Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1819/TCHQ-KTTT về việc thực hiện Thông tư 128/2008/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1819/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 07/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1819/TCHQ-KTTT
V/v thực hiện TT 128/2008/TT-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số: 211/HQHN-NV ngày 16/2/2009 của Cục Hải quan Hà Nội vướng mắc khi thực hiện TT 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Đối với mẫu biểu chứng từ:

- Mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN (Mẫu C1-02/NS; C1-03/NS; C1-09/NS): Căn cứ điểm 2.2. phần A quy định thì cơ quan Hải quan được uỷ nhiệm thu (nơi không có điểm thu Kho bạc) hoặc đối tượng nộp NSNN đều có thể tự in Giấy nộp tiền nếu đáp ứng đầy đủ các thông tin đã quy định.

- Lệnh thu NSNN: Căn cứ khoản 3 điều 83 Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định: "Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau".

- Giấy đề nghị hoàn trả thu NSNN (mẫu số 05/ĐTHT), Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN (Mẫu C01-05/NS): Mẫu này chỉ sử dụng khi thực hiện hoàn trả hoặc vừa hoàn trả vừa thu nợ thuế thực hiện tại Kho bạc Nhà nước; Riêng trường hợp đối tượng nộp thuế sau khi bù trừ vẫn còn thừa muốn bù trừ vào số thuế còn nợ của lô hàng sau có cùng tính chất, cùng Kho bạc quản lý thu NSNN thì sử dụng và thực hiện bù trừ theo mẫu (mẫu số C11B-HQ) Thông tư 121/2007/TT-BTC ;

2/ Quy trình hoàn trả, bù trừ khoản hoàn trả với các khoản phải thu:

- Bù trừ giữa các sắc thuế (theo điểm 6.4.1 mục I phần B): Theo quy định này, nếu đối tượng nộp thuế còn thừa tiền hoàn và còn nợ thuế GTGT thì cơ quan Hải quan lập hồ sơ hoàn trả (trừ thuế GTGT) và Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN để trừ vào số thuế GTGT còn nợ.

- Quy trình thực hiện bù trừ (theo điểm 6.4.1 mục I phần B): Khi thực hiện bù trừ tại Kho bạc nhà nước nơi hoàn thuế đồng thời là KBNN thu nợ thuế (giữa các sắc thuế không cùng tính chất), đơn vị thực hiện thanh khoản số thuế được hoàn bằng quyết định hoàn thuế và thực hiện bù trừ vào số thuế còn nợ bằng chứng từ Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN do Kho bạc chuyển lại.

- Chứng từ hạch toán của bù trừ thuế giữa các Chi cục hoặc giữa các Cục Hải quan là Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN hoặc chứng từ thanh toán liên kho bạc về số tiền bù trừ để thu NSNN do Kho bạc chuyển đến.

- Bù trừ thuế giữa các Chi cục thuộc một Cục Hải quan hoặc giữa các Cục Hải quan: đơn vị Hải quan nơi ra quyết định hoàn thuế (hoặc quyết định khấu trừ thuế) là đơn vị nắm được số thuế phải hoàn và kiểm tra tình hình nợ thuế của đối tượng trên hệ thống KT559 (gửi thông báo hoặc yêu cầu đối tượng xuất trình chứng từ đã nộp cho số đang còn nợ) để chủ động lập lệnh thu NSNN, do đó cũng là nơi lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1819/TCHQ-KTTT về việc thực hiện Thông tư 128/2008/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.931
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237