Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/TB-VPCP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14010 văn bản

1

Thông báo 03/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về cơ chế đặc thù triển khai dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư để giải quyết ùn tắc giao thông và môi trường bức xúc dân sinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 03/TB-VPCP Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI BUỔI HỌP VỚI LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ ĐỂ GIẢI QUYẾT ÙN TẮC GIAO THÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG BỨC XÚC DÂN SINH

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2018

2

Thông báo 03/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

03/TB-VPCP,Thông báo 03 2015,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 03/TB-VPCP

Ban hành: 06/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

3

Thông báo 03/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Quyết định 53/2012/QĐ-TTg về Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống do Văn phòng Chính phủ ban hành

03/TB-VPCP,Thông báo 03 2014,Văn phòng Chính phủ,Tỷ lệ phối trộn nhiên liệu,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/TB-VPCP Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

4

Thông báo 03/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Bộ Giao thông vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 và kế hoạch 05 năm 2011-2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

03/TB-VPCP,Thông báo 03 2012,Văn phòng Chính phủ,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 03/TB-VPCP Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2012 THÔNG BÁO

Ban hành: 04/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2012

5

Thông báo 03/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tài chính và kết quả kiểm toán của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

03/TB-VPCP,Thông báo 03,Văn phòng Chính phủ,Kết quả kiểm toán,Tình hình tài chính,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 03/TB-VPCP Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm

Ban hành: 12/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2010

6

Thông báo số 03/TB-VPCP về việc ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

03/TB-VPCP, Thông báo 03, Văn phòng Chính phủ, Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 03/TB-VPCP Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009 THÔNG BÁO

Ban hành: 05/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2009

7

Thông báo số 03/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

03/TB-VPCP,Thông báo 03 2008,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 03/TB-VPCP Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 08/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2008

8

Thông báo số 03/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ về cổ phần hóa các Ngân hàng thương mại Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

03/TB-VPCP, Thông báo 03, Văn phòng Chính phủ, Tiền tệ - Ngân hàng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 03/TB-VPCP Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2007 THÔNG BÁO

Ban hành: 04/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2008

9

Thông báo 03/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

03/TB-UBND,Thông báo 03 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh thông báo về treo cờ Tổ quốc dịp Tết,Hồ Chí Minh thông báo về nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu,Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

10

Thông báo 03/TB-HĐTD năm 2021 về thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 (vòng 2) do Hội đồng tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

03/TB-HDTD,Thông báo 03 2021,Hội đồng tuyển dụng công chức,Thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân vòng 2,Thi tuyển công chức ngành kiểm sát nhân dân,Viện Kiểm sát tổ chức thi tuyển công chức vòng 2,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC -------

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

11

Thông báo 03/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 46)

03/TB-BCD,Thông báo 03 2020,Thành phố Hà Nội,Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19,Hà Nội phòng chống dịch bệnh COVID-19,Hà Nội kết luận công tác phòng chống Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 02/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

12

Thông báo 03/2019/TB-LPQT về hiệu lực Bản ghi nhớ giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc về tăng cường hợp tác nông nghiệp và lâm nghiệp (Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nation Member States and the Food and Agriculture Organization

03/2019/TB-LPQT,Thông báo 03 2019,Bộ Ngoại giao,Hiệu lực Bản ghi nhớ ,Liên hợp quốc ,Tổ chức Nông nghiệp Lương thực,Bộ máy hành chính BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2019/TB

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

13

Thông báo 15/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị toàn quốc về tổng kết công tác ngành Thuế năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

15/TB-VPCP,Thông báo 15 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tổng kết công tác ngành Thuế năm 2020,Kết luận triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thuế,Kết luận Phó Thủ tướng tổng kết công tác ngành Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

14

Thông báo 13/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

13/TB-VPCP,Thông báo 13 2021,Văn phòng Chính phủ,Tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo 138/CP,Tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia,Phương hướng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 138/CP,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

15

Thông báo 9/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia nhiệm kỳ 2020-2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành

9/TB-VPCP,Thông báo 9 2021,Văn phòng Chính phủ,Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia nhiệm kỳ 2020 2024,Kết luận tại buổi làm việc Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia,Kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc Di sản văn hóa,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

16

Thông báo 06/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

văn bản số 42/TB-VPCP ngày 25 tháng 03 năm 2020; văn bản số 116/TB-VPCP ngày 01 tháng 9 năm 2020; văn bản số 137/TB-VPVP ngày 23 tháng năm 2020, văn bản số 397/TB-VPCP ngày 06 tháng 12 năm 2020, sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo đưa công trình vào hoạt động trong năm 2021. 12. Về cho

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

17

Thông báo 08/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về rà soát nội dung dự thảo Nghị định quy định về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển với các quy định về tiền sử dụng khu vực biển, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các hoạt động dầu khí do Văn

08/TB-VPCP,Thông báo 08 2021,Văn phòng Chính phủ,Khu vực biển thu tiền thuê đất đối với hoạt động dầu khí,Tiền thuê mặt nước đối với hoạt động dầu khí,Thu tiền sử dụng khu vực biển,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

18

Thông báo 4/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành

4/TB-VPCP,Thông báo 4 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Phó Thủ tướng về Phát triển bền vững,Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh,Kết luận tại cuộc họp về Phát triển bền vững,Doanh nghiệp,Đầu tư,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

19

Thông báo 5/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

5/TB-VPCP,Thông báo 5 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh,Kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

20

Thông báo 2/TB-VPCP năm 2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 2/TB-VPCP Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 61-KL/TW, NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217