Tra cứu CONG UOC ROTTERDAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CONG UOC ROTTERDAM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 30 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công ước về chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP), 2001 Stockholm

khó phân hủy, Nhắc lại các điều khoản thích hợp của những công ước quốc tế về môi trường có liên quan, đặc biệt là Công ước Rotterdam về thủ tục thỏa thuận có thông báo trước đối với một số hóa chất nguy hại và thuốc bảo vệ thực vật trong buôn bán quốc tế và Công ước Basel về kiểm soát việc vận chuyển xuyên biên giới và tiêu hủy các chất

Ban hành: 22/05/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2011

2

Quyết định 4154/QĐ-BNN-BVTV năm 2017 về loại các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Trichlorfon khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và bổ sung 02 hoạt chất Trichlorfon và Carbofuran vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật; Căn cứ Thỏa thuận thông báo trước đối với một số hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật nguy hại trong thương mại quốc tế số 45 ngày 5/5/2017 của Ban thư ký Công ước Rotterdam; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.

Ban hành: 16/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2017

3

Báo cáo 189/BC-UBND về công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách thành phố tháng 10, 10 tháng và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2016

ước đạt 575.924,5 tỷ đồng, tăng 9,3% (cùng kỳ tăng 10,6%). Nếu loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 7,65% (cùng kỳ tăng 9,85%). - Công tác xúc tiến thương mại và đầu tư: Thành phố phối hợp tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp nhân chuyến thăm của Thị trưởng thành phố Daegu; tổ chức “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm của

Ban hành: 01/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2022

4

Thỏa thuận đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước giữa Việt Nam - Hà Lan

Điều ước quốc tế 55 2010,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Vương quốc Hà Lan,Thích ứng với biến đổi khí hậu,Thỏa thuận đối tác chiến lược ,Quản lý nước,Việt Nam Hà Lan,55/2010/SL-LPQT,Tài nguyên - Môi trường BỘ NGOẠI GIAO ------- Số: 55/2010/SL-LPQT Hà

Ban hành: 04/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2010

5

Quyết định 15/2018/QĐ-TTg về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; làm đầu mối quốc gia thực hiện Công ước Đa dạng sinh học, Công ước Ramsar, Nghị định thư Catagena, Nghị định thư Nagoya, Công ước Stockholm, Công ước Basel, Công ước Rotterdam (PIC), Sáng kiến toàn cầu về bảo tồn hổ (GTI), Hiệp định Thành lập Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) và các Điều ước quốc tế

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2018

6

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài do Bộ Công Thương ban hành

công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam: Các thương nhân, công ty, chi nhánh khi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này, còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan, các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà

Ban hành: 24/03/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2017

7

Thông tư 194/2011/TT-BTC hướng dẫn giải ngân và cơ chế tài chính đối với hạn mức tín dụng lần 4 của Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu do Bộ Tài chính ban hành

trong thương mại quốc tế. ( Công ước Rotterdam); Công ước Stockholm về Các chất hữu cơ khó phân huỷ; Phân loại thuốc trừ sâu theo mức độ nguy hiểm của WHO. 4. Các chất phá huỷ tầng Ozôn (ODSs): Các hợp chất hoá học phản ứng với nhau và phá huỷ tầng bình lưu của Ozon, kết quả là tạo ra các ”lỗ hổng ozôn” rất lớn. Nghị định thư Montreal liệt kê

Ban hành: 26/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2012

8

Quyết định 25/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

định thư Catagena, Nghị định thư Nagoya, Công ước Stockholm, Công ước Basel, Công ước Rotterdam (PIC), Sáng kiến toàn cầu về bảo tồn hổ (GTI), Hiệp định ASEAN về Trung tâm Đa dạng sinh học (ACB) và các điều ước quốc tế khác trong lĩnh vực môi trường và đa dạng sinh học theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; tham gia các hoạt

Ban hành: 25/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2014

9

Báo cáo 179/BC-UBND về công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách thành phố tháng 9, 9 tháng và công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016

2016 1. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn thành phố 9 tháng ước đạt 732.437 tỷ đồng, tăng 7,76% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,44%). Khu vực dịch vụ tăng 7,78% (cùng kỳ tăng 7,89%), khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,77% (cùng kỳ tăng 6,67%), khu vực nông nghiệp tăng 5,65% (cùng kỳ tăng 5,99%). Về cơ

Ban hành: 13/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2022

10

Quyết định 63/2007/QĐ-BNN sửa đổi quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật kèm theo Quyết định 89/2006/QĐ-BNN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

gỗ, công trình xây dựng, đê điều, thuốc trừ chuột; các loại thuốc không thuộc các nhóm độc nêu trên, nhưng có trong các danh mục cảch báo của Tổ chức nông lương của Liên hợp quốc (FAO) và Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) về việc hướng dẫn thực hiện Công ước quốc tế Rotterdam.” 2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, điểm b khoản

Ban hành: 02/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2007

11

Báo cáo 81/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh Thành phố Hồ Chí Minh quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2015

trong GDP, tăng 9,2% (cùng kỳ tăng 8,8%), khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 38,6%, tăng 6,4% (cùng kỳ tăng 6,1%), khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,9%, tăng 5,8% (cùng kỳ tăng 5,0%). 2. Lĩnh vực dịch vụ - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 3 ước đạt 52.409 tỷ đồng, tăng 0,7% so tháng trước và tăng 12,4%

Ban hành: 31/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2022

12

Báo cáo 191/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

hình kinh tế - xã hội, tạo tiền đề vững chắc hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra. II. Một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm ước tăng 9,71% so với cùng kỳ. Trong đó, Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 4,04%; Khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 12,28%

Ban hành: 06/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2022

13

Quyết định 75/QĐ-PBVN năm 2012 về Quy chế làm việc của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước

a) Các nhiệm vụ cấp bách liên quan đến các Bộ, ngành, và địa phương; b) Các Báo cáo quan trọng trình lãnh đạo Đảng và Chính phủ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ; c) Việc ký kết và tham gia các điều ước quốc tế, kế hoạch thực hiện các cam kết quốc tế về hợp tác giữa Việt Nam – Hà Lan; d) Những vấn đề khác được pháp luật quy

Ban hành: 05/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2012

14

Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và lộ trình do Bộ Công Thương công bố. 3. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, khi xuất khẩu, nhập khẩu, ngoài việc thực hiện quy định của Nghị định này, thương nhân phải thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó.

Ban hành: 20/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2013

15

Báo cáo 167/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14.593,9 triệu USD, giảm 6,3% so cùng kỳ (chủ yếu do giá dầu thô giảm sâu). Nếu không tính dầu thô, kim ngạch đạt 12.634 triệu USD, tăng 9,2% so cùng kỳ năm 2014 (cùng kỳ tăng 5,7%). Trong cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu (không tính kim ngạch xuất khẩu dầu thô): Nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu là nhóm hàng công nghiệp

Ban hành: 06/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2022

16

Thông tư 03/2013/TT-BNNPTNT về quản lý thuốc bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

chuột. 6. Hoạt chất hoặc thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật có trong Phụ lục III của Công ước Rotterdam; hoạt chất hoặc thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật được cảnh báo bởi Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc (FAO), Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) hoặc Hội đồng khoa học Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất cấm

Ban hành: 11/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2013

17

Thông báo 53/2018/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về đóng góp nguồn lực tới Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Xu-đăng giữa Việt Nam - Liên hợp quốc

Điều ước quốc tếChính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Liên hợp quốc,Bản ghi nhớ,Ký Bản ghi nhớ ,Hiệu lực Bản ghi nhớ ,53/2018/TB-LPQT,Bộ máy hành chính BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2018/TB-LPQT

Ban hành: 26/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

18

Báo cáo 105/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm ước đạt 476.988 tỷ đồng, tăng 7,47% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,22%). Trong đó: dịch vụ tăng 7,7% (cùng kỳ tăng 7,8%), khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,5% (cùng kỳ tăng 6,5%), khu vực nông nghiệp tăng 5,6% (cùng kỳ tăng 5,9%). Về cơ

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2022

19

Báo cáo 249/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Thành phố Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015

2014 (56,513 triệu tấn). g) Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin Trong 9 tháng đầu năm 2015, doanh thu lĩnh vực bưu chính, viễn thông đạt 26.922 tỷ đồng tăng 6% so với cùng kỳ năm 2014 (cùng kỳ tăng 25%). Trong đó doanh thu bưu chính ước đạt 2.993 tỷ đồng và doanh thu viễn thông ước đạt 23.929 tỷ đồng. Đến nay, tổng số thuê

Ban hành: 06/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2022

20

Nghị định 82/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất

STT Tên hóa chất theo tiếng Việt Tên hóa chất theo tiếng Anh Mã số hải quan (mã HS)(1) Mã CAS Công thức hóa học Hóa chất thuộc Công ước RotterdamCông ước Stockholm (2) 1. Axit (2,4,5-triclo

Ban hành: 18/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!