Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4034/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng thực hiện dự án đầu tư do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 4034/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 13/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4034/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng thực hiện dự án đầu

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời ng văn số 2832/HQBD-GSQL ngày 5/11/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ khoa học và Công ngh thì:

"1. Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Tuổi thiết bị khôngt quá 10 năm;

b) Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

2. Đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư, bao gồm dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng, thuộc các trường hợp sau:

a) Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư;

b) Dự án thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Nếu trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục thiết bị đã qua sử dụng và được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì không phải áp dng quy đnh ti khoản 1 Điều này.

Trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư có th ly ý kiến thẩm định công nghệ của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ đối với thiết bị đã qua sử dụng trong hồ sơ dự án trước khi quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư".

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 9875808020 của Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper thể hiện nội dung: "Nhà đầu tư chịu trách nhiệm bảo đảm cht lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ để thực hiện dự án đầu tư theo quy định pháp luật", tuy nhiên không thể hiện nội dung máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ để thực hiện dự án đầu tư là mới 100% hay đã qua sử dụng. Qua làm việc với Ban qun lý KCN tỉnh Bình Dương thì được biết Công ty cam kết với UBND tỉnh, cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư sẽ nhập khẩu thiết bị mới 100% cho toàn bộ dự án đầu tư. Thực tế Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã thực hiện thủ tục nhập khẩu cho toàn bộ máy móc, thiết bị phục vụ dự án đầu tư trong giai đoạn 1 của dự án đều là hàng mới 100%.

Hiện nay, để triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án, Công ty đang trong quá trình đề nghị xin tăng vốn, mở rộng diện tích và xin thay đổi hiện trạng máy móc, thiết bị mới 100% thành máy móc thiết bị đã qua sử dụng trên 10 năm tuổi (dự án của Công ty chưa có quyết định chấp thun của Thủ tướng Chính phủ cho thay đổi hiện trạng).

Đối chiếu với khoản 2 Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN dẫn trên thì hiện tại trong hồ sơ dự án đầu tư của doanh nghiệp có danh mục thiết bị đã qua sử dụng (trên 10 năm tuổi) tuy nhiên chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chấp thuận thì chưa đủ cơ sở loại trừ việc “áp dụng quy định tại khoản 1 Điều này”, bao gồm cả quy định “Tuổi thiết bị nhập khẩu không vượt quá 10 năm”.

Mặt khác, điểm h khoản 2, Điều 1 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN quy định “Các trường hợp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khu” thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Như vậy, để thực hiện đúng quy định hiện hành thì trường hợp Công ty nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng trên 10 năm tuổi phục vụ dự án đầu tư phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 Điều 6 hoặc điểm h khoản 2, Điều 1 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN dẫn trên, cụ thể:

(i) Dự án đầu tư có danh mục thiết bị đã qua sử dụng phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương;

(ii) Hoặc đây là trường hợp cá biệt nhập khẩu theo các trường hợp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan 2014 thì tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật vế thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có quy định khác

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ các quy định dẫn trên và các văn bản pháp lý liên quan, đối chiếu với hồ sơ vụ việc, thực tế hàng hóa nhập khu đ thực hiện theo đúng quy định.Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c)
;
- Lưu: VT, GQ1 (3b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4034/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng thực hiện dự án đầu tư do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


124
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233