Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UB-NCVX năm 1995 về nâng bậc lương năm 1994 đối với công chức, viên chức hành chánh sự nghiệp, đảng, đoàn thể do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 05/CT-UB-NCVX Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 08/02/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 05/CT-UB-NCVX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 1995

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG BẬC LƯƠNG NĂM 1994 ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Thực hiện Thông tư số 09/TCCB- VC ngày 9 tháng 01 năm 1995 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về hướng dẫn chế độ nâng bậc lương năm 1994 đối với công chức, viên chức hành chánh sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể; Ủy ban nhân dân thành phố lưu ý những việc sau đây:

1- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thủ trưởng các Ban Đảng, đoàn thể trực tiếp chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, thực hiện việc nâng bậc lương năm 1994 cho công chức, viên chức theo tinh thần Thông tư số 09/TCCP-VC ngày 09/01/1995.

2- Việc tiến hành xét nâng bậc lương cho công chức, viên chức phải đúng đối tượng, điều kiện thời gian, tiêu chuẩn nâng bậc, được thực hiện công khai, có sự tham gia ý kiến của cấp ủy, công đoàn đơn vị.

3- Thủ trưởng sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố lập danh sách gởi về Ban Tổ chức chính quyền thành phố ; Thủ trưởng các cơ quan Đảng, đoàn thể lập danh sách gởi về Ban Tổ chức Thành ủy để thẩm định trình Hội đồng lương xem xét, quyết định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện qua Hội đồng lương quận, huyện gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện làm chủ tịch Hội đồng với các thành viên là Trưởng Ban Tổ chức quận, huyện ủy, Trưởng phòng Tổ chức chính quyền, Chủ tịch Liên đoàn lao động do Trưởng phòng Tổ chức chính quyền làm thường trực, xét duyệt danh sách nâng lương năm 1994 của quận, huyện ; lập danh sách đề nghị Hội đồng lương thành phố (qua Ban Tổ chức Chính quyền thành phố) xem xét quyết định.

Danh sách đề nghị nâng lương năm 1994 theo mẫu thống nhất do Ban Tổ chức Chính quyền thành phố hướng dẫn.

4- Thẩm quyền ký quyết định nâng bậc lương cho công chức, viên chức năm 1994 thực hiện theo tinh thần công văn số 2418/UB-NC ngày 28/5/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố cụ thể như sau:

a) Ủy ban nhân dân thành phố xét và đề nghị Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ quyết định nâng bậc thuộc ngạch cao cấp ; ký quyết định nâng lương cho công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương giữ chức vụ từ Phó Giám đốc sở và tương đương trở lên.

b) Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố ký quyết định nâng bậc lương cho công chức viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương (không giữ chức vụ từ Phó Giám đốc sở và tương đương), ngạch chuyên viên và tương đương trong hệ thống cơ quan chính quyền.

c) Giám đốc hoặc Thủ trưởng sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ký quyết định nâng bậc lương cho công chức, viên chức còn lại thuộc đơn vị mình phụ trách theo danh sách đã được Hội đồng lương thành phố duyệt và gởi 1 bản quyết định về Ban Tổ chức chính quyền thành phố.

d) Việc ký quyết định nâng bậc lương cho cán bộ, công nhân viên các cơ quan Đảng, đoàn thể do Ban Thường vụ Thành ủy quy định.

Giao cho Ban Tổ chức chính quyền thành phố hướng dẫn mẫu quyết định nâng lương thống nhất cho các đơn vị thuộc thành phố.

5- Việc nâng lương cho công chức, viên chức hành chánh sự nghiệp, Đảng, đoàn thể năm 1994 cần tiến hành khẩn trương, đúng đối tượng, đúng quy định của Nhà nước, đồng thời đảm bảo chế độ chánh sách. Thủ trưởng các cơ quan , đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc nâng bậc lương năm 1994 và phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/3/1995 để kịp xét duyệt tổng hợp báo cáo lên Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ vào ngày 31/3/1995.

Ủy ban nhân dân thành phố ủy nhiệm cho Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố sau khi trao đổi với Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Lao động-Thương binh xã hội, Sở Tài chánh có hướng dẫn cụ thể việc nâng bậc lương năm 1994 cho công chức, viên chức hành chánh sự nghiệp, Đảng, đoàn thể theo chỉ thị này.-

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH




Trương Tấn Sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UB-NCVX ngày 08/02/1995 về nâng bậc lương năm 1994 đối với công chức, viên chức hành chánh sự nghiệp, đảng, đoàn thể do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.852

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151