Tra cứu 58/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 58/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 38957 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2023 về chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 do Chính phủ ban hành

58/NQ-CP,Nghị quyết 58 2023 Chính phủ,Nghị quyết 58 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 58 Chính phủ ban hành 2023,NQ 58 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 58 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 58 Chính phủ mới nhất,NQ số 58 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 21/04/2023,Nghị quyết 58 Chính phủ về Hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng phát triển 2023,NQ 58 Chính phủ về

Ban hành: 21/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2023

2

Nghị quyết 58/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021

58/NQ-CP,Nghị quyết 58 2021 Chính phủ,Nghị quyết 58 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 58 Chính phủ ban hành 2021,NQ 58 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 58 Chính phủ áp dụng 2021,NQ 58 Chính phủ mới nhất,NQ số 58 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 08/06/2021,Nghị quyết 58 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ tháng 5 năm 2021 2021,NQ 58 Chính phủ về Phiên

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

3

Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do Chính phủ ban hành

Số: 58/NQ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 50-NQ/TW NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HỢP TÁC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐẾN NĂM 2030

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

4

Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành

58/NQ-CP,Nghị quyết 58 2018,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/NQ-CP

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2018

5

Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2017 đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp do Chính phủ ban hành

58/NQ-CP,Nghị quyết 58 2017 Chính phủ,Nghị quyết 58 năm 2017 Chính phủ,Nghị quyết 58 Chính phủ ban hành 2017,NQ 58 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 58 Chính phủ áp dụng 2017,NQ 58 Chính phủ mới nhất,NQ số 58 năm 2017 Chính phủ,Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 04/07/2017,Nghị quyết 58 Chính phủ về Thủ tục hành chính 2017,NQ 58 Chính phủ về Thủ tục hành chính

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2017

6

Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2015 về ký Hiệp định việc thành lập Ban Thư ký khu vực để triển khai Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch trong ASEAN do Chính phủ ban hành

Số: 58/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN THƯ KÝ KHU VỰC ĐỂ TRIỂN KHAI THỎA THUẬN THỪA NHẬN LẪN NHAU VỀ NGHỀ DU LỊCH TRONG ASEAN Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều

Ban hành: 07/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

7

Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Gia Lai do Chính phủ ban hành

58/NQ-CP,Nghị quyết 58 2013,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất 5 năm ,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 58/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 04/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2013

8

Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Chính phủ ban hành

58/NQ-CP,Nghị quyết 58 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾT PHÊ

Ban hành: 29/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2011

9

Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ do Chính phủ ban hành

58/NQ-CP,Nghị quyết 58 2010 Chính phủ,Nghị quyết 58 năm 2010 Chính phủ,Nghị quyết 58 Chính phủ ban hành 2010,NQ 58 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 58 Chính phủ áp dụng 2010,NQ 58 Chính phủ mới nhất,NQ số 58 năm 2010 Chính phủ,Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 17/12/2010,Nghị quyết 58 Chính phủ về Thanh tra Chính phủ 2010,NQ 58 Chính phủ về Thanh tra Chính phủ

Ban hành: 17/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

10

Nghị quyết 58/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2009 do Chính phủ ban hành

58/NQ-CP,Nghị quyết 58 2009,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 58/NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP

Ban hành: 05/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

11

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2023 Tỉnh Vĩnh Phúc,Nghị quyết 58 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Phúc,Nghị quyết 58 Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 2023,NQ 58 Tỉnh Vĩnh Phúc còn hiệu lực,NQ 58 Tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng 2023,NQ 58 Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất,NQ số 58 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Phúc,Nghị quyết 58/NQ-HDND ngày 15/12/2023,Nghị quyết 58 Tỉnh Vĩnh Phúc về Phân bổ dự toán ngân

Ban hành: 15/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2024

12

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2023 quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2023 Tỉnh Đắk Nông,Nghị quyết 58 năm 2023 Tỉnh Đắk Nông,Nghị quyết 58 Tỉnh Đắk Nông ban hành 2023,NQ 58 Tỉnh Đắk Nông còn hiệu lực,NQ 58 Tỉnh Đắk Nông áp dụng 2023,NQ 58 Tỉnh Đắk Nông mới nhất,NQ số 58 năm 2023 Tỉnh Đắk Nông,Nghị quyết 58/NQ-HDND ngày 13/12/2023,Nghị quyết 58 Tỉnh Đắk Nông về Số lượng người hoạt động không

Ban hành: 13/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2024

13

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2023 giao số lượng người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã năm 2024 do Thành phố Cần Thơ ban hành

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2023 Thành phố Cần Thơ,Nghị quyết 58 năm 2023 Thành phố Cần Thơ,Nghị quyết 58 Thành phố Cần Thơ ban hành 2023,NQ 58 Thành phố Cần Thơ còn hiệu lực,NQ 58 Thành phố Cần Thơ áp dụng 2023,NQ 58 Thành phố Cần Thơ mới nhất,NQ số 58 năm 2023 Thành phố Cần Thơ,Nghị quyết 58/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 58 Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2024

14

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2023 dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Quảng Nam ban hành

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2023 Tỉnh Quảng Nam,Nghị quyết 58 năm 2023 Tỉnh Quảng Nam,Nghị quyết 58 Tỉnh Quảng Nam ban hành 2023,NQ 58 Tỉnh Quảng Nam còn hiệu lực,NQ 58 Tỉnh Quảng Nam áp dụng 2023,NQ 58 Tỉnh Quảng Nam mới nhất,NQ số 58 năm 2023 Tỉnh Quảng Nam,Nghị quyết 58/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 58 Tỉnh Quảng Nam về Phương án phân bổ ngân

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2024

15

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Hà Giang ban hành

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2023 Tỉnh Hà Giang,Nghị quyết 58 năm 2023 Tỉnh Hà Giang,Nghị quyết 58 Tỉnh Hà Giang ban hành 2023,NQ 58 Tỉnh Hà Giang còn hiệu lực,NQ 58 Tỉnh Hà Giang áp dụng 2023,NQ 58 Tỉnh Hà Giang mới nhất,NQ số 58 năm 2023 Tỉnh Hà Giang,Nghị quyết 58/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 58 Tỉnh Hà Giang về Phê chuẩn quyết toán thu chi

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2024

16

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2023 giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2024

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2023 Tỉnh Phú Yên,Nghị quyết 58 năm 2023 Tỉnh Phú Yên,Nghị quyết 58 Tỉnh Phú Yên ban hành 2023,NQ 58 Tỉnh Phú Yên còn hiệu lực,NQ 58 Tỉnh Phú Yên áp dụng 2023,NQ 58 Tỉnh Phú Yên mới nhất,NQ số 58 năm 2023 Tỉnh Phú Yên,Nghị quyết 58/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 58 Tỉnh Phú Yên về giao số lượng người hoạt động không

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2024

17

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2023 kết quả giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020-2022

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2023 Tỉnh Trà Vinh,Nghị quyết 58 năm 2023 Tỉnh Trà Vinh,Nghị quyết 58 Tỉnh Trà Vinh ban hành 2023,NQ 58 Tỉnh Trà Vinh còn hiệu lực,NQ 58 Tỉnh Trà Vinh áp dụng 2023,NQ 58 Tỉnh Trà Vinh mới nhất,NQ số 58 năm 2023 Tỉnh Trà Vinh,Nghị quyết 58/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 58 Tỉnh Trà Vinh về Kết quả giám sát công tác

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2024

18

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Lạng Sơn ban hành

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2023 Tỉnh Lạng Sơn,Nghị quyết 58 năm 2023 Tỉnh Lạng Sơn,Nghị quyết 58 Tỉnh Lạng Sơn ban hành 2023,NQ 58 Tỉnh Lạng Sơn còn hiệu lực,NQ 58 Tỉnh Lạng Sơn áp dụng 2023,NQ 58 Tỉnh Lạng Sơn mới nhất,NQ số 58 năm 2023 Tỉnh Lạng Sơn,Nghị quyết 58/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 58 Tỉnh Lạng Sơn về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2024

19

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Lào Cai

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2023 Tỉnh Lào Cai,Nghị quyết 58 năm 2023 Tỉnh Lào Cai,Nghị quyết 58 Tỉnh Lào Cai ban hành 2023,NQ 58 Tỉnh Lào Cai còn hiệu lực,NQ 58 Tỉnh Lào Cai áp dụng 2023,NQ 58 Tỉnh Lào Cai mới nhất,NQ số 58 năm 2023 Tỉnh Lào Cai,Nghị quyết 58/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 58 Tỉnh Lào Cai về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2024

20

Nghị quyết 58/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2023 Tỉnh Sóc Trăng,Nghị quyết 58 năm 2023 Tỉnh Sóc Trăng,Nghị quyết 58 Tỉnh Sóc Trăng ban hành 2023,NQ 58 Tỉnh Sóc Trăng còn hiệu lực,NQ 58 Tỉnh Sóc Trăng áp dụng 2023,NQ 58 Tỉnh Sóc Trăng mới nhất,NQ số 58 năm 2023 Tỉnh Sóc Trăng,Nghị quyết 58/NQ-HDND ngày 06/10/2023,Nghị quyết 58 Tỉnh Sóc Trăng về Chương trình mục tiêu

Ban hành: 06/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.70.232
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!