

Công văn 3678/GSQL-GQ1 năm 2018 về vướng mắc thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số: 3678/GSQL-GQ1 V/v vướng mắc thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hà Nội. Trả lời công văn số 2270/HQHN-GSQL và số 2653/HQHN-GSQL của Cục Hải quan Tp. Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, sau khi tổng hợp ý

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

3

Công văn 301/BKHCN-ĐTG năm 2018 về giải đáp Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

thiết bị đào tạo và nghiên cứu từ viện trợ không hoàn lại của Trường Đại học Twente (Vương Quốc Hà Lan), Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau: Căn cứ điểm đ khoản 2, Điều 1 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN “Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng/Phục vụ nghiên cứu

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2018

4

Công văn 3544/BKHCN-ĐTG năm 2017 về giải đáp Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

tư Ngọc Linh về việc giải đáp Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN đối với mặt hàng Động cơ điện gắn liền hộp giảm tốc, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau: Căn cứ khoản 1, Điều 3 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN “Máy móc thiết bị là một kết cấu hoàn chỉnh, gồm các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận có liên kết với nhau để vận hành, chuyển động

Ban hành: 24/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2017

5

Công văn 11784/TCHQ-GSQL năm 2016 vướng mắc thực hiện Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 11784/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc t/h Thông tư 23/2015/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong quá trình thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và công văn số

Ban hành: 15/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2016

6

Công văn 3921/BKHCN-ĐTG năm 2016 thực hiện Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

đáp Văn bản số 8540/TCHQ-GSQL ngày 05/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau: Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, phần kết luận của chứng thư phải thể hiện các nội dung sau: “a) Năm

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

7

Công văn 3404/BKHCN-ĐTG năm 2016 về thực hiện Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

13/11/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 mục đích hạn chế nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu từ nước ngoài vào Việt Nam. Đối với một số vướng mắc của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia công

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

8

Công văn 1173/GSQL-GQ1 năm 2016 thực hiện Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1173/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời công văn số 2253/HQHCM-GSQL ngày 17/8/2016 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2016

9

Công văn 2652/BKHCN-ĐTG năm 2016 thông báo danh sách tổ chức giám định theo quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

--------------- Số: 2625/BKHCN-ĐTG Vv thông báo danh sách các tổ chức giám định theo quy định tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016 Kính gửi: ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………. Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

10

Công văn 985/GSQL-GQ1 năm 2016 thực hiện Thông tư 23/2015/TT-BKHCN về nhập khẩu hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

--------------- Số: 985/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phát. (Đ/c: Số 19, ngách 1/44, Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) Trả lời công văn số 37-2016/CV-TP ngày 11/7/2016

Ban hành: 26/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2016

11

Công văn 3353/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc kết quả giám định hàng hóa nhập khẩu theo Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

hàng máy móc thiết bị qua sử dụng nhập khẩu có kết quả giám định không xác định được điều kiện, tiêu chuẩn theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN dẫn trên thì chứng thư giám định máy móc, thiết

Ban hành: 22/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2018

12

Công văn 618/GSQL-GQ1 năm 2019 về cách tính tuổi của máy móc thiết bị do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Express Việt Nam về cách tính tuổi của máy móc, thiết bị quy định tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Theo quy định khoản 5 Điều 3 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây

Ban hành: 06/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

13

Công văn 973/GSQL-GQ2 năm 2016 về nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

08/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ, trường hợp tại thời điểm nhập khẩu ban đầu (theo hình thức nhập đầu tư miễn thuế), máy móc nhập khẩu là máy móc mới thì khi chuyển đổi mục đích sử dụng không phải thực hiện quy định của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ; trường hợp tại thời điểm nhập khẩu ban đầu (theo

Ban hành: 22/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2016

14

Công văn 757/GSQL-GQ1 năm 2016 về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

của Công ty TNHH Panasonic AVC Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Điều 15 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định điều khoản chuyển tiếp, trường hợp lô hàng của Công ty đã được ký kết hợp đồng và được đưa lên phương

Ban hành: 08/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2016

15

Công văn 2921/GSQL-GQ1 năm 2018 về xác định thiết bị, máy móc đã qua sử dụng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

số 3921/BKHCN-ĐTG ngày 20/9/2016 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì có văn bản báo cáo và đề xuất phương án xử lý cụ thể để Tổng cục Hải quan xem xét, hướng dẫn. Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./. (Gửi

Ban hành: 18/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2018

16

Công văn 4034/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng thực hiện dự án đầu tư do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

về Hải quan có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ khoa học và Công nghệ thì: "1. Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau: a) Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm; b) Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

17

Công văn 84/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập máy móc thiết bị đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN quy định “Đối với các thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu đã được quản lý trong các văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ thì áp dụng theo quy định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; các trường hợp còn lại thực hiện theo quy định tại Thông tư này”

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

18

Công văn 520/GSQL-GQ1 năm 2017 về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về tiêu chí của thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu: Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ thì thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau: a) Tuổi

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

19

Công văn 1406/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

khẩu máy móc cũ đã qua sử dụng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ thì một trong những Điều kiện nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng là tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Theo quy định

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2018

20

Công văn 2410/BKHCN-ĐTG năm 2019 vướng mắc thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có hiệu lực từ ngày 15/6/2019. Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng hết hiệu lực khi Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành. - Theo quy định tại

Ban hành: 09/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.96.22