Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

Hình từ Internet

Sau khi đăng ký tham gia các loại bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên có trách nhiệm trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN để đóng cho Cơ quan bảo hiểm theo quy định.

1. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN như sau:

- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định.

- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

2. Phương thức và thời hạn đóng BHXH, BHYT, BHTN

Ngoài ra, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán

+ Phương thức đóng: Công ty đăng ký phương thức đóng 03 hoặc 06 tháng một lần với cơ quan BHXH; cơ quan BHXH phối hợp với cơ quan Lao động kiểm tra tại đơn vị trước khi quyết định phương thức đóng của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

+ Thời hạn đóng: chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên căn cứ vào Tiền lương tháng tính đóng các loại bảo hiểm và Mức đóng các loại bảo hiểm xác định số tiền bảo hiểm phải nộp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sẽ chuyển vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Thời hạn đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN: chậm nhất là đến ngày cuối cùng của phương thức đóng (chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đối với phương thức đóng hàng tháng, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 đối với phương thức đóng 03 tháng một lần, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 06 đối với phương thức đóng 06 tháng một lần).

Lưu ý: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 30 ngày trở lên thì bên cạnh khoản tiền bảo hiểm phải đóng còn phải đóng thêm số tiền lãi tính trên số tền BHXH, BHYT, BHTN chưa đóng.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,750
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: