Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1246/QĐ-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 144888 văn bản

1

Quyết định 1246/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả" do Bộ Y tế ban hành

1246/QD-BYT,Quyết định 1246 2020,Bộ Y tế,Cách ly y tế ,Khu nghỉ dưỡng ,Phòng chống dịch bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1246/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

2

Quyết định 1246/QĐ-BYT năm 2017 hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1246/QD-BYT,Quyết định 1246 2017,Bộ Y tế,Cơ sở kinh doanh ăn uống,Dịch vụ ăn uống,Vệ sinh thực phẩm dịch vụ ăn uống,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1246/QĐ-BYT Hà Nội, ngày

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2017

3

Quyết định 1246/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1246/QD-UBND,Quyết định 1246 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Chương trình cải thiện môi trường kinh doanh ,Năng lực cạnh tranh quốc gia ,Môi trường kinh doanh ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2019

4

Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

1246/QD-UBND,Quyết định 1246 2018,Tỉnh Bạc Liêu,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1246/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 12 tháng 07 năm 2018

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2018

5

Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên

1246/QD-UBND,Quyết định 1246 2018,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1246/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 01 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 01/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2018

6

Quyết định 1246/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan và Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1246/QD-TCHQ,Quyết định 1246 2018,Tổng cục Hải quan,Cơ cấu tổ chức,Chi cục Hải quan,Chi cục Kiểm tra sau thông quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2018

7

Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

1246/QD-UBND,Quyết định 1246 2017,Tỉnh Tuyên Quang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1246/QĐ-UBND Tuyên Quang,

Ban hành: 30/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

8

Quyết định 1246/QĐ-LĐTBXH năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bình đẳng giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1246/QD-LDTBXH,Quyết định 1246 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bình đẳng giới,Vụ bình đẳng giới,Chức năng nhiệm vụ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2017

9

Quyết định 1246/QĐ-UBND công bố đợt 18 danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Lạng Sơn trong năm 2017

1246/QD-UBND,Quyết định 1246 2017,Tỉnh Lạng Sơn,Thương mại,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1246/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 11/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2017

10

Quyết định 1246/QĐ-CTN năm 2017 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1246/QD-CTN,Quyết định 1246 2017,Chủ tịch nước,Cho trở lại quốc tịch,Trở lại quốc tịch Việt Nam,Trở lại quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1246/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

11

Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 26-CTr/TU, Nghị quyết 26/NQ-CP và 36a/NQ-CP do tỉnh Vĩnh Long ban hành

1246/QD-UBND,Quyết định 1246 2016,Tỉnh Vĩnh Long,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1246/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 03 tháng 6 năm

Ban hành: 03/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2016

12

Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bình Phước

1246/QD-UBND,Quyết định 1246,Tỉnh Bình Phước,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1246/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

13

Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2016 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

1246/QD-UBND,Quyết định 1246,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1246/QĐ-UBND Sơn La, ngày 25 tháng 5 năm 2016

Ban hành: 27/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2016

14

Quyết định 1246/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1246/QD-CTN,Quyết định 1246 2015,Chủ tịch nước,Quốc tịch việt Nam,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Mẫu giấy quốc tịch Việt Nam,Không có quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2015

15

Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

1246/QD-UBND,Quyết định 1246 2015,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1246/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 08 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 08/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

16

Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh

1246/QD-UBND,Quyết định 1246 2015,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1246/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 04 năm 2015

Ban hành: 13/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2015

17

Quyết định 1246/QĐ-TTg năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 75/2014/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII đối với việc triển khai thi hành Hiến pháp; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1246/QD-TTg,Quyết định 1246 2014,Thủ tướng Chính phủ,Trả lời chất vấn,Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1246/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 24/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

18

Quyết định 1246/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014

1246/QD-UBND,Quyết định 1246 2014,Tỉnh Bình Định, người cao tuổi Bình Định ,Hội Người cao tuổi,Tiếp nhận người cao tuổi ,Tặng quà chúc mừng thọ Người cao tuổi,Trợ cấp người cao tuổi ko lương hưu,Người cao tuổi,khám chữa bệnh cho người cao tuổi,khu nghỉ dưỡng chăm sóc người cao tuổi,Hỗ trợ người cao tuổ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

19

Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi Gà đồi Yên Thế theo hướng VietGAHP giai đoạn 2013-2015 do tỉnh Bắc Giang ban hành

1246/QD-UBND,Quyết định 1246,Tỉnh Bắc Giang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1246/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 09 tháng 08 năm 2013 QUYẾT

Ban hành: 09/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2013

20

Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

1246/QD-UBND,Quyết định 1246 2013,Tỉnh Trà Vinh, Bãi bỏ thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính ,Công bố thủ tục hành chính bãi bỏ ,Công bố thủ tục hành chính mới,thủ tục hành chính Ban Quản lý khu kinh tế ,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.108.61