Tra cứu 94/2008/QĐPT-HC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 94/2008/QĐPT-HC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 93433 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 94/QĐ-UBND-HC về giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2017 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và vốn nước ngoài (ODA) do tỉnh Đồng Tháp ban hành

94/QD-UBND-HC,Quyết định 94 2017,Tỉnh Đồng Tháp,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/QĐ-UBND.HC Đồng Tháp, ngày 20 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

2

Quyết định 94/2008/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất bằng tiền thay thóc năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

94/2008/QD-UBND,Quyết định 94 2008,Tỉnh Đồng Nai,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 94/2008/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2010

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2008

4

Quyết định 94/2008/QĐ-UBND Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

94/2008/QD-UBND,Quyết định 94 2008,Tỉnh Gia Lai,Lệ phí cấp bản sao,Lệ phí chứng thực,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 94/2008/QĐ-UBND Pleiku,

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2011

5

Nghị quyết 94/2008/NQ-HĐND sửa đổi Phần II Phụ lục kèm theo Nghị quyết 25/2006/NQ-HĐND về quy định số lượng chức danh, hệ số phụ cấp sinh hoạt phí đối cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ chức ấp, khóm do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

94/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 94 2008,Tỉnh Vĩnh Long,Số lượng chức danh ,Hệ số phụ cấp sinh hoạt phí ,Cán bộ không chuyên trách,Xã phường thị trấn,Tỉnh Vĩnh Long,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

6

Quyết định 94/2008/QĐ-UBND về Quy chế Tổ chức Thi đua và Xét khen thưởng trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

94/2008/QD-UBND,Quyết định 94 2008,Thành phố Cần Thơ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/2008/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 07 tháng 11 năm

Ban hành: 07/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2011

7

Quyết định 94/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

94/2008/QD-UBND,Quyết định 94 2008,Tỉnh Bình Thuận,Lệ phí địa chính,Chế độ thu quản lý sử dụng,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/2008

Ban hành: 31/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2010

8

Quyết định 94/2008/QĐ-BTC điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng Bitum, ở dạng thô tại biểu thuế xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

94/2008/QD-BTC,Quyết định 94 2008,Bộ Tài chính,Điều chỉnh thuế suất,Thuế suất thuế xuất khẩu,Dầu mỏ,Dầu thu từ khoáng Bitum,Biểu thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 29/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2008

Ban hành: 25/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2008

10

Nghị định 94/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

94/2008/ND-CP,Nghị định 94 2008 Chính phủ,Nghị định 94 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 94 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 94 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 94 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 94 Chính phủ mới nhất,NĐ số 94 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 94/2008/ND-CP ngày 22/08/2008,Nghị định 94 Chính phủ về Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2008,NĐ 94 Chính phủ về Bảo hiểm xã

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2008

11

Nghị quyết 94/2008/NQ-HĐND về cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2008 - 2012 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

94/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 94 2008,Tỉnh Thanh Hóa,Khuyến khích phát triển giao thông nông thôn ,Phát triển giao thông nông thôn,Phát triển giao thông nông thôn Thanh Hóa,Giai đoạn 2008 - 2012,Khuyến khích phát triển giao thông,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ --------

Ban hành: 19/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

12

Nghị quyết 94/2008/NQ-HĐND về tập trung chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

94/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 94 2008,Tỉnh Phú Yên,Bất động sản,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/2008/NQ-HĐND Tuy Hòa, ngày 18 tháng 07 năm

Ban hành: 18/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

13

Quyết định 94/2008/QĐ-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

94/2008/QD-TTg,Quyết định 94 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tổng điều tra dân số và nhà ở,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 94/2008/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2008

14

Nghị quyết 94/2008/NQ-HĐND quy định chế độ hoạt động và định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương

94/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 94 2008,Tỉnh Hải Dương,Chế độ hoạt động,Định mức chi tiêu tài chính,Tỉnh Hải Dương,Hội đồng nhân dân các cấp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2012

15

Quyết định 94/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

94/2008/QD-UBND,Quyết định 94 2008,Huyện Nhà Bè,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/2008

Ban hành: 15/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2014

16

Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2024 về Đề án nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

94/QD-UBND,Quyết định 94 2024 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 94 năm 2024 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 94 Tỉnh Bắc Ninh ban hành 2024,QĐ 94 Tỉnh Bắc Ninh còn hiệu lực,QĐ 94 Tỉnh Bắc Ninh áp dụng 2024,QĐ 94 Tỉnh Bắc Ninh mới nhất,QĐ số 94 năm 2024 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 94/QD-UBND ngày 20/03/2024,Quyết định 94 Tỉnh Bắc Ninh về Công tác tiếp công dân giải

Ban hành: 20/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2024

17

Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum

94/QD-UBND,Quyết định 94 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 94 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 94 Tỉnh Kon Tum ban hành 2024,QĐ 94 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,QĐ 94 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2024,QĐ 94 Tỉnh Kon Tum mới nhất,QĐ số 94 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 94/QD-UBND ngày 20/02/2024,Quyết định 94 Tỉnh Kon Tum về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực

Ban hành: 20/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2024

18

Quyết định 94/QĐ-CTN năm 2024 cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Chang, Ten-An do Chủ tịch nước ban hành

94/QD-CTN,Quyết định 94 2024 Chủ tịch nước,Quyết định 94 năm 2024 Chủ tịch nước,Quyết định 94 Chủ tịch nước ban hành 2024,QĐ 94 Chủ tịch nước còn hiệu lực,QĐ 94 Chủ tịch nước áp dụng 2024,QĐ 94 Chủ tịch nước mới nhất,QĐ số 94 năm 2024 Chủ tịch nước,Quyết định 94/QD-CTN ngày 31/01/2024,Quyết định 94 Chủ tịch nước về Cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 31/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2024

19

Quyết định 94/QĐ-BGTVT năm 2024 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và bảo đảm an toàn thông tin mạng Hệ thống quản lý văn bản, Trục liên thông văn bản Bộ Giao thông Vận tải

94/QD-BGTVT,Quyết định 94 2024 Bộ Giao thông vận tải,Quyết định 94 năm 2024 Bộ Giao thông vận tải,Quyết định 94 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2024,QĐ 94 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,QĐ 94 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2024,QĐ 94 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,QĐ số 94 năm 2024 Bộ Giao thông vận tải,Quyết định 94/QD-BGTVT ngày

Ban hành: 30/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2024

20

Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2024 công bố quy trình nội bộ, liên thông được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

94/QD-UBND,Quyết định 94 2024 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 94 năm 2024 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 94 Tỉnh Tuyên Quang ban hành 2024,QĐ 94 Tỉnh Tuyên Quang còn hiệu lực,QĐ 94 Tỉnh Tuyên Quang áp dụng 2024,QĐ 94 Tỉnh Tuyên Quang mới nhất,QĐ số 94 năm 2024 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 94/QD-UBND ngày 29/01/2024,Quyết định 94 Tỉnh Tuyên Quang về Giải

Ban hành: 29/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2024

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!