Tra cứu Quyết định 5841/QĐ-BYT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyết định 5841/QĐ-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 200173 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 4750/QĐ-BYT năm 2023 sửa đổi Quyết định 130/QĐ-BYT quy định về chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết chế độ liên quan do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4750/QD-BYT,Quyết định 4750 2023 Bộ Y tế,Quyết định 4750 năm 2023 Bộ Y tế,Quyết định 4750 Bộ Y tế ban hành 2023, 4750 Bộ Y tế còn hiệu lực, 4750 Bộ Y tế áp dụng 2023, 4750 Bộ Y tế mới nhất, số 4750 năm 2023 Bộ Y tế,Quyết định 4750/QD-BYT ngày 29/12/2023,Quyết định 4750 Bộ Y tế về sửa đổi Quyết định 130/QĐ-BYT định dạng dữ liệu khám bệnh

Ban hành: 29/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2024

2

Quyết định 299/QĐ-BYT năm 2024 về Quy trình Giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự thuộc Bộ Y tế

299/QD-BYT,Quyết định 299 2024 Bộ Y tế,Quyết định 299 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 299 Bộ Y tế ban hành 2024, 299 Bộ Y tế còn hiệu lực, 299 Bộ Y tế áp dụng 2024, 299 Bộ Y tế mới nhất, số 299 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 299/QD-BYT ngày 06/02/2024,Quyết định 299 Bộ Y tế về Giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự 2024, 299 Bộ Y

Ban hành: 06/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2024

3

Quyết định 298/QĐ-BYT năm 2024 về Quy trình định giá tài sản theo vụ việc trong tố tụng hình sự của Bộ Y tế

298/QD-BYT,Quyết định 298 2024 Bộ Y tế,Quyết định 298 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 298 Bộ Y tế ban hành 2024, 298 Bộ Y tế còn hiệu lực, 298 Bộ Y tế áp dụng 2024, 298 Bộ Y tế mới nhất, số 298 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 298/QD-BYT ngày 06/02/2024,Quyết định 298 Bộ Y tế về định giá tài sản theo vụ việc trong tố tụng hình sự 2024, 298 Bộ Y

Ban hành: 06/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2024

4

Quyết định 869/QĐ-BYT năm 2024 phê duyệt "Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2023-2030, định hướng 2050" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

869/QD-BYT,Quyết định 869 2024 Bộ Y tế,Quyết định 869 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 869 Bộ Y tế ban hành 2024, 869 Bộ Y tế còn hiệu lực, 869 Bộ Y tế áp dụng 2024, 869 Bộ Y tế mới nhất, số 869 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 869/QD-BYT ngày 08/04/2024,Quyết định 869 Bộ Y tế về phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế 2024, 869 Bộ Y tế về

Ban hành: 08/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2024

5

Quyết định 743/QĐ-BYT năm 2024 sửa đổi Quyết định 159/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính mới, bị thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 và Nghị định 96/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh

743/QD-BYT,Quyết định 743 2024 Bộ Y tế,Quyết định 743 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 743 Bộ Y tế ban hành 2024, 743 Bộ Y tế còn hiệu lực, 743 Bộ Y tế áp dụng 2024, 743 Bộ Y tế mới nhất, số 743 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 743/QD-BYT ngày 29/03/2024,Quyết định 743 Bộ Y tế về sửa đổi Quyết định 159/QĐ-BYT 2024, 743 Bộ Y tế về sửa đổi Quyết

Ban hành: 29/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2024

6

Quyết định 612/QĐ-BYT Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

612/QD-BYT,Quyết định 612 2024 Bộ Y tế,Quyết định 612 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 612 Bộ Y tế ban hành 2024, 612 Bộ Y tế còn hiệu lực, 612 Bộ Y tế áp dụng 2024, 612 Bộ Y tế mới nhất, số 612 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 612/QD-BYT ngày 14/03/2024,Quyết định 612 Bộ Y tế về Phòng chống HIV/AIDS 2024, 612 Bộ Y tế về Phòng chống HIV/AIDS

Ban hành: 14/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2024

7

Quyết định 748/QĐ-BYT năm 2024 sửa đổi Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia kèm theo Quyết định 412/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

748/QD-BYT,Quyết định 748 2024 Bộ Y tế,Quyết định 748 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 748 Bộ Y tế ban hành 2024, 748 Bộ Y tế còn hiệu lực, 748 Bộ Y tế áp dụng 2024, 748 Bộ Y tế mới nhất, số 748 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 748/QD-BYT ngày 29/03/2024,Quyết định 748 Bộ Y tế về sửa đổi Quy chế quản lý Hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia 2024,

Ban hành: 29/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2024

8

Quyết định 292/QĐ-BYT năm 2024 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Tay chân miệng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

292/QD-BYT,Quyết định 292 2024 Bộ Y tế,Quyết định 292 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 292 Bộ Y tế ban hành 2024, 292 Bộ Y tế còn hiệu lực, 292 Bộ Y tế áp dụng 2024, 292 Bộ Y tế mới nhất, số 292 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 292/QD-BYT ngày 06/02/2024,Quyết định 292 Bộ Y tế về Hướng dẫn chẩn đoán bệnh Tay chân miệng 2024, 292 Bộ Y tế về Hướng

Ban hành: 06/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2024

9

Quyết định 266/QĐ-BYT về Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

266/QD-BYT,Quyết định 266 2024 Bộ Y tế,Quyết định 266 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 266 Bộ Y tế ban hành 2024, 266 Bộ Y tế còn hiệu lực, 266 Bộ Y tế áp dụng 2024, 266 Bộ Y tế mới nhất, số 266 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 266/QD-BYT ngày 02/02/2024,Quyết định 266 Bộ Y tế về Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm 2024, 266 Bộ Y tế về Kế

Ban hành: 02/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2024

10

Quyết định 4779/QĐ-BYT năm 2023 phê duyệt tài liệu Hướng dẫn giám định y khoa bệnh, tật, di dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin trên cơ sở tài liệu kèm theo Quyết định 3201/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4779/QD-BYT,Quyết định 4779 2023 Bộ Y tế,Quyết định 4779 năm 2023 Bộ Y tế,Quyết định 4779 Bộ Y tế ban hành 2023, 4779 Bộ Y tế còn hiệu lực, 4779 Bộ Y tế áp dụng 2023, 4779 Bộ Y tế mới nhất, số 4779 năm 2023 Bộ Y tế,Quyết định 4779/QD-BYT ngày 30/12/2023,Quyết định 4779 Bộ Y tế về giám định y khoa bệnh tật phơi nhiễm với chất độc hóa học

Ban hành: 30/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2024

11

Quyết định 128/QĐ-BYT Kế hoạch thông tin, truyền thông y tế năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

128/QD-BYT,Quyết định 128 2024 Bộ Y tế,Quyết định 128 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 128 Bộ Y tế ban hành 2024, 128 Bộ Y tế còn hiệu lực, 128 Bộ Y tế áp dụng 2024, 128 Bộ Y tế mới nhất, số 128 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 128/QD-BYT ngày 17/01/2024,Quyết định 128 Bộ Y tế về Kế hoạch thông tin truyền thông y tế 2024, 128 Bộ Y tế về Kế hoạch

Ban hành: 17/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2024

12

Quyết định 388/QĐ-BYT năm 2024 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định 1165/-TTg do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

388/QD-BYT,Quyết định 388 2024 Bộ Y tế,Quyết định 388 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 388 Bộ Y tế ban hành 2024, 388 Bộ Y tế còn hiệu lực, 388 Bộ Y tế áp dụng 2024, 388 Bộ Y tế mới nhất, số 388 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 388/QD-BYT ngày 20/02/2024,Quyết định 388 Bộ Y tế về Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam 2024, 388 Bộ Y tế

Ban hành: 20/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2024

13

Quyết định 4791/QĐ-BYT năm 2023 về Kế hoạch công tác pháp chế y tế năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4791/QD-BYT,Quyết định 4791 2023 Bộ Y tế,Quyết định 4791 năm 2023 Bộ Y tế,Quyết định 4791 Bộ Y tế ban hành 2023, 4791 Bộ Y tế còn hiệu lực, 4791 Bộ Y tế áp dụng 2023, 4791 Bộ Y tế mới nhất, số 4791 năm 2023 Bộ Y tế,Quyết định 4791/QD-BYT ngày 30/12/2023,Quyết định 4791 Bộ Y tế về Kế hoạch công tác pháp chế y tế 2024 2023, 4791 Bộ Y tế về

Ban hành: 30/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2024

14

Quyết định 4444/QĐ-BYT năm 2023 về Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy thở dùng trong điều trị người bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4444/QD-BYT,Quyết định 4444 2023 Bộ Y tế,Quyết định 4444 năm 2023 Bộ Y tế,Quyết định 4444 Bộ Y tế ban hành 2023, 4444 Bộ Y tế còn hiệu lực, 4444 Bộ Y tế áp dụng 2023, 4444 Bộ Y tế mới nhất, số 4444 năm 2023 Bộ Y tế,Quyết định 4444/QD-BYT ngày 07/12/2023,Quyết định 4444 Bộ Y tế về Tiêu chí kiểm định an toàn Máy thở dùng trong điều trị người

Ban hành: 07/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2023

15

Quyết định 627/QĐ-BYT năm 2024 về Tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật điều trị bệnh sụp mi" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

627/QD-BYT,Quyết định 627 2024 Bộ Y tế,Quyết định 627 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 627 Bộ Y tế ban hành 2024, 627 Bộ Y tế còn hiệu lực, 627 Bộ Y tế áp dụng 2024, 627 Bộ Y tế mới nhất, số 627 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 627/QD-BYT ngày 15/03/2024,Quyết định 627 Bộ Y tế về Hướng dẫn quy trình kỹ thuật điều trị bệnh sụp mi 2024, 627 Bộ Y tế

Ban hành: 15/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2024

16

Quyết định 51/QĐ-BYT năm 2024 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030 theo Quyết định 1286/-TTg do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

51/QD-BYT,Quyết định 51 2024 Bộ Y tế,Quyết định 51 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 51 Bộ Y tế ban hành 2024, 51 Bộ Y tế còn hiệu lực, 51 Bộ Y tế áp dụng 2024, 51 Bộ Y tế mới nhất, số 51 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 51/QD-BYT ngày 08/01/2024,Quyết định 51 Bộ Y tế về Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin 2024, 51 Bộ Y tế

Ban hành: 08/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2024

17

Quyết định 610/QĐ-BYT năm 2024 Biểu mẫu nộp tiền dịch vụ Khám, chữa bệnh trên Cổng dịch vụ Công quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

610/QD-BYT,Quyết định 610 2024 Bộ Y tế,Quyết định 610 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 610 Bộ Y tế ban hành 2024, 610 Bộ Y tế còn hiệu lực, 610 Bộ Y tế áp dụng 2024, 610 Bộ Y tế mới nhất, số 610 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 610/QD-BYT ngày 14/03/2024,Quyết định 610 Bộ Y tế về Biểu mẫu nộp tiền dịch vụ Khám chữa bệnh 2024, 610 Bộ Y tế về Biểu

Ban hành: 14/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2024

18

Quyết định 4395/QĐ-BYT năm 2023 về Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Lồng ấp trẻ sơ sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4395/QD-BYT,Quyết định 4395 2023 Bộ Y tế,Quyết định 4395 năm 2023 Bộ Y tế,Quyết định 4395 Bộ Y tế ban hành 2023, 4395 Bộ Y tế còn hiệu lực, 4395 Bộ Y tế áp dụng 2023, 4395 Bộ Y tế mới nhất, số 4395 năm 2023 Bộ Y tế,Quyết định 4395/QD-BYT ngày 04/12/2023,Quyết định 4395 Bộ Y tế về quy trình kiểm định an toàn tính năng kỹ thuật Lồng ấp trẻ

Ban hành: 04/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2023

19

Quyết định 545/QĐ-BYT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

545/QD-BYT,Quyết định 545 2024 Bộ Y tế,Quyết định 545 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 545 Bộ Y tế ban hành 2024, 545 Bộ Y tế còn hiệu lực, 545 Bộ Y tế áp dụng 2024, 545 Bộ Y tế mới nhất, số 545 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 545/QD-BYT ngày 08/03/2024,Quyết định 545 Bộ Y tế về thực hiện phòng chống tham nhũng tiêu cực 2024 2024, 545 Bộ Y tế về

Ban hành: 08/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2024

20

Quyết định 465/QĐ-BYT năm 2024 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh Mpox (Đậu mùa khỉ) ở người do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

465/QD-BYT,Quyết định 465 2024 Bộ Y tế,Quyết định 465 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 465 Bộ Y tế ban hành 2024, 465 Bộ Y tế còn hiệu lực, 465 Bộ Y tế áp dụng 2024, 465 Bộ Y tế mới nhất, số 465 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 465/QD-BYT ngày 29/02/2024,Quyết định 465 Bộ Y tế về điều trị và phòng bệnh Mpox Đậu mùa khỉ ở người 2024, 465 Bộ Y tế về

Ban hành: 29/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2024

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!