Tra cứu 93/KH-UBND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 93/KH-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 182609 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Kế hoạch 93/KH-UBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

93/KH-UBND,Kế hoạch 93 2024 Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch 93 năm 2024 Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch 93 Tỉnh Tuyên Quang ban hành 2024,KH 93 Tỉnh Tuyên Quang còn hiệu lực,KH 93 Tỉnh Tuyên Quang áp dụng 2024,KH 93 Tỉnh Tuyên Quang mới nhất,KH số 93 năm 2024 Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch 93/KH-UBND ngày 15/05/2024,Kế hoạch 93 Tỉnh Tuyên Quang về Tổ chức Kỳ thi

Ban hành: 15/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2024

2

Kế hoạch 93/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định

93/KH-UBND,Kế hoạch 93 2024 Tỉnh Bình Định,Kế hoạch 93 năm 2024 Tỉnh Bình Định,Kế hoạch 93 Tỉnh Bình Định ban hành 2024,KH 93 Tỉnh Bình Định còn hiệu lực,KH 93 Tỉnh Bình Định áp dụng 2024,KH 93 Tỉnh Bình Định mới nhất,KH số 93 năm 2024 Tỉnh Bình Định,Kế hoạch 93/KH-UBND ngày 13/05/2024,Kế hoạch 93 Tỉnh Bình Định về Tăng cường năng lực tiếp cận

Ban hành: 13/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2024

3

Kế hoạch 93/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024

93/KH-UBND,Kế hoạch 93 2024 Tỉnh Ninh Bình,Kế hoạch 93 năm 2024 Tỉnh Ninh Bình,Kế hoạch 93 Tỉnh Ninh Bình ban hành 2024,KH 93 Tỉnh Ninh Bình còn hiệu lực,KH 93 Tỉnh Ninh Bình áp dụng 2024,KH 93 Tỉnh Ninh Bình mới nhất,KH số 93 năm 2024 Tỉnh Ninh Bình,Kế hoạch 93/KH-UBND ngày 08/05/2024,Kế hoạch 93 Tỉnh Ninh Bình về Công tác dân vận chính quyền

Ban hành: 08/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2024

4

Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

93/KH-UBND,Kế hoạch 93 2024 Thành phố Cần Thơ,Kế hoạch 93 năm 2024 Thành phố Cần Thơ,Kế hoạch 93 Thành phố Cần Thơ ban hành 2024,KH 93 Thành phố Cần Thơ còn hiệu lực,KH 93 Thành phố Cần Thơ áp dụng 2024,KH 93 Thành phố Cần Thơ mới nhất,KH số 93 năm 2024 Thành phố Cần Thơ,Kế hoạch 93/KH-UBND ngày 08/05/2024,Kế hoạch 93 Thành phố Cần Thơ về phát

Ban hành: 08/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2024

5

Kế hoạch 93/KH-UBND triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2024

93/KH-UBND,Kế hoạch 93 2024 Thành phố Đà Nẵng,Kế hoạch 93 năm 2024 Thành phố Đà Nẵng,Kế hoạch 93 Thành phố Đà Nẵng ban hành 2024,KH 93 Thành phố Đà Nẵng còn hiệu lực,KH 93 Thành phố Đà Nẵng áp dụng 2024,KH 93 Thành phố Đà Nẵng mới nhất,KH số 93 năm 2024 Thành phố Đà Nẵng,Kế hoạch 93/KH-UBND ngày 15/04/2024,Kế hoạch 93 Thành phố Đà Nẵng về Chương

Ban hành: 15/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2024

6

Kế hoạch 93/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024

93/KH-UBND,Kế hoạch 93 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 93 năm 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 93 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 2024,KH 93 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn hiệu lực,KH 93 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng 2024,KH 93 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới nhất,KH số 93 năm 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 93/KH-UBND ngày 10/04/2024,Kế

Ban hành: 10/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2024

7

Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2024 tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 do Thành phố Hà Nội ban hành

93/KH-UBND,Kế hoạch 93 2024 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 93 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 93 Thành phố Hà Nội ban hành 2024,KH 93 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,KH 93 Thành phố Hà Nội áp dụng 2024,KH 93 Thành phố Hà Nội mới nhất,KH số 93 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 93/KH-UBND ngày 28/03/2024,Kế hoạch 93 Thành phố Hà Nội về Tuyển sinh vào

Ban hành: 28/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2024

8

Kế hoạch 93/KH-UBND triển khai Chỉ thị 04/CT-TTg tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo do tỉnh Hà Giang ban hành

93/KH-UBND,Kế hoạch 93 2024 Tỉnh Hà Giang,Kế hoạch 93 năm 2024 Tỉnh Hà Giang,Kế hoạch 93 Tỉnh Hà Giang ban hành 2024,KH 93 Tỉnh Hà Giang còn hiệu lực,KH 93 Tỉnh Hà Giang áp dụng 2024,KH 93 Tỉnh Hà Giang mới nhất,KH số 93 năm 2024 Tỉnh Hà Giang,Kế hoạch 93/KH-UBND ngày 12/03/2024,Kế hoạch 93 Tỉnh Hà Giang về triển khai Chỉ thị 04/CT-TTg định danh

Ban hành: 12/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2024

9

Kế hoạch 93/KH-UBND thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Bắc Kạn năm 2024

93/KH-UBND,Kế hoạch 93 2024 Tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch 93 năm 2024 Tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch 93 Tỉnh Bắc Kạn ban hành 2024,KH 93 Tỉnh Bắc Kạn còn hiệu lực,KH 93 Tỉnh Bắc Kạn áp dụng 2024,KH 93 Tỉnh Bắc Kạn mới nhất,KH số 93 năm 2024 Tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch 93/KH-UBND ngày 21/02/2024,Kế hoạch 93 Tỉnh Bắc Kạn về công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ 2024,KH 93

Ban hành: 21/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2024

10

Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2024 phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

93/KH-UBND,Kế hoạch 93 2024 Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch 93 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch 93 Tỉnh Kon Tum ban hành 2024,KH 93 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,KH 93 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2024,KH 93 Tỉnh Kon Tum mới nhất,KH số 93 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch 93/KH-UBND ngày 09/01/2024,Kế hoạch 93 Tỉnh Kon Tum về phát huy ưu điểm công tác phòng chống tham nhũng

Ban hành: 09/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2024

11

Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 17/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

93/KH-UBND,Kế hoạch 93 2023 Tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch 93 năm 2023 Tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch 93 Tỉnh Hưng Yên ban hành 2023,KH 93 Tỉnh Hưng Yên còn hiệu lực,KH 93 Tỉnh Hưng Yên áp dụng 2023,KH 93 Tỉnh Hưng Yên mới nhất,KH số 93 năm 2023 Tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch 93/KH-UBND ngày 31/05/2023,Kế hoạch 93 Tỉnh Hưng Yên về thực hiện Quyết định 17/QĐ-TTg 2023,KH

Ban hành: 31/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2023

12

Kế hoạch 93/KH-UBND điều chỉnh nội dung Kế hoạch 24/KH-UBND về Định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023

93/KH-UBND,Kế hoạch 93 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 93 năm 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 93 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 2023,KH 93 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn hiệu lực,KH 93 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng 2023,KH 93 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới nhất,KH số 93 năm 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 93/KH-UBND ngày 29/05/2023,Kế

Ban hành: 29/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2023

13

Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2023 về thực hiện Nội dung số 01 thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

93/KH-UBND,Kế hoạch 93 2023 Tỉnh Bình Định,Kế hoạch 93 năm 2023 Tỉnh Bình Định,Kế hoạch 93 Tỉnh Bình Định ban hành 2023,KH 93 Tỉnh Bình Định còn hiệu lực,KH 93 Tỉnh Bình Định áp dụng 2023,KH 93 Tỉnh Bình Định mới nhất,KH số 93 năm 2023 Tỉnh Bình Định,Kế hoạch 93/KH-UBND ngày 17/05/2023,Kế hoạch 93 Tỉnh Bình Định về Chương trình Phát triển kinh tế

Ban hành: 17/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2023

14

Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

93/KH-UBND,Kế hoạch 93 2023 Thành phố Cần Thơ,Kế hoạch 93 năm 2023 Thành phố Cần Thơ,Kế hoạch 93 Thành phố Cần Thơ ban hành 2023,KH 93 Thành phố Cần Thơ còn hiệu lực,KH 93 Thành phố Cần Thơ áp dụng 2023,KH 93 Thành phố Cần Thơ mới nhất,KH số 93 năm 2023 Thành phố Cần Thơ,Kế hoạch 93/KH-UBND ngày 10/05/2023,Kế hoạch 93 Thành phố Cần Thơ về Chương

Ban hành: 10/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2023

15

Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2023 về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

93/KH-UBND,Kế hoạch 93 2023 Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch 93 năm 2023 Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch 93 Tỉnh Quảng Ngãi ban hành 2023,KH 93 Tỉnh Quảng Ngãi còn hiệu lực,KH 93 Tỉnh Quảng Ngãi áp dụng 2023,KH 93 Tỉnh Quảng Ngãi mới nhất,KH số 93 năm 2023 Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch 93/KH-UBND ngày 27/04/2023,Kế hoạch 93 Tỉnh Quảng Ngãi về Đào tạo nghề nông nghiệp

Ban hành: 27/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2023

16

Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2023 về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 24 tháng 4 năm 2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 24/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2023

17

Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2023 về quản lý biên chế khối chính quyền địa phương giai đoạn 2022-2026 do tỉnh Đồng Nai ban hành

phúc --------------- Số: 93/KH-UBND Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2023 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ BIÊN CHẾ KHỐI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2022-2026 Căn cứ Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại bộ đội ngũ cán bộ, công chức,

Ban hành: 07/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2023

18

Kế hoạch 93/KH-UBND thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023

93/KH-UBND,Kế hoạch 93 2023 Tỉnh Sơn La,Kế hoạch 93 năm 2023 Tỉnh Sơn La,Kế hoạch 93 Tỉnh Sơn La ban hành 2023,KH 93 Tỉnh Sơn La còn hiệu lực,KH 93 Tỉnh Sơn La áp dụng 2023,KH 93 Tỉnh Sơn La mới nhất,KH số 93 năm 2023 Tỉnh Sơn La,Kế hoạch 93/KH-UBND ngày 03/04/2023,Kế hoạch 93 Tỉnh Sơn La về Thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em 2023,KH 93

Ban hành: 03/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2023

19

Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2023 do thành phố Hà Nội ban hành

Số: 93/KH-UBND Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2023 Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm An toàn thực phẩm (ATTP) và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong

Ban hành: 20/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2023

20

Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

--------------- Số: 93/KH-UBND Đồng Tháp, ngày 14 tháng 03 năm 2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 977/QĐ-TTg NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN” GIAI ĐOẠN 2023 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ban hành: 14/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!