>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Công ty Cổ Phần

Giấy đăng ký doanh nghiệp

Hình từ Interent

Khi công ty cổ phần tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, ...) thì phải đồng thời gửi hồ sơ đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

1. Thành phần hồ sơ đề nghị công bố nội dung đăng ký đối với công ty cổ phần

1. Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-24 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

2. Văn bản ủy quyền từ người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thay mình thực hiện thủ tục đăng ký nhưng phải đáp ứng quy định sau:

- Ủy quyền cho cá nhân: kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có Văn bản ủy quyền (không bắt buộc phải công chứng, chứng thực) cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.

- Ủy quyền cho tổ chức: kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

- Ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích: khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Nơi nộp hồ sơ

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đã đăng ký.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

7,563
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: