Tài sản thực hiện góp vốn là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong Công ty Cổ Phần

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Khi công ty cổ phần nhận góp vốn bằng tài sản là phương tiện cơ giới đường bộ thì phải tiến hành các thủ tục sau đây:

- Lập Hợp đồng góp vốn, định giá tài sản góp vốn hoặc thuê tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá;

- Khai lệ phí trước bạ;

- Đăng ký sang tên xe cho doanh nghiệp.

2. Cụ thể, trình tự thực hiện việc góp vốn như sau:

Bước 1. Chuẩn bị

Các bên phải lập Hợp đồng góp vốn, định giá tài sản góp vốn hoặc thuê tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và phải thể hiện bằng chứng từ góp vốn - xem chi tiết tại công việc "Định giá tài sản góp vốn", "Chứng từ đối với tài sản góp vốn". 

Bước 2. Khai lệ phí trước bạ.

Việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn được miễn lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, trước khi thực hiện thủ tục sang tên xe cơ giới đường bộ, công ty cổ phần nhận góp vốn phải khai lệ phí trước bạ để được cơ quan thuế xác nhận thuộc trường hợp được miễn lệ phí trước bạ - xem chi tiết tại công việc "Khai lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản góp vốn".

Bước 3. Đăng ký sang tên xe cho công ty cổ phần (thực hiện theo Mục 3 bên dưới).

3. Đăng ký sang tên xe cho công ty cổ phần

(i) Trước tiên cần thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe như sau:

Trách nhiệm của chủ xe và công ty cổ phần nhận góp vốn

Khi chuyển quyền sở hữu xe do góp vốn, chủ xe (thành viên góp vốn) phải làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại cơ quan đăng ký xe (quy định tại Điều 4 Thông tư 24/2023/TT-BCA) đang quản lý hồ sơ xe đó như sau:

- Chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (không giao cho công ty cổ phần nhận chuyển quyền sở hữu xe) và nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe này cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì chủ xe nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

- Chủ xe phải làm thủ tục thu hồi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe. Trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho công ty cổ phần nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định.

Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.

- Sau khi chủ xe hoàn tất thủ tục thu hồi, công ty cổ phần nhận chuyển quyền sở hữu tiến hành thủ tục đăng ký sang tên xe theo hướng dẫn tại Mục 2.

Hồ sơ thu hồi bao gồm:

(i) Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.

(ii) Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

(iii) 02 bản chà số máy, số khung xe.

(iv) Chứng nhận đăng ký xe.

(v) Biển số xe.

Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.

(vi) Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Thủ tục thu hồi: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe cho công ty cổ phần, thành viên góp vốn (chủ xe) phải làm thủ tục thu hồi như sau:

Bước 1: Thành viên góp vốn kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến; nộp hồ sơ thu hồi và nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định.

Bước 2: Sau khi kiểm tra hồ sơ xe hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định (có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe): 01 bản trả cho chủ xe (thành viên thực hiện góp vốn); 01 bản lưu hồ sơ xe; trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe thì thực hiện xác minh theo quy định.

Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(ii) Sau đó thực hiện thủ tục đăng ký sang tên xe cho công ty cổ phần

Công ty cổ phần nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục đăng ký sang tên xe tại cơ quan đăng ký xe (quy định tại Điều 4 Thông tư 24/2023/TT-BCA) sau khi chủ xe làm thủ tục thu hồi như sau:

Hồ sơ đăng ký sang tên bao gồm:

(1) Giấy khai đăng ký xe.

(2) Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

(3) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

(4) Thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan quản lý thuế, trong đó có thông tin miễn lệ phí trước bạ.

(5) Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

Thủ tục đăng ký sang tên:

Bước 1: Công ty cổ phần tiến hành:

- Kê khai giấy khai đăng ký xe:

Công ty cổ phần đăng nhập Cổng dịch vụ công và có trách nhiệm kê khai đầy đủ các nội dung quy định trong giấy khai đăng ký xe, ký số hoặc ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu. Sau khi kê khai thành công, công ty cổ phần nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, lịch hẹn giải quyết hồ sơ do cổng dịch vụ công thông báo qua tin nhắn điện thoại hoặc qua địa chỉ thư điện tử để làm thủ tục đăng ký xe.

Trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công thì chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe

- Đưa xe đến để kiểm tra, cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ đăng ký sang tên cho cơ quan đăng ký xe.

Bước 2: Sau khi kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe đảm bảo hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp biển số theo quy định.

- Công ty cổ phần nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe (Cấp biển số mới đối với trường hợp công ty chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác); trường hợp chủ xe có nhu cầu nhận trả kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

- Công ty cổ phần nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp lại theo số biển số định danh đối với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi) tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp biển số cũ là biển 3 hoặc 4 số thì cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Thời hạn cấp chứng nhận đăng ký xe: Không quá 02 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,231
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: