Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1173/GSQL-GQ1 năm 2016 thực hiện Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1173/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 30/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1173/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố H Chí Minh.

Trả lời công văn số 2253/HQHCM-GSQL ngày 17/8/2016 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có 02 công văn số 3404/BKHCN-ĐTG ngày 10/8/2016 và số 3517/BKHCN-ĐTG ngày 19/8/2016 hướng dẫn thực hiện.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì việc chuyển đi Mục đích sử dụng nguyên liệu, vật liệu dư thừa, máy móc, thuê mượn để thực hiện hợp đồng gia công xử lý căn cứ theo quy định của pháp luật và nội dung thỏa thuận trong hợp đồng gia công. Do nội dung công văn trình bày chưa nêu rõ về hợp đồng gia công, về chỉ định của bên đặt gia công trong xử lý chuyển đổi Mục đích sử dụng nguyên vật liệu dư thừa, máy móc, thuê mượn, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, làm rõ hồ sơ, nội dung liên quan và căn cứ theo quy định của pháp luật để xử lý.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Phòng GQ2 - Cục GSQL (để ph/h);
- Lưu: VT/GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1173/GSQL-GQ1 năm 2016 thực hiện Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


766
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116