Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3404/BKHCN-ĐTG năm 2016 về thực hiện Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 3404/BKHCN-ĐTG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Đỗ Hoài Nam
Ngày ban hành: 10/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3404/BKHCN-ĐTG
V/v thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN.

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng cục Hải Quan

Phúc đáp Văn bản số 7471/TCHQ-GSQL ngày 04/8/2016 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN , Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Ngày 13/11/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 mục đích hạn chế nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Đối với một số vướng mắc của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia công hàng hóa xuất khẩu cho nước ngoài đã thực hiện việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ lần đầu trước ngày 01/7/2016, nay có nhu cầu chuyển nhượng sang hợp đồng gia công khác hoặc cho, biếu, tặng,... máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cho các doanh nghiệp khác trong lãnh thổ Việt Nam. Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất với quan điểm của Tổng cục Hải quan được áp dụng theo điểm d, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN (d) Nhận chuyển giao trong nước từ doanh nghiệp trong các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất (không thuộc khu chế xuất); giữa các doanh nghiệp trong các khu chế xuất với nhau;).

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Tổng cục Hải Quan biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Trần Văn Tùng (thay b/c);
- L
ưu VT, Vụ ĐTG.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH
VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Đỗ Hoài Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3404/BKHCN-ĐTG năm 2016 về thực hiện Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


358
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70