Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2452/TCHQ-KTTT về việc thực hiện Thông tư 128/2008/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2452/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 05/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2452/TCHQ-KTTT
V/v Thực hiện TT 128/2008/TT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH PANASONIC HOM APPLIANCES VN;
(Lô 76, khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)
- Cục Hải quan TP.Hà Nội;
- Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

 

Trả lời công văn số ABS-QD106/CV5-09 ngày 15/04/2009 của Công ty TNHH PANASONIC HOM APPLIANCES VN đề nghị hướng dẫn chi tiết điều chỉnh khấu trừ thuế nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính; ngày 07/4/2009 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1819/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện bù trừ khoản hoàn trả với các khoản phải thu giữa các đơn vị Hải quan. Theo đó, trên cơ sở văn bản đề nghị của Công ty, Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh nơi ra quyết định hoàn thuế là đơn vị quản lý số thuế phải hoàn và kiểm tra tình hình nợ thuế của đối tượng trên hệ thống KT559 sẽ lập hồ sơ hoàn thuế gửi Kho bạc nhà nước, đồng thời lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN chi tiết theo đúng số thuế còn nợ tại Cục Hải quan Tp.Hà Nội.

Cục Hải quan Tp.Hà Nội căn cứ chứng từ báo có do Kho bạc Nhà nước chuyển, hạch toán và thanh khoản nợ thuế cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH PANASONIC HOM APPLIANCES VN,Cục Hải quan TP.Hà Nội và Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và phối hợp thực hiện./. 

 

 

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2452/TCHQ-KTTT về việc thực hiện Thông tư 128/2008/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.382
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233