Thông báo tuyển dụng lao động trong công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, công ty hoạt động cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động theo nhu cầu của người sử dụng lao động. Người lao động không phải trả chi phí cho việc tuyển dụng lao động.

Sau khi đã tuyển dụng được người lao động, công ty thực hiện giao kết hợp đông lao động. Tuy nhiên, công ty không được làm các hành vi sau:

Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động;

+ Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động;

+ Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho công ty.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,383
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: