Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UB-NC về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 05/CT-UB-NC Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 21/02/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 05/CT-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 1997

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG NĂM 1997.

Căn cứ Chỉ thị số 2416/CT-QP ngày 28/12/1996 của Bộ Quốc phòng về một số công tác quốc phòng năm 1997 ; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị lãnh đạo các sở-ban-ngành ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 1997 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau :

1. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố có trách nhiệm :

- Trực tiếp hướng dẫn và theo dõi các sở-ban-ngành, các quận-huyện tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng khu vực phòng thủ trên cơ sở kết hợp chặt chẽ quốc phòng-an ninh với kinh tế, cụ thể hóa các nguyên tắc và cơ chế điều hành theo pháp luật, bảo đảm lợi ích kinh tế gắn liền với lợi ích quốc phòng-an ninh, không ngừng củng cố khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, xây dựng lực lượng võ trang, nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu đối phó kịp thời và có hiệu quả với mọi tình huống xảy ra.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tác chiến phòng thủ cơ bản, kế hoạch phòng chống bạo loạn, bảo vệ mục tiêu. Chú ý tập trung chỉ đạo hướng dẫn giúp đỡ các quận mới thành lập.

- Diễn tập kiểm tra phương án phòng thủ bảo vệ thành phố theo Chỉ thị số 68/CT-UB-NC ngày 23/11/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố vào quý II và quý III năm 1997.

- Củng cố và nâng cấp Sở chỉ huy thành phố nhằm đáp ứng kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra.

- Cùng với Công an thành phố chuẩn bị và tổ chức tổng kết 7 năm (1990-1996) thực hiện nhiệm vụ phòng chống bạo loạn, bảo vệ mục tiêu trọng yếu, bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn thành phố nhằm rút ra những vấn đề thực tiễn báo cáo, đề xuất với lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố có quyết định bổ sung cho phù hợp với tình hình mới (dự kiến quý II năm 1997 ở hội nghị).

- Tổ chức tuyển quân 1 lần trong năm đạt 100% chỉ tiêu pháp lệnh của Thủ tướng Chính phủ giao.

- Tập trung xây dựng cơ quan quân sự và Các đơn vị thuộc lực lượng võ trang thành phố vững mạnh toàn diện từ năm 1996-2000 theo Chỉ thị số 1020/CT-QP của Bộ Quốc phòng.

2. Các sở-ban-ngành có trách nhiệm :

- Ban Tổ chức chính quyền và Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố và Công an thành phố hình thành bộ phận chuyên viên theo dõi về quốc phòng-an ninh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố để theo dõi và làm tham mưu cho lãnh đạo về việc :

+ Lập kế hoạch động viên nền kinh tế quốc dân cho yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng.

+ Lập kế hoạch kết hợp kinh tế với quốc phòng-an ninh hàng năm và dài hạn.

- Sở Xây dựng, Sở Địa chính, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng, Công an thành phố phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố tiến hành giải tỏa các công trình xây dựng lấn chiếm vành đai bảo vệ căn cứ Bộ chỉ huy quân sự thành phố ở phường 12 quận 10 (theo công văn số 2734/UB-NC ngày 9/8/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố) ; qui hoạch trường bắn ở xã Long Thạnh Mỹ - huyện Thủ Đức thành khu căn cứ quân sự theo kế hoạch phòng thủ bảo vệ thành phố đồng thời lập đề án di dời trường bắn về xã Phú Mỹ Hưng-huyện Củ Chi ; hoàn thành thủ tục và triển khai thi công xây dựng phân hiệu Thiếu sinh quân trong Trường quân sự thành phố.

- Sở Xây dựng phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố nghiên cứu thực nghiệm các loại công trình chiến đấu trong đô thị.

- Bưu điện thành phố phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố triển khai kế hoạch nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc phục vụ lãnh đạo chỉ huy trong công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ bảo vệ thành phố thường xuyên trước mắt cũng như lâu dài.

- Sở Văn hóa thông tin, Sở Thể dục thể thao phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố tiếp tục xây dựng Trung tâm giáo dục quốc phòng theo mô hình : "Nhà văn hóa truyền thống-khu di tích lịch sử-trung tâm thể dục thể thao quốc phòng''.

- Sở Giáo dục đào tạo phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố nghiên cứu xây dựng đề án "hoàn thiện cơ chế giáo dục quốc phòng''. Sắp xếp đủ giáo viên giáo dục quốc phòng trong hệ thống trường phổ thông trung học, trung học dạy nghề và cao đẳng ; tổ chức tập huấn giáo viên giáo dục quốc phòng nhằm nâng cao chất lượng môn giáo dục quốc phòng trong học sinh. Thống nhất kế hoạch-nội dung chương trình bảo đảm giáo viên giảng dạy môn văn hóa cho trường Thiếu sinh quân thành phố (dự kiến bất đầu vào nửa cuối năm 1998).

- Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an thành phố phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố triển khai thực hiện pháp lệnh dân quân tự vệ và Nghị định số 24/CP của Chính phủ về việc xử phạt hành chính các vi phạm liên quan đến lĩnh vực quốc phòng.

- Sở Tài chánh thống nhất với Bộ chỉ huy quân sự thành phố về chỉ tiêu ngân sách quốc phòng của thành phố năm 1997 trên cơ sở nắm chắc nguồn chi của Bộ Quốc phòng và ngân sách thành phố dành cho công tác quốc phòng-an ninh, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Quán triệt, thực hiện Nghị định số 19/CP và Thông tư số 2411/TT-LB của Liên Bộ Quốc phòng-tài chánh, đồng thời phát huy tình sáng tạo của các cấp, các ngành, các địa phương xây dựng quỹ quốc phòng để có ngân sách cần thiết bảo đảm cho yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương (trước hết bảo đảm cho huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên).

3. Công an thành phố có trách nhiệm :

- Cùng với Bộ chỉ huy quân sự thành phố rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng chống bạo loạn-bảo vệ mục tiêu trọng yếu-bảo vệ an ninh chính trị của thành phố và quận-huyện cho phù hợp với tình hình mới ; tham gia chỉ đạo và tổ chức diễn tập kiểm tra phương án phòng thủ bảo vệ thành phố theo kế hoạch của Bộ chỉ huy quân sự ; thống nhất việc tuyển chọn, xây dựng huấn luyện và hướng dẫn hoạt động đối với lực lượng dân quân tự vệ nhằm phát huy hiệu quả cao nhất nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở cơ sở, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Tiếp tục duy trì chế độ giao ban định kỳ giữa hai lực lượng Công an và Quân sự các cấp để thống nhất nhận định, đánh giá tình hình an ninh quốc phòng trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu đề xuất cho lãnh đạo chỉ đạo kịp thời có hiệu quả cao nhiệm vụ an ninh quốc phòng.

- Tổ chức thực hiện tuyển chọn công an theo đúng chỉ tiêu pháp lệnh của Thủ tướng Chính phủ giao và tiêu chuẩn của ngành quy định.

4/ Ủy ban nhân dân các Quận-huyện có trách nhiệm :

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện việc bảo vệ các công trình quốc phòng và các khu quân sự trên địa bàn (riêng Ủy ban nhân dân quận 10 trong năm 1997 phải hoàn thành việc giải tỏa các công trình xây dựng lấn chiếm vành đai bảo vệ Sở chỉ huy thành phố ở phường 12).

- Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dân quân tự vệ và Nghị định số 24/CP tạo sự chuyển biến đồng bộ ; thường xuyên nâng cao ý thức quốc phòng sâu rộng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân thành phố.

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ của quận-huyện (đặc biệt là kế hoạch phòng chống bạo loạn-bảo vệ mục tiêu). Tổ chức diễn tập kiểm tra phương án phòng thủ bảo vệ thành phố theo kế hoạch của Bộ chỉ huy quân sự.

- Củng cố Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp và phát huy chức năng của các cơ quan liên quan trong việc phối hợp hiệp đồng để bảo đảm công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu pháp lệnh của Thủ tướng Chính phủ giao.

- Chỉ đạo cơ quan quân sự tổ chức xây dựng huấn luyện lực lượng võ trang địa phương sát với yêu cầu thực tế chiến đấu, sát với địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Trước mắt bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống biểu tình bạo loạn và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ ở các tình huống cao hơn.

- Củng cố, xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp của Lực lượng dân quân tự vệ phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội ; xây dựng cơ quan quân sự và các đơn vị thuộc lực lượng võ trang địa phương vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị số 1020/CT-QP ngày 6/6/1996 của Bộ Quốc phòng và kế hoạch của Bộ chỉ huy quân sự thành phố,

- Phối hợp cùng các cơ quan chức năng của Bộ chỉ huy quân sự thành phố khảo sát một số doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để xây dựng thí điểm lực lượng tự vệ ngoài quốc doanh thông qua Ủy ban nhân dần thành phố phê duyệt. Khảo sát các cơ sở sản xuất, kho tàng có liên quan đến hóa chất độc tính cao và các chất tiêu độc, nhằm phục vụ cho kế hoạch phòng thủ.

- Tiếp tục giáo dục cho mọi người, mọi cấp, mọi ngành hiểu rõ ý nghĩa chính trị của chính sách hậu phương quân đội, phát động phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình quân nhân, bà mẹ Việt Nam anh hùng v.v... đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 18 của Chính phủ về việc giải quyết những tồn đọng về chính sách sau các cuộc chiến tranh ở địa phương.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này và thường xuyên tổng hợp báo cáo theo hướng dẫn của Bộ chỉ huy quân sự thành phố.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Q. CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UB-NC về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.183

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210