Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 58/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34473 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 58/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021

Số: 58/NQ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 5 NĂM 2021 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

2

Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do Chính phủ ban hành

Số: 58/NQ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 50-NQ/TW NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HỢP TÁC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐẾN NĂM 2030

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

3

Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành

58/NQ-CP,Nghị quyết 58 2018,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/NQ-CP

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2018

4

Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2017 đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp do Chính phủ ban hành

58/NQ-CP,Nghị quyết 58 2017,Chính phủ,Thủ tục hành chính,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Quản lý dân cư,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/NQ-CP Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2017

5

Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2015 về ký Hiệp định việc thành lập Ban Thư ký khu vực để triển khai Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch trong ASEAN do Chính phủ ban hành

Số: 58/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN THƯ KÝ KHU VỰC ĐỂ TRIỂN KHAI THỎA THUẬN THỪA NHẬN LẪN NHAU VỀ NGHỀ DU LỊCH TRONG ASEAN Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều

Ban hành: 07/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

6

Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Gia Lai do Chính phủ ban hành

58/NQ-CP,Nghị quyết 58 2013,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất 5 năm ,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 58/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 04/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2013

7

Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Chính phủ ban hành

58/NQ-CP,Nghị quyết 58 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾT PHÊ

Ban hành: 29/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2011

8

Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ do Chính phủ ban hành

58/NQ-CP,Nghị quyết 58 2010,Chính phủ,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Thanh tra Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 58/NQ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm

Ban hành: 17/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

9

Nghị quyết 58/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2009 do Chính phủ ban hành

58/NQ-CP,Nghị quyết 58 2009,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 58/NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP

Ban hành: 05/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

10

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2022 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2022,Tỉnh Trà Vinh,Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Trà Vinh,Tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Trà Vinh khóa X,Tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Trà Vinh 2023,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2022

11

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2022 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2022,Tỉnh Nghệ An,Chuyển mục đích sử dụng rừng Nghệ An,Chủ trương chuyển sử dụng rừng Nghệ An,Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng Nghệ An,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2022

12

Nghị quyết 58/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022 (bổ sung đợt 2)

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2022,Tỉnh Cao Bằng,Dự án đăng ký chuyển sử dụng đất trồng lúa,Công trình chuyển sử dụng đất rừng phòng hộ,Dự án chuyển sử dụng đất trồng lúa Cao Bằng,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2022

13

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2022 thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia,Vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Vĩnh Long,Phân bổ vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2022

14

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2022,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Danh mục sử dụng ngân sách Ban Quản lý khu công nghiệp,Danh mục sử dụng ngân sách Ban Quản lý khu kinh tế,Sử dụng ngân sách nhà nước Ban Quản lý khu kinh tế Huế,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 03/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2022

15

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2022 về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2022,Tỉnh Kiên Giang,Giao chủ trương đầu tư các dự án nhóm C,Quyết định đầu tư dự án nhóm C vốn đầu tư công,Giao Ủy ban tỉnh quyết định đầu tư dự án nhóm C,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2022

16

Nghị định 58/2022/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

58/2022/ND-CP,Nghị định 58 2022,Chính phủ,Đăng ký hoạt động tổ chức phi chính phủ nước ngoài,Hoạt động tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam,Quản lý hoạt động tổ chức phi chính phủ nước ngoài,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 31/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2022

17

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Nguồn vốn Huyện và nguồn vốn Thành phố phân cấp có mục tiêu giao Huyện quản lý) do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2021,Huyện Nhà Bè,Kế hoạch đầu tư công trung hạn Nhà Bè 2021 2025,Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn huyện Nhà Bè,Đầu tư công nguồn vốn huyện Nhà Bè 2021 2025,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2022

18

Nghị quyết 58/NQ-HĐND phê duyệt kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2021,Huyện Bình Chánh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Chánh 2022,Kết quả Kế hoạch sử dụng đất Bình Chánh 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Chánh,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2022

19

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2021 về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Dự toán ngân sách nhà nước Vĩnh Phúc,Dự toán ngân sách nhà nước 2022,Dự toán ngân sách Vĩnh Phúc 2022,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2022

20

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Đặt tên và đổi tên thôn tổ dân phố tại huyện Cẩm Xuyên,Điều chỉnh thôn tổ dân phố tại huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh,Sáp nhập thôn tổ dân phố tại huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14