Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 15/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27583 văn bản

1

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2021 về tổng kết thi hành pháp luật về Phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔNG KẾT THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2021 Phòng không nhân dân là một bộ phận của thế trận quốc phòng toàn dân trên mặt

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

2

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/CT-TTg,Chỉ thị 15 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống dịch bệnh,Phòng lây nhiễm,Hạn chế việc lây lan,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-TTg Hà Nội,

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

3

Chỉ thị 15/CT-TTg về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/CT-TTg,Chỉ thị 15 2019,Thủ tướng Chính phủ,Đất đai,Kiểm kê đất đai,Bản đồ hiện trạng sử dụng đất,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-TTg Hà Nội,

Ban hành: 17/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

4

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2018 về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/CT-TTg,Chỉ thị 15 2018,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,Hỗ trợ doanh nghiệp,Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-TTg

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2018

5

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2017 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/CT-TTg,Chỉ thị 15 2017,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý chất lượng,Kinh doanh vật tư nông nghiệp ,Kiểm tra rà soát ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-TTg

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2017

6

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2016 về tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/CT-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số

Ban hành: 14/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2016

7

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2015 triển khai Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 15/CT-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2015 CHỈ THỊ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 22 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị (Nghị quyết 22) về hội nhập quốc tế, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động và thành lập

Ban hành: 07/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

8

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2013 tổ chức thực hiện Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/CT-TTg,Chỉ thị 15 2013,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013 CHỈ THỊ

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

9

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2012 về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/CT-TTg,Chỉ thị 15 2012,Thủ tướng Chính phủ,Sử dụng văn bản điện tử,Cơ quan nhà nước,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 15/CT-TTg Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2012

10

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022, ứng phó dịch Covid-19 tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo do tỉnh Hải Dương ban hành

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2021,Tỉnh Hải Dương,Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 2022 tỉnh Hải Dương,Ứng phó dịch Covid 19 tỉnh Hải Dương,Kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục tỉnh Hải Dương,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 09/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2021

11

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ công trình lưới điện cao áp và phối hợp trong việc đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Công tác quản lý công trình lưới điện cao áp tỉnh Vĩnh Phúc,Quản lý bảo vệ công trình lưới điện cao áp tỉnh Vĩnh Phúc,Phối hợp trong việc đầu tư phát triển lưới điện tỉnh Vĩnh Phúc,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2021

12

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống sinh vật hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2021,Tỉnh Kon Tum,Phòng chống sinh vật hại cây trồng tỉnh Kon Tum,Công tác phòng chống sinh vật hại cây trồng tỉnh Kon Tum,Tăng cường phòng chống sinh vật hại cây trồng Kon Tum ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2021

13

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả phân bón trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Tăng cường công tác quản lý phân bón tỉnh Đắk Lắk,Tăng cường sử dụng có hiệu quả phân bón tỉnh Đắk Lắk,Quản lý sử dụng có hiệu quả phân bón tỉnh Đắk Lắk ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2021

14

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về quyết liệt thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh trong 15 ngày kể từ 0 giờ 00 ngày 09/7/2021 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, ấp cách ly với ấp, xã/phường cách ly với xã/phường, huyện/thành phố cách ly với huyện/thành phố. 2. Yêu cầu

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2021

15

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2021,Thành phố Hà Nội,Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng Hà Nội,Tăng cường công tác bảo vệ rừng Hà Nội,Bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng Hà Nội,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

16

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh do tỉnh Ninh Thuận ban hành

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Tăng cường phòng cháy chữa cháy khu dân cư Ninh Thuận,Phòng cháy chữa cháy hộ gia đình tỉnh Ninh Thuận,Cứu nạn cứu hộ tại nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

17

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tăng cường công tác quản lý giá đất Huế,Tăng cường quản lý thị trường bất động sản Huế,Quản lý giá đất và thị trường bất động sản Huế,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

18

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý giống cây trồng nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2021,Tỉnh Sơn La,Quản lý giống cây trồng nông nghiệp Sơn La,Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp Sơn La,Tăng cường quản lý giống cây trồng tỉnh Sơn La 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

19

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2021 do tỉnh Bình Dương ban hành

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2020,Tỉnh Bình Dương,Tăng cường biện pháp phòng chống hạn nhiễm mặn,Phòng chống hạn nhiễm mặn tỉnh Bình Dương,Phòng chống cháy rừng trong mùa khô,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

20

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2020 về tăng cường các biện pháp giải quyết tình trạng dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2020,Tỉnh Sơn La,Tình trạng dân di cư tự do tỉnh Sơn La,Biện pháp giải quyết tình trạng dân di cư tự do,Tăng cường giải quyết tình trạng dân di cư tự do,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250