Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 128/2008/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 68578 công văn

1

Công văn số 2452/TCHQ-KTTT về việc thực hiện Thông tư 128/2008/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 2452/TCHQ-KTTT V/v Thực hiện TT 128/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009 Kính

Ban hành: 05/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

2

Công văn số 1819/TCHQ-KTTT về việc thực hiện Thông tư 128/2008/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1819/TCHQ-KTTT V/v thực hiện TT 128/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2009 Kính gửi: Cục Hải

Ban hành: 07/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2009

3

Công văn 1232/TCT-KK về việc thực hiện Thông tư số 128/2008/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1232/TCT-KK V/v thực hiện Thông tư số 128/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2009 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 03/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2009

4

Công văn số 3099/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 128/2008/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 3099/TCHQ-KTTT V/v vướng mắc thực hiện TT số 128/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2009

Ban hành: 29/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

5

Công văn 438/BTC-TCHQ năm 2014 vướng mắc Điều 56 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 438/BTC-TCHQ V/v vướng mắc Điều 56 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

6

Công văn số 128/BTC-TCT về việc hướng dẫn nộp, thoái trả và tất toán tài khoản tạm thu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 128/BTC-TCT V/v hướng dẫn nộp, thoái trả và tất toán tài khoản tạm thu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 04/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2008

7

Công văn 5622/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5622/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014 Kính

Ban hành: 20/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2014

8

Công văn 907/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 907/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014 Kính

Ban hành: 23/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

9

Công văn 352/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 352/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

10

Công văn 176/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 176/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

11

Công văn 44/2014/TCHQ-GSQL vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014 Kính

Ban hành: 03/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2014

12

Công văn 8136/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8136/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2013

13

Công văn 7797/TCHQ-TXNK trả lời vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

đã ký trước ngày 1/11/2013, đã tái xuất trước ngày 1/11/2013, thanh toán trước ngày 1/11/2013 (ngày hiệu lực của Thông tư 128/2013/TT-BTC) thì thực hiện quy định về chứng từ thanh toán tại Phụ lục I Thông tư 194/2010/TT-BTC; Các trường hợp khác thực hiện theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC. Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

14

Công văn 1484/CN-TACN năm 2013 thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC Cục Chăn nuôi ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC CHĂN NUÔI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1484/CN-TĂCN V/v thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 07/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2013

15

Công văn 5495/BTC-TCHQ năm 2014 xác định cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 20, Điều 36 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5495/BTC-TCHQ V/v xác định cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 20, Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2014

16

Công văn 437/BTC-TCHQ thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 20, 36 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 437/BTC-TCHQ V/v thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 20, Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

17

Công văn 16236/BTC-TCHQ năm 2013 địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 36 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16236/BTC-TCHQ V/v địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2013

18

Công văn 15445/BTC-TCHQ năm 2013 xử lý vướng mắc điều 36, 46 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15445/BTC-TCHQ V/v Xử lý vướng mắc điều 36, điều 46 Thông tư 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 11/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2013

19

Công văn 15269/BTC-TCHQ năm 2013 hướng dẫn thực hiện Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15269/BTC-TCHQ V/v Hướng dẫn thực hiện Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013 Kính

Ban hành: 07/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2013

20

Công văn 7741/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc hồ sơ hoàn thuế tại Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Hải quan tỉnh Đồng Nai. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1101/HQĐNa-TXNK báo cáo vướng mắc về chứng từ trong hồ sơ hoàn thuế tại Thông tư 128/2013/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Tại điểm c khoản 7 Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ đề nghị hoàn thuế hàng

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.145.174