Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 01/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 71498 công văn

1

Công văn 9282/VPCP-NN năm 2018 về Đề án nhằm triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 9282/VPCP-NN V/v Đề án nhằm triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018 Kính gửi: - Bộ Công Thương; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài

Ban hành: 26/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2018

2

Công văn 421/BXD-QHKT năm 2017 phối hợp thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP01/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

05/12/2016 và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, trong đó có nội dung “Các Bộ: Xây dựng, Tài

Ban hành: 01/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2017

3

Công văn 4494/BTC-HCSN thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: - Văn phòng Quốc hội; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước;

Ban hành: 04/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2017

4

Công văn 579/BKHĐT-QLĐT năm 2020 về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP và Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

V/v tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020 Kính gửi:

Ban hành: 30/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

5

Công văn 246/UBDT-KHTC năm 2013 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số: 246/UBDT-KHTC V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Văn phòng Chính phủ. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu

Ban hành: 28/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

6

Công văn 3667/BTC-HCSN năm 2016 thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Số: 3667/BTC-HCSN V/v thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2016 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan Trung ương của

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

7

Công văn 4652/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

4652/BKHĐT-QLĐT V/v thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành

Ban hành: 05/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

8

Công văn 1242/BTP-KHTC năm 2015 thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2015   Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ

Ban hành: 16/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2015

9

Công văn 3695/BTC-HCSN thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3695/BTC-HCSN V/v thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan

Ban hành: 20/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2015

10

Công văn 12274/BTC-QLCS năm 2014 hướng dẫn bổ sung việc mua sắm xe ô tô theo Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

hướng dẫn bổ sung việc mua sắm xe ô tô theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 03/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2014

11

Công văn 5964/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý vướng mắc triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 5964/VPCP-KTTH V/v xử lý vướng mắc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014 Kính gửi: Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 6701/BTC-QLCS ngày 22 tháng 5 năm 2014 về việc xử lý vướng mắc triển khai Nghị quyết số

Ban hành: 06/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

12

Công văn 3910/BGTVT-KHĐT chấn chỉnh việc báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP hàng tháng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

3910/BGTVT-KHDT,Công văn 3910 2013,Bộ Giao thông vận tải,Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP , báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết ,Triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2013

13

Công văn 1790/VPCP-KTTH triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

1790/VPCP-KTTH,Công văn 1790,Văn phòng Chính phủ,Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ,Triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP ,Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 06/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

14

Công văn 1381/BTP-KHTC hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành

chi thường xuyên NSNN năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: Các đơn vị dự toán thuộc Bộ Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2017

15

Công văn 9598/BKHĐT-TH về báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan khác ở Trung ương; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2012

16

Công văn 4817/LĐTBXH-KHTC năm 2017 về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

quyết điều hành năm 2018, Bộ yêu cầu các đơn vị báo cáo các nội dung cụ thể như sau: 1. Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Bộ được phân công tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm

Ban hành: 17/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2017

17

Công văn 9269/BKHĐT-TH về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2018 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 01 năm 2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (Nghị quyết số 01/NQ-CP); các Nghị quyết chuyên đề (Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; Nghị quyết số 35/NQ-CP, Nghị quyết số

Ban hành: 08/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2017

18

Công văn 10030/BKHĐT-TH về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2015 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2016 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 10030/BKHĐT-TH V/v tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2015 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2016 của Chính phủ Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

Ban hành: 13/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2015

19

Công văn 2196/BGTVT-KHĐT năm 2013 báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2196/BGTVT-KHDT,Công văn 2196,Bộ Giao thông vận tải,Đề án Phát triển kinh tế xã hội,Đầu tư phát triển kinh tế xã hội ,KH phát triển kinh tế xã hội,Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP,Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ,Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ,Triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP ,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ban hành: 19/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2014

20

Công văn số 1479/VPCP-KTTH về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP, Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

báo cáo, đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội, kết quả 2 tháng và dự kiến 3 tháng đầu năm 2009 triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009

Ban hành: 10/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159