Hồ sơ khai thuế ban đầu trong Công ty Cổ Phần

Hồ sơ khai thuế ban đầu

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Khai thuế ban đầu đối với công ty cổ phần

Hiện nay, công ty cổ phần sẽ cung cấp thông tin đăng ký thuế ban đầu trong tờ khai đăng ký thành lập doanh nghiệpPhòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư mà không phải thực hiện đăng ký thuế ban đầu với cơ quan quản lý thuế trực tiếp (Chi cục thuế quận/huyện nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động) như quy định trước đây.

Tuy nhiên, sau khi đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty cổ phần vẫn phải liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp để nộp một số giấy tờ khai thuế ban đầu.

Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Hồ sơ khai thuế ban đầu đối với công ty cổ phần

Thông thường, các doanh nghiệp mới thành lập sẽ phải lập một bộ hồ sơ khai thuế lần đầu để gửi lên cơ quan thuế bao gồm giấy tờ sau:

1. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

2. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc);

3. Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng, người phụ trách kế toán;

4. Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật, của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán;

5. Công văn đăng ký hình thức kế toán, chế độ kế toán và sử dụng hóa đơn;

6. Văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (nếu có tài sản cố định);

7. Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký khai thuế ban đầu và trước khi ra thông báo chấp thuận cho công ty cổ phần áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cơ quan quản lý thuế trực tiếp sẽ cử người đến kiểm tra thực tế tại trụ sở công ty cổ phần để xác định doanh nghiệp có hoạt động tại trụ sở hay không, có mua sắm tài sản cố định, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê, mượn địa điểm kinh doanh hay không (kiểm tra điều kiện để được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

17,363
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: