Thông báo tuyển dụng lao động trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

Hình từ Internet

1. Quyền tuyển dụng lao động của công ty TNHH 2 thành viên

- Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoạt động cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động theo nhu cầu của người sử dụng lao động. Người lao động không phỉa trả phí cho việc tuyển dụng lao động.

- Trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên sử dụng lao động thuê lại từ công ty hoạt động cho thuê lại lao động thì cần đảm bảo các điều kiện sau đây:

1.1. Công việc người lao động thuê lại làm thuộc Danh muc công việc được phép thuê lại lao động.

1.2. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được sử dụng lao động thuê lại trong trường hợp sau:

(vi) Thời hạn cho thuê lại lao động đối với người lao động tối đa là 12 tháng.

(i) Đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định;

(ii) Thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân;

(iii) Có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.

1.3. Bên thuê lại lao động không được sử dụng lao động thuê lại trong trường hợp sau đây:

(i) Để thay thế người lao động đang trong thời gian thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động;

(ii) Không có thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại với công ty TNHH 2 thành viên trở lên cho thuê lại lao động;

(iii) Thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ, vì lý do kinh tế hoặc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập;

(iv) Bên thuê lại lao động không được chuyển người lao động thuê lại cho người sử dụng lao động khác;

(v) Không được sử dụng người lao động thuê lại được cung cấp bởi công ty không có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Lưu ý: Sau khi đã tuyển dụng được người lao động, công ty thực hiện giao kết hợp đông lao động. Tuy nhiên, công ty không được làm các hành vi sau:

- Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động;

- Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động;

- Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho công ty.

2. Sau khi đã tuyển dụng được người lao động, công ty TNHH 2 thành viên trở lên và người lao động có thể thỏa thuận ký hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng đào tạo hoặc hợp đồng lao động phù hợp với mong muốn của hai bên.

>> Xem chi tiết công việc tại: "Giao kết hợp đồng lao động".

>> Xem chi tiết công việc tại: "Giao kết hợp đồng đào tạo".

>> Xem chi tiết công việc tại: "Giao kết hợp đồng thử việc".

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,614
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: