Trích nộp kinh phí công đoàn trong Công ty Cổ Phần

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

- Hàng tháng, khi công ty cổ phần đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động thì đồng thời cũng phải đóng kinh phí Công đoàn. Đây là nghĩa vụ của công ty cổ phần, không phân biệt là công ty cổ phần đã có hay chưa có Công đoàn cơ sở.

- Riêng đối với doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

Mức đóng kinh phí Công đoàn:

Mức đóng kinh phí Công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là bằng tổng mức tiền lương tính đóng Bảo hiểm xã hội của những người lao động thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khoản đóng kinh phí công đoàn được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ.

Cơ quan thu: Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Liên đoàn Lao động cấp tỉnh) trực tiếp thu kinh phí hoặc phân cấp cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thu.

Trong đó, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở bao gồm:

- Liên đoàn lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Công đoàn ngành địa phương.

- Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

- Công đoàn Tổng Công ty.

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác.

Chính vì thế mà tùy địa phương, công ty cổ phần cần liên hệ với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh trước, để được hướng dẫn về nơi nộp kinh phí. Đồng thời, cũng được hướng dẫn về phương thức nộp của địa phương (nộp tiền mặt hay chuyển khoản, nếu chuyển khoản thì chuyển vào tài khoản nào).

Kinh phí công đoàn mà Công đoàn cơ sở tại công ty cổ phần được giữ lại để sử dụng: Cụ thể mức đóng kinh phí công đoàn và mức phân phối nguồn thu tài chính năm 2023 như sau:

 

Có Công đoàn cơ sở

Không có Công đoàn cơ sỏ

Kinh phí công đoàn

(Do công ty cổ phần đóng)

Mức đóng

2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Phân phối

- Công đoàn cơ sở được sử dụng 70% tổng số thu đoàn phí công đoàn và 75% tổng số thu kinh phí công đoàn.

- 30% tổng số thu đoàn phí công đoàn và 25% tổng số thu kinh phí công đoàn sẽ thực hiện phân phối nguồn thu tài chính cho công đoàn các cấp trên cơ sở.

Nộp 100% kinh phí công đoàn cho Công đoàn cấp trên công ty cổ phần không được sử dụng.

Công đoàn cấp trên được sử dụng theo tỷ lệ phần trăm trong tổng số thu kinh phí công đoàn theo hướng dẫn hàng năm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để chi cho hoạt động tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, ký thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ, chăm lo cho người lao động tại công ty.

Cuối năm số kinh phí sử dụng cho các hoạt động trên chưa hết phải quản lý, theo dõi và trả lại cho Công đoàn cơ sở khi công ty thành lập tổ chức công đoàn; Trong trường hợp công ty cổ phần chưa thành lập Công đoàn cơ sở đã phá sản, giải thể thì số thu kinh phí công đoàn được ghi tăng nguồn thu tài chính Công đoàn tại cấp trên cơ sở được phân cấp thu.

 

Công đoàn cơ sở của công ty cổ phần được phân bổ nguồn thu kinh phí công đoàn cho các khoản, mục chi sau:

- Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đoàn viên và người lao động tối thiểu 60% nguồn thu kinh phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng.

- Tại những đơn vị có quan hệ lao động phức tạp, công đoàn cơ sở dành tối thiểu 25% nguồn kinh phí của mục chi này để dự phòng cho hoạt động bảo vệ đoàn viên, người lao động; sau 2 năm liền kề không sử dụng có thể chuyển sang chi cho các nội dung thuộc mục chi này.

+ Chi tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động tối đa 25% nguồn thu kinh phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng.

+ Chi quản lý hành chính tối đa 15% nguồn thu kinh phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

40,572
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: