Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 17/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 57566 công văn

1

Công văn 5998/BYT-ATTP năm 2020 về báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg do Bộ Y tế ban hành

Số: 5998/BYT-ATTP V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020 Kính gửi: - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và

Ban hành: 03/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

2

Công văn 2130/BVHTTDL-VHCS năm 2017 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

2130/BVHTTDL-VHCS V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 09 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn

Ban hành: 18/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2017

3

Công văn 105/BKHCN-ATBXHN năm 2016 về góp ý, xây dựng dự thảo Quyết định thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số: 105/BKHCN-ATBXHN V/v góp ý, xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng CP Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Luật năng lượng nguyên tử và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đã

Ban hành: 12/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

4

Công văn 1415/GSQL-GQ1 năm 2015 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg và 50/2010/TT-BNN PTNT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1415/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 và Thông tư 50/2010/TT-BNN PTNT ngày 30/8/2010 Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp. Trả lời công văn số 1359/HQĐT-NV ngày

Ban hành: 12/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2015

5

Công văn 3016/BKHCN-ĐTG năm 2013 phối hợp thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

---------------- Số: 3016/BKHCN-ĐTG V/v phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Phúc đáp các Công văn số 5268/TCHQ-GSQL ngày 06/9/2013 và số 5363/TCHQ-GSQL ngày 11/9/2013

Ban hành: 24/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

6

Công văn 5172/BCT-QLTT năm 2018 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền do Bộ Công thương ban hành

5172/BCT-QLTT V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018 Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu

Ban hành: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

7

Công văn 4587/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2015 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành

4587/TCDBVN-KHCN,MT&HTQT,Công văn 4587 2015,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ,Bảo đảm an toàn bức xạ ,Bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ,An toàn bức xạ an ninh phóng xạ ,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢl TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 31/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

8

Công văn 1317/UBDT-PC năm 2014 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg và 15/CT-TTg về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chỉ thị số 17/CT-TTg và Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 7840/VPCP-TCCV ngày 07/10/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013

Ban hành: 02/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

9

Công văn 4887/UBND-CCHC năm 2014 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4887/UBND-CCHC,Công văn 4887,Thành phố Hồ Chí Minh,Thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4887/UBND-CCHC V/v

Ban hành: 23/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

10

Công văn 4556/BGDĐT-PC năm 2014 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4556/BGDĐT-PC V/v thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014 Kính gửi: - Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng; - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng trường trung cấp chuyên

Ban hành: 25/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2014

11

Công văn 17/TTg-ĐMDN năm 2019 về phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

17/TTg-DMDN,Công văn 17 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập ,Đơn vị sự nghiệp công lập,Công ty Cổ phần,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

12

Công văn 17/CT-TTHT năm 2018 về chi phí trả lương cho nhân viên nước ngoài được công ty mẹ phái cử sang Việt Nam làm việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

17/CT-TTHT,Công văn 17,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lao động nước ngoài,Tiền trả lương ,Làm việc tại Việt Nam ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

13

Công văn 17/TTg-KTN năm 2014 nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

17/TTg-KTN,Công văn 17 2014,Thủ tướng Chính phủ,Nhập khẩu gỗ,Nhập khẩu gỗ Campuchia ,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/TTg-KTN V/v nhập khẩu gỗ

Ban hành: 03/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

14

Công văn 844/CT-TTg năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

844/CT-TTg,Công văn 844 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ,Bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải,Điều chỉnh Quy hoạch giao thông đường bộ Việt Nam,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

15

Công văn 17/TANDTC-PC năm 2021 về tổng kết thực tiễn thi hành quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

17/TANDTC-PC,Công văn 17 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Thực tiễn thi hành về các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,Tổng kết thực tiễn về các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,Tổng kết thi hành về các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,Sở hữu trí tuệ,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

16

Công văn 17/TANDTC-KHTC về hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên năm 2021 trong Hệ thống Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

thực hiện đồng thời việc chỉnh lý hồ sơ của toàn hệ thống, Tòa án nhân dân tối cao sẽ từng bước bố trí nguồn kinh phí này để các đơn vị thực hiện công tác chỉnh lý: Đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh căn cứ theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

17

Công văn 5268/TCHQ-GSQL năm 2013 về nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

--------------- Số: 5268/TCHQ-GSQL V/v nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2013 Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngày 09/8/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu

Ban hành: 06/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2013

18

Công văn 17/BXD-PTĐT năm 2019 về các điều kiện để làm chủ đầu tư một số công trình thuộc nguồn vốn phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang do Bộ Xây dựng ban hành

17/BXD-PTDT,Công văn 17 2019,Bộ Xây dựng,Chủ đầu tư,Điều kiện,Phát triển đô thị,Đầu tư BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/BXD-PTĐT V/v trả lời kiến nghị của ông Phạm Tuấn Hùng tỉnh Tuyên

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

19

Công văn 17/XNK-XXHH năm 2019 về chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

17/XNK-XXHH,Công văn 17 2019,Cục Xuất nhập khẩu,Cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 15/01/2020

Cập nhật: 06/03/2019

20

Công văn 17/LĐTBXH-TCCB năm 2018 về nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

17/LDTBXH-TCCB,Công văn 17 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chế độ nâng bậc lương,Nâng bậc lương,Lập thành tích xuất sắc,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.160