Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CONG UOC ROTTERDAM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-19 trong 19 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công ước về chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP), 2001 Stockholm

khó phân hủy, Nhắc lại các điều khoản thích hợp của những công ước quốc tế về môi trường có liên quan, đặc biệt là Công ước Rotterdam về thủ tục thỏa thuận có thông báo trước đối với một số hóa chất nguy hại và thuốc bảo vệ thực vật trong buôn bán quốc tế và Công ước Basel về kiểm soát việc vận chuyển xuyên biên giới và tiêu hủy các chất

Ban hành: 22/05/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2011

2

Quyết định 4154/QĐ-BNN-BVTV năm 2017 về loại các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Trichlorfon khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và bổ sung 02 hoạt chất Trichlorfon và Carbofuran vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật; Căn cứ Thỏa thuận thông báo trước đối với một số hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật nguy hại trong thương mại quốc tế số 45 ngày 5/5/2017 của Ban thư ký Công ước Rotterdam; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.

Ban hành: 16/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2017

3

Thỏa thuận đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước giữa Việt Nam - Hà Lan

Điều ước quốc tế 55 2010,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Vương quốc Hà Lan,Thích ứng với biến đổi khí hậu,Thỏa thuận đối tác chiến lược ,Quản lý nước,Việt Nam Hà Lan,55/2010/SL-LPQT,Tài nguyên - Môi trường BỘ NGOẠI GIAO ------- Số: 55/2010/SL-LPQT Hà

Ban hành: 04/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2010

4

Quyết định 15/2018/QĐ-TTg về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; làm đầu mối quốc gia thực hiện Công ước Đa dạng sinh học, Công ước Ramsar, Nghị định thư Catagena, Nghị định thư Nagoya, Công ước Stockholm, Công ước Basel, Công ước Rotterdam (PIC), Sáng kiến toàn cầu về bảo tồn hổ (GTI), Hiệp định Thành lập Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) và các Điều ước quốc tế

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2018

5

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài do Bộ Công Thương ban hành

công ty, chi nhánh khi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này, còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan, các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và lộ trình do Bộ Công

Ban hành: 24/03/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2017

6

Quyết định 25/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

định thư Catagena, Nghị định thư Nagoya, Công ước Stockholm, Công ước Basel, Công ước Rotterdam (PIC), Sáng kiến toàn cầu về bảo tồn hổ (GTI), Hiệp định ASEAN về Trung tâm Đa dạng sinh học (ACB) và các điều ước quốc tế khác trong lĩnh vực môi trường và đa dạng sinh học theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; tham gia các hoạt

Ban hành: 25/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2014

7

Thông tư 194/2011/TT-BTC hướng dẫn giải ngân và cơ chế tài chính đối với hạn mức tín dụng lần 4 của Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu do Bộ Tài chính ban hành

sách hợp nhất các sản phẩm mà việc tiêu dùng hay việc bán đã các Chính phủ cấm, huỷ bỏ hay nghiêm khắc cấm và không được thông qua; Công ước về các thủ tục thỏa thuận, thông báo trước đối với một số hóa chất và thuốc BVTV nguy hại trong thương mại quốc tế. ( Công ước Rotterdam); Công ước Stockholm về Các chất hữu cơ khó phân huỷ; Phân loại thuốc

Ban hành: 26/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2012

8

Quyết định 63/2007/QĐ-BNN sửa đổi quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật kèm theo Quyết định 89/2006/QĐ-BNN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

gỗ, công trình xây dựng, đê điều, thuốc trừ chuột; các loại thuốc không thuộc các nhóm độc nêu trên, nhưng có trong các danh mục cảch báo của Tổ chức nông lương của Liên hợp quốc (FAO) và Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) về việc hướng dẫn thực hiện Công ước quốc tế Rotterdam.” 2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, điểm b khoản

Ban hành: 02/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2007

9

Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này, còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan, các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và lộ trình do Bộ Công Thương công bố. 3. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, khi xuất khẩu, nhập

Ban hành: 20/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2013

10

Quyết định 75/QĐ-PBVN năm 2012 về Quy chế làm việc của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước

75/QD-PBVN,Quyết định 75 2012,Quy chế làm việc ,Phân ban Việt Nam,Thích ứng với biến đổi khí hậu,Quản lý nước,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường PHÂN BAN VIỆT NAM TRONG ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VIỆT NAM – HÀ LAN VỀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ QUẢN LÝ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2012

11

Thông tư 03/2013/TT-BNNPTNT về quản lý thuốc bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

chuột. 6. Hoạt chất hoặc thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật có trong Phụ lục III của Công ước Rotterdam; hoạt chất hoặc thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật được cảnh báo bởi Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc (FAO), Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) hoặc Hội đồng khoa học Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất cấm

Ban hành: 11/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2013

12

Thông báo 53/2018/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về đóng góp nguồn lực tới Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Xu-đăng giữa Việt Nam - Liên hợp quốc

Điều ước quốc tế 53 2018,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Liên hợp quốc,Bản ghi nhớ,Ký Bản ghi nhớ ,Hiệu lực Bản ghi nhớ ,53/2018/TB-LPQT,Bộ máy hành chính BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

13

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư

phá hủy vũ khí hóa học và các văn bản hướng dẫn Công ước Rotterdam về thủ tục thỏa thuận có thông báo trước đối với một số hóa chất nguy hại và thuốc bảo vệ thực vật trong buôn bán quốc tế; c) Mẫu các loài thực vật, động vật hoang dã quy định tại Phụ lục 3 của Luật Đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khai thác theo quy định

Ban hành: 12/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2015

14

Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

cam kết của Việt Nam trong các Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Danh mục hàng hóa và lộ trình do Bộ Công Thương công bố, đồng thời thực hiện các quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan. 3. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2018

15

Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT về quản lý thuốc bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

được cảnh báo bởi Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO), Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP), Tổ chức Y tế thế giới (WHO); Thuốc bảo vệ thực vật có trong Phụ lục III của Công ước Rotterdam; b) Thuốc bảo vệ thực vật hoá học là hỗn hợp của các loại thuốc bảo vệ thực vật có công dụng khác nhau (trừ sâu, trừ cỏ, trừ

Ban hành: 08/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2015

16

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

b) Các loại hóa chất, khoáng vật bị cấm theo quy định của Luật Đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sản xuất, sử dụng theo quy định của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học và các văn bản hướng dẫn Công ước Rotterdam về thủ tục thỏa

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

17

Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP); Các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Phụ lục 3 của Công ước Rotterdam. 6. Thuốc chứa hoạt chất methyl bromide. Điều 6. Các hình thức đăng ký 1. Đăng ký chính thức Các loại thuốc bảo vệ thực vật đăng ký chính thức gồm: a) Mới tạo ra trong nước và được Cục Bảo vệ thực vật công nhận là

Ban hành: 28/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2010

18

Quyết định 89/2006/QĐ-BNN về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) về việc hướng dẫn thực hiện Công ước quốc tế Rotterdam. Điều 6. Các hình thức đăng ký 1.Đăng ký chính thức a. Đăng ký chính thức được áp dụng cho các loại thuốc - Mới sáng chế trong nước và được hội đồng khoa học có thẩm quyền từ cấp ngành trở lên xét duyệt và được công nhận là một loại

Ban hành: 02/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2006

19

Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất

113/2017/ND-CP,Nghị định 113 2017,Chính phủ,Hướng dẫn thi hành,Hướng dẫn thi hành Luật ,Luật hóa chất,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 113/2017/NĐ-CP Hà

Ban hành: 09/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s249

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.190.193