Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 17/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 54593 công văn

1

Công văn 2130/BVHTTDL-VHCS năm 2017 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

2130/BVHTTDL-VHCS V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 09 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn

Ban hành: 18/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2017

2

Công văn 105/BKHCN-ATBXHN năm 2016 về góp ý, xây dựng dự thảo Quyết định thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số: 105/BKHCN-ATBXHN V/v góp ý, xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng CP Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Luật năng lượng nguyên tử và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đã

Ban hành: 12/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

3

Công văn 1415/GSQL-GQ1 năm 2015 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg và 50/2010/TT-BNN PTNT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1415/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 và Thông tư 50/2010/TT-BNN PTNT ngày 30/8/2010 Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp. Trả lời công văn số 1359/HQĐT-NV ngày

Ban hành: 12/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2015

4

Công văn 3016/BKHCN-ĐTG năm 2013 phối hợp thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

---------------- Số: 3016/BKHCN-ĐTG V/v phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Phúc đáp các Công văn số 5268/TCHQ-GSQL ngày 06/9/2013 và số 5363/TCHQ-GSQL ngày 11/9/2013

Ban hành: 24/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

5

Công văn 5172/BCT-QLTT năm 2018 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền do Bộ Công thương ban hành

5172/BCT-QLTT V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018 Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu

Ban hành: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

6

Công văn 4587/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2015 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành

4587/TCDBVN-KHCN,MT&HTQT,Công văn 4587 2015,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ,Bảo đảm an toàn bức xạ ,Bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ,An toàn bức xạ an ninh phóng xạ ,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢl TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 31/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

7

Công văn 1317/UBDT-PC năm 2014 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg và 15/CT-TTg về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chỉ thị số 17/CT-TTg và Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 7840/VPCP-TCCV ngày 07/10/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013

Ban hành: 02/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

8

Công văn 4887/UBND-CCHC năm 2014 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4887/UBND-CCHC,Công văn 4887,Thành phố Hồ Chí Minh,Thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4887/UBND-CCHC V/v

Ban hành: 23/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

9

Công văn 4556/BGDĐT-PC năm 2014 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4556/BGDĐT-PC V/v thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014 Kính gửi: - Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng; - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng trường trung cấp chuyên

Ban hành: 25/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2014

10

Công văn 17/TTg-ĐMDN năm 2019 về phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

17/TTg-DMDN,Công văn 17 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập ,Đơn vị sự nghiệp công lập,Công ty Cổ phần,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

11

Công văn 17/CT-TTHT năm 2018 về chi phí trả lương cho nhân viên nước ngoài được công ty mẹ phái cử sang Việt Nam làm việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

17/CT-TTHT,Công văn 17,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lao động nước ngoài,Tiền trả lương ,Làm việc tại Việt Nam ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

12

Công văn 17/TTg-KTN năm 2014 nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

17/TTg-KTN,Công văn 17 2014,Thủ tướng Chính phủ,Nhập khẩu gỗ,Nhập khẩu gỗ Campuchia ,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/TTg-KTN V/v nhập khẩu gỗ

Ban hành: 03/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

13

Công văn 5268/TCHQ-GSQL năm 2013 về nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

--------------- Số: 5268/TCHQ-GSQL V/v nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2013 Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngày 09/8/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu

Ban hành: 06/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2013

14

Công văn 17/BXD-PTĐT năm 2019 về các điều kiện để làm chủ đầu tư một số công trình thuộc nguồn vốn phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang do Bộ Xây dựng ban hành

17/BXD-PTDT,Công văn 17 2019,Bộ Xây dựng,Chủ đầu tư,Điều kiện,Phát triển đô thị,Đầu tư BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/BXD-PTĐT V/v trả lời kiến nghị của ông Phạm Tuấn Hùng tỉnh Tuyên

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

15

Công văn 17/XNK-XXHH năm 2019 về chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

17/XNK-XXHH,Công văn 17 2019,Cục Xuất nhập khẩu,Cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 15/01/2020

Cập nhật: 06/03/2019

16

Công văn 5363/TCHQ-GSQL năm 2013 nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

doanh nghiệp theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan xin tiếp tục trao đổi với quý Bộ một số nội dung cụ thể như sau: 1. Tại điểm 5 Chỉ thị số 17/CT-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ phải bảo đảm: a) Chỉ được nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ

Ban hành: 11/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2013

17

Công văn 17/LĐTBXH-TCCB năm 2018 về nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

17/LDTBXH-TCCB,Công văn 17 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chế độ nâng bậc lương,Nâng bậc lương,Lập thành tích xuất sắc,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2018

18

Công văn 17/PCAIDSMTMD về Chương trình công tác năm 2015 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

PCN, Trợ lý TTg; Các Vụ: TH, KHTC, QHQT, KGVX, Cục QT, TGĐ Cổng TTĐT; - Lưu: VT, BPGVUBQG(3)CĐ. ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC Nguyễn Khắc Định PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2015 CỦA ỦY BAN QUỐC GIA (Kèm theo công văn số 17/PCAIDSMTMD ngày

Ban hành: 02/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

19

Công văn số 6785/VPCP-VX của Văn Phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

6785/VPCP-VX,Công văn 6785 2005,Văn phòng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6785/VPCP-VX V/v: thực hiện Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg của Thủ tướng Hà

Ban hành: 22/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Công văn 4410/LĐTBXH-TE năm 2017 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trong mùa mưa, bão, lũ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1226/LĐTBXH-TE ngày 31/3/2017 về việc

Ban hành: 19/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36