Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 15/2012/TT- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-12 trong 12 văn bản

1

Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

15/2012/TT-BNV,Thông tư 15 2012,Bộ Nội vụ,Tuyển dụng,Ký kết hợp đồng,Ký kết hợp đồng lao động,Chi phí đào tạo,Tuyển dụng viên chức,Đền bù chi phí đào tạo,Bồi thường chi phí đào tạo,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

2

Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

15/2012/TT-BVHTTDL,Thông tư 15 2012,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Quyền Tác giả,Giám định quyền tác giả,Quyền liên quan,Hướng dẫn giám định quyền tác giả,Sở hữu trí tuệ BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

3

Thông tư 15/2012/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

15/2012/TT-BTNMT,Thông tư 15 2012,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Định mức kinh tế kỹ thuật ,Điều tra thoái hóa đất ,Chất lượng đất ,Thoái hóa đất ,Đất bị thoái hóa,Chất lượng đất,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

4

Thông tư 15/2012/TT-BYT quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

15/2012/TT-BYT,Thông tư 15 2012,Bộ Y tế,Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm ,Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2012/TT

Ban hành: 12/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2012

5

Thông tư 15/2012/TT-BKHCN quy định về tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

15/2012/TT-BKHCN,Thông tư 15 2012,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tổ chức và hoạt động,Hàng rào kỹ thuật trong thương mại,Ban liên ngành,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 08/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2012

6

Thông tư 15/2012/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dây dẫn tín hiệu nổ do Bộ Công thương ban hành

15/2012/TT-BCT,Thông tư 15 2012,Bộ Công thương,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Dẫn tín hiệu nổ ,Bộ Công thương,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2012/TT-BCT Hà Nội,

Ban hành: 12/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2012

7

Thông tư 15/2012/TT-BGTVT Quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

15/2012/TT-BGTVT,Thông tư 15 2012,Bộ Giao thông vận tải,Áo phao cứu sinh,Dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân ,Phương tiện vận tải hành khách ngang sông,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 10/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2012

8

Thông tư 15/2012/TT-NHNN quy định về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

15/2012/TT-NHNN,Thông tư 15 2012,Ngân hàng Nhà nước,Tái cấp vốn,Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng ,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2012

9

Thông tư 15/2012/TT-BGDĐT quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

15/2012/TT-BGDDT,Thông tư 15 2012,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tiêu chuẩn đánh giá,Trung tâm giáo dục thường xuyên,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2012/TT

Ban hành: 02/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2012

10

Thông tư 15/2012/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

15/2012/TT-BNNPTNT,Thông tư 15 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Danh mục bổ sung thuốc thú y,Hóa chất dùng trong thú y,Chế phẩm sinh học vi sinh,Được phép lưu hành tại Việt Nam,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2012

11

Thông tư 15/2012/TT-BQP quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, đơn vị Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

15/2012/TT-BQP,Thông tư 15 2012,Bộ Quốc phòng,Thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu,Bảo quản hồ sơ tài liệu ,Bảo quản hồ sơ tài liệu Nhà nước,Hồ sơ tài liệu Quân đội ,Cơ quan đơn vị quân đội,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

12

Thông tư 15/2012/TT-BTC về mẫu tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

15/2012/TT-BTC,Thông tư 15 2012,Bộ Tài chính,Mẫu tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu ,Cách ghi nhãn hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 15/2012/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 08/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134