Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 211/1998/QD-BNN-QLN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 147022 văn bản

1

Quyết định 211/1998/QĐ-BNN-QLN về Quy định chế độ sử dụng chi phí cho sửa chữa thường xuyên tài sản cố định của doanh nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/1998/QĐ-BNN-QLN Hà nội, ngày 19 tháng 12 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH

Ban hành: 19/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2012

2

Quyết định 211/QĐ-HQGLKT năm 2017 về Quy chế làm việc của Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum do tỉnh Gia Lai ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN GIA LAI-KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/QĐ-HQGLKT Gia Lai, ngày 26 tháng 7 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2017

3

Quyết định 211/QĐ-QLD năm 2017 danh mục 13 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 97 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 13 THUỐC NƯỚC

Ban hành: 08/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2017

4

Quyết định 211/QĐ-BTTTT năm 2017 về thừa nhận phòng thử nghiệm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/QĐ-BTTT Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ

Ban hành: 27/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

5

Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực thú y thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 14 tháng 02 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC

Ban hành: 14/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2017

6

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

7

Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 13 tháng 04 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

8

Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại dự án “Bóng đá cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2019" do Liên đoàn Bóng đá Na Uy tài trợ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TIẾP

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2016

9

Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 04 tháng 02 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH

Ban hành: 04/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

10

Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 3294/-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 30/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2015

11

Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2015 Bãi bỏ một phần Quyết định 30/2014/-UBND về Quy định số lượng, quy trình xét chọn, cơ quan quản lý và chi trả chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 22 tháng 01 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT PHẦN QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 22/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2015

12

Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 08 tháng 02 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN

Ban hành: 08/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2014

13

Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2014 thành lập và giao chỉ tiêu biên chế cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ GIAO CHỈ TIÊU BIÊN

Ban hành: 22/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

14

Quyết định 211/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 211/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 21 tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT QUY ĐỊNH,

Ban hành: 21/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2014

15

Quy định 211-QĐ/TW năm 2013 về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 211-QĐ/TW Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013 QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN LÀ CÁN BỘ THUỘC DIỆN BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ QUẢN LÝ - Căn

Ban hành: 08/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

16

Quyết định 211/1998/QĐ-TTg ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 211/1998/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 211/1998/QĐ

Ban hành: 31/10/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

17

Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2013 công nhận thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang là đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 26 tháng 6 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

Ban hành: 26/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2013

18

Quyết định 211/QĐ-BXD năm 2013 công nhận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN NĂM CĂN, HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH CÀ MAU LÀ

Ban hành: 25/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2013

19

Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 05 tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ

Ban hành: 05/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

20

Quyết định 211/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC OLYMPIC HÓA HỌC QUỐC TẾ LẦN

Ban hành: 23/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236