Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 03/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ về cổ phần hóa các Ngân hàng thương mại Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 03/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 04/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 03/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC

Ngày 02/01/2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước. Cùng dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam, Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, các Ngân hàng: Ngoại thương Việt Nam (VCB), Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công thương Việt Nam (ICB), Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long (MHB).

Sau khi nghe báo cáo của Ngân hàng Nhà nước và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

Những năm qua, Ngân hàng Nhà nước, các Bộ ngành chức năng và các ngân hàng thương mại nhà nước đã có nhiều giải pháp tái cơ cấu các ngân hàng thương mại để có quy mô lớn hơn, mở rộng mạng lưới hoạt động trong cả nước và nước ngoài, nâng cao chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên việc đổi mới hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước còn chậm so với đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Để đáp ứng yêu cầu hội nhập, nâng cao sức cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nhà nướ, ngay từ đầu năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì xây dựng đề án cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó đến nay, Ngân hàng nhà nước đã chấp hành triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đã đề xuất việc phát hành trái phiếu tăng vốn của VCB và chỉ đạo có kết quả việc phát hành này. Tuy nhiên việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cổ phần hóa VCB và MHB triển khai còn rất chậm. Bên cạnh lý do khách quan như chưa có kinh nghiệm trong cổ phần hóa ngân hàng thương mại, nhất là trong khâu lựa chọn tư vấn cổ phần hó, khung pháp lý cho cổ phần hóa đối với ngân hàng thương mại còn chưa thật đủ rõ thì nguyên nhân chính là do chỉ đạo chưa quyết liệt, không đủ cụ thể, chưa tích cực có những vấn đề xuất tháo gỡ cụ thể với chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cơ chế trong cổ phần hóa các ngân hàng thương mại. Cổ phần hóa các ngân hàng thương mại tuy có đặc thù và còn mới, song cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước nên việc để kéo dài thời gian cổ phần hóa, đến nay chưa lựa chọn được nhà tư vấn cổ phần hóa VCB va MBH là khuyết điểm, Ngân hàng Nhà nước càn nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Để đẩy nhanh, vững chắc việc cổ phần hóa các ngân hàng thương mại, yêu cầu:

1. Trong năm 2007, cổ phần hóa 04 ngan hàng thương mại: VCB, MHB, BIDV, ICB, Nhà nước giữ cổ phần chi phối, tạo mọi điều kiện thuận lới để các ngân hàng này phát triển nhanh, nâng cao sức cạnh tranh, tiếp tục là nòng cốt trong cung cấp các dịch vụ ngân hàng và nắm giữ thị phần khoảng 70%.

2. Giao VCB, MHB, BIDV, ICB chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước xây dựng phương án cổ phần hóa, trình Thủ tướng xem xét quyết định.

3. Giao Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư thẩm định việc lựa chọn tổ chức tư vấn cổ phần hóa và Phương án cổ phần hóa do các ngân hàng thương mại trình để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt từng phương án.

4. Việc lựa chọn tư vấn cổ phần hóa (cả 3 nội dung : xác định giá trị doanh nghiệp; xây dựng phương án cổ phần hóa, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; bán cổ phần phát hành lần đầu) là nhà tư vấn quôc tế, được thực hiện thông qua đấu thầu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trước 15/01/2007, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc lựa chọn tổ chức tư vấn cổ phần hóa VCB và MHB. BIDV, ICB xây dựng tiêu chí, điều kiện, yêu cầu đối với tư vấn cổ phần hóa, bảo đảm chất lượng, đúng pháp luật của ta và thông lệ quốc tế, làm cơ sở để lựa chọn tổ chức tư vấn, trình Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, Tài chính, Tư pháp, KH&ĐT;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Ban chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Tổng công ty Đầu tư& Kinh doanh vốn NN;
- Các ngân hàng: VCB, MHB, BIDV, ICB;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, ĐMDN (5).35

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 03/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ về cổ phần hóa các Ngân hàng thương mại Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.127
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238