Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20754 văn bản

1

Chỉ thị 05/CT-UB năm 1998 về đẩy mạnh và hoàn thành việc giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tỉnh Bến Tre ban hành

05/CT-UB,Chỉ thị 05,Tỉnh Bến Tre,Bất động sản,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UB Bến Tre, ngày 01 tháng 4 năm 1998 CHỈ THỊ

Ban hành: 01/04/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

2

Chỉ thị 05/CT-UB năm 1997 về tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động do tỉnh Bến Tre ban hành

05/CT-UB,Chỉ thị 05 1997,Tỉnh Bến Tre,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UB Bến Tre, ngày 06 tháng 3 năm 1997

Ban hành: 06/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2014

3

Chỉ thị 05/CT-UB năm 1996 về tăng cường thực hiện Luật Bảo vệ môi trường do tỉnh Bến Tre ban hành

05/CT-UB,Chỉ thị 05,Tỉnh Bến Tre,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UB Bến Tre, ngày 28 tháng 3 năm 1996 CHỈ

Ban hành: 28/03/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

4

Chỉ thị 05/CT-UB-NC về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/CT-UB-NC,Chỉ thị 05,Thành phố Hồ Chí Minh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 05/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 1997 CHỈ THỊ

Ban hành: 21/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2009

5

Chỉ thị 05/CT-UB năm 1991 về nghiêm trị các tổ chức, cá nhân trong địa bàn tỉnh An Giang làm hàng giả, buôn bán hàng giả

05/CT-UB,Chỉ thị 05,Tỉnh An Giang,Thương mại,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UB Long Xuyên, ngày 11 tháng 3 năm 1991

Ban hành: 11/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2014

6

Chỉ thị 05/CT-UB năm 1991 về việc tổ chức Hội chợ Quang Trung kỳ 30-4-1991 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/CT-UB, Chỉ thị 05, Thành phố Hồ Chí Minh, Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 05/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 1991

Ban hành: 05/02/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

7

Chỉ thị 05/CT-UB năm 1990 về điều tra năng lực sản xuất kinh doanh thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 0 giờ ngày 1/1/1990 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/CT-UB,Chỉ thị 05,Thành phố Hồ Chí Minh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 05/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 1990

Ban hành: 20/02/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2009

8

Chỉ thị 05/CT-UB-NCVX về việc tập trung thực hiện một số việc cấp bách hoàn thành nhiệm vụ gọi công dân nhập ngũ năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/CT-UB-NCVX, Chỉ thị 05, Thành phố Hồ Chí Minh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 05/CT-UB-NCVX TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 1996

Ban hành: 04/03/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2009

9

Chỉ thị 05/CT.UB năm 1990 về tiến hành quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh An Giang thời kỳ 1991 đến năm 2000

05/CT.UB,Chỉ thị 05,Tỉnh An Giang,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT.UB Ngày 03 tháng 02 năm 1990 CHỈ

Ban hành: 03/02/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

10

Chỉ thị 05/CT-UB năm 1989 về việc chấn chỉnh tổ chức quản lý thu mua tôm mực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/CT-UB, Chỉ thị 05, Thành phố Hồ Chí Minh, Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 05/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 1988

Ban hành: 10/02/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2009

11

Chỉ thị 05/CT-UB-NCVX năm 1995 về nâng bậc lương năm 1994 đối với công chức, viên chức hành chánh sự nghiệp, đảng, đoàn thể do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/CT-UB-NCVX,Chỉ thị 05,Thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 05/CT-UB-NCVX TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm

Ban hành: 08/02/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2009

12

Chỉ thị 05/CT-UB năm 1986 về việc huy động tiền gởi tiết kiệm trong tình hình hiện nay do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/CT-UB, Chỉ thị 05, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 05/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 1986

Ban hành: 27/03/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2009

13

Chỉ thị 05/CT-UB năm 1983 về việc tổ chức lại và quản lý xe xích lô đạp, xe ba gác đạp trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/CT-UB, Chỉ thị 05, Thành phố Hồ Chí Minh, Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 05/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 1983

Ban hành: 10/02/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

14

Chỉ thị 05/CT-UB năm 1977 về tổ chức Tết Nguyên đán do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/CT-UB, Chỉ thị 05, Thành phố Hồ Chí Minh, Văn hóa- Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 05/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 1977

Ban hành: 15/01/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

15

Chỉ thị 05/CT-CT năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

05/CT-CT,Chỉ thị 05 2018,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-CT Vĩnh Phúc, ngày 22

Ban hành: 22/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

16

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

05/CT-UBND,Chỉ thị 05,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 05/CT-UBND Trà Vinh, ngày 15 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 15/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

17

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Lâm Đồng, ngày 29 tháng 8 năm 2019 CHỈ

Ban hành: 29/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

18

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm học 2019-2020 do tỉnh Bắc Giang ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Bắc Giang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Bắc Giang, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 22/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2019

19

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Kon Tum,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Kon Tum, ngày 02 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 02/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

20

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; quản lý hàng lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Cà Mau,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Cà Mau, ngày 31 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179