Tra cứu 57/1998/NĐCP-

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 57/1998/NĐCP- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 237172 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 57/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân

57/2023/ND-CP,Nghị định 57 2023 Chính phủ,Nghị định 57 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 57 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 57 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 57 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 57 Chính phủ mới nhất,NĐ số 57 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 57/2023/ND-CP ngày 11/08/2023,Nghị định 57 Chính phủ về sửa đổi Nghị định 49/2019/NĐ-CP 2023,NĐ 57 Chính phủ về sửa

Ban hành: 11/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2023

2

Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

57/2022/ND-CP,Nghị định 57 2022 Chính phủ,Nghị định 57 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 57 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 57 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 57 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 57 Chính phủ mới nhất,NĐ số 57 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 57/2022/ND-CP ngày 25/08/2022,Nghị định 57 Chính phủ về Danh mục chất ma túy và tiền chất 2022,NĐ 57 Chính phủ về

Ban hành: 25/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2022

3

Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

57/2021/ND-CP,Nghị định 57 2021 Chính phủ,Nghị định 57 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 57 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 57 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 57 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 57 Chính phủ mới nhất,NĐ số 57 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 57/2021/ND-CP ngày 04/06/2021,Nghị định 57 Chính phủ về Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2021,NĐ 57 Chính phủ về Ưu

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

4

Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP

57/2020/ND-CP,Nghị định 57 2020 Chính phủ,Nghị định 57 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 57 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 57 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 57 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 57 Chính phủ mới nhất,NĐ số 57 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 57/2020/ND-CP ngày 25/05/2020,Nghị định 57 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP 2020,NĐ 57 Chính phủ về Sửa

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

5

Nghị định 57/1998/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

57/1998/ND-CP,Nghị định 57 1998 Chính phủ,Nghị định 57 năm 1998 Chính phủ,Nghị định 57 Chính phủ ban hành 1998,NĐ 57 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 57 Chính phủ áp dụng 1998,NĐ 57 Chính phủ mới nhất,NĐ số 57 năm 1998 Chính phủ,Nghị định 57/1998/ND-CP ngày 31/07/1998,Nghị định 57 Chính phủ về Hướng dẫn 1998,NĐ 57 Chính phủ về Hướng dẫn 1998,Nghị định

Ban hành: 31/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

6

Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022

57/2019/ND-CP,Nghị định 57 2019 Chính phủ,Nghị định 57 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 57 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 57 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 57 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 57 Chính phủ mới nhất,NĐ số 57 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 57/2019/ND-CP ngày 26/06/2019,Nghị định 57 Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu 2019,NĐ 57 Chính phủ về Biểu thuế xuất

Ban hành: 26/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2019

7

Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

57/2018/ND-CP,Nghị định 57 2018 Chính phủ,Nghị định 57 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 57 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 57 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 57 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 57 Chính phủ mới nhất,NĐ số 57 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 57/2018/ND-CP ngày 17/04/2018,Nghị định 57 Chính phủ về Khuyến khích doanh nghiệp 2018,NĐ 57 Chính phủ về Khuyến

Ban hành: 17/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2018

8

Nghị định 57/2017/NĐ-CP quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

57/2017/ND-CP,Nghị định 57 2017 Chính phủ,Nghị định 57 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 57 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 57 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 57 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 57 Chính phủ mới nhất,NĐ số 57 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 57/2017/ND-CP ngày 09/05/2017,Nghị định 57 Chính phủ về Học sinh sinh viên dân tộc thiểu số 2017,NĐ 57 Chính phủ về

Ban hành: 09/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2017

9

Nghị định 57/2016/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng

57/2016/ND-CP,Nghị định 57 2016 Chính phủ,Nghị định 57 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 57 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 57 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 57 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 57 Chính phủ mới nhất,NĐ số 57 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 57/2016/ND-CP ngày 01/07/2016,Nghị định 57 Chính phủ về Quy chế hoạt động thông tin tín dụng 2016,NĐ 57 Chính phủ về

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2016

10

Nghị định 57/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2013/NĐ-CP quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch

57/2015/ND-CP,Nghị định 57 2015 Chính phủ,Nghị định 57 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 57 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 57 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 57 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 57 Chính phủ mới nhất,NĐ số 57 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 57/2015/ND-CP ngày 16/06/2015,Nghị định 57 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 152/2013/NĐ-CP 2015,NĐ 57 Chính phủ về Sửa

Ban hành: 16/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2015

11

Nghị định 57/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

57/2014/ND-CP,Nghị định 57 2014 Chính phủ,Nghị định 57 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 57 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 57 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 57 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 57 Chính phủ mới nhất,NĐ số 57 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 57/2014/ND-CP ngày 16/06/2014,Nghị định 57 Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động 2014,NĐ 57 Chính phủ về Điều lệ

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

12

Nghị định 57/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải

57/2013/ND-CP,Nghị định 57 2013 Chính phủ,Nghị định 57 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 57 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 57 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 57 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 57 Chính phủ mới nhất,NĐ số 57 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 57/2013/ND-CP ngày 31/05/2013,Nghị định 57 Chính phủ về Giao thông Vận tải 2013,NĐ 57 Chính phủ về Giao thông Vận tải

Ban hành: 31/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2013

13

Nghị định 57/2012/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

57/2012/ND-CP,Nghị định 57 2012,Chính phủ,Chế độ tài chính,Tổ chức tín dụng,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 57/2012/NĐ-CP

Ban hành: 20/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2012

14

Nghị định 57/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ

57/2011/ND-CP,Nghị định 57 2011 Chính phủ,Nghị định 57 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 57 Chính phủ ban hành 2011,NĐ 57 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 57 Chính phủ áp dụng 2011,NĐ 57 Chính phủ mới nhất,NĐ số 57 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 57/2011/ND-CP ngày 07/07/2011,Nghị định 57 Chính phủ về Chế độ phụ cấp công vụ 2011,NĐ 57 Chính phủ về Chế độ phụ cấp

Ban hành: 07/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2011

15

Nghị định 57/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển

57/2010/ND-CP,Nghị định 57 2010 Chính phủ,Nghị định 57 năm 2010 Chính phủ,Nghị định 57 Chính phủ ban hành 2010,NĐ 57 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 57 Chính phủ áp dụng 2010,NĐ 57 Chính phủ mới nhất,NĐ số 57 năm 2010 Chính phủ,Nghị định 57/2010/ND-CP ngày 25/05/2010,Nghị định 57 Chính phủ về Hướng dẫn 2010,NĐ 57 Chính phủ về Hướng dẫn 2010,Nghị định

Ban hành: 25/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2010

16

Nghị định 57/2009/NĐ-CP sửa đổi Khoản 3 điều 8 Nghị định 12/2007/NĐ-CP về công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân

57/2009/ND-CP,Nghị định 57 2009,Chính phủ,Phục vụ có thời hạn trong Công an,Công dân phục vụ có thời hạn,Sửa đổi,Bổ sung,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 57/2009/NĐ-CP

Ban hành: 08/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2009

17

Nghị định 57/2008/NĐ-CP về quy chế quản lý các khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế

57/2008/ND-CP,Nghị định 57 2008,Chính phủ,Khu bảo tồn biển,Khu bảo tồn biển quan trọng,Quy chế quản lý,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 57/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02

Ban hành: 02/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2008

18

Nghị định 57/2007/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn châu hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

57/2007/ND-CP,Nghị định 57 2007 Chính phủ,Nghị định 57 năm 2007 Chính phủ,Nghị định 57 Chính phủ ban hành 2007,NĐ 57 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 57 Chính phủ áp dụng 2007,NĐ 57 Chính phủ mới nhất,NĐ số 57 năm 2007 Chính phủ,Nghị định 57/2007/ND-CP ngày 06/04/2007,Nghị định 57 Chính phủ về Tỉnh Bạc Liêu 2007,NĐ 57 Chính phủ về Tỉnh Bạc Liêu 2007,Nghị

Ban hành: 06/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2007

19

Nghị định 57/2006/NĐ-CP về thương mại điện tử

57/2006/ND-CP,Nghị định 57 2006 Chính phủ,Nghị định 57 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 57 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 57 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 57 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 57 Chính phủ mới nhất,NĐ số 57 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 57/2006/ND-CP ngày 09/06/2006,Nghị định 57 Chính phủ về Chứng từ điện tử 2006,NĐ 57 Chính phủ về Chứng từ điện tử

Ban hành: 09/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2006

20

Quyết định 57/1998/QĐ-BCN sửa đổi bổ sung khoản 1, điều 13, chương iv điều lệ tổ chức-hoạt động của viện nghiên cứu địa chất và khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

57/1998/QD-BCN,Quyết định 57 1998,Bộ Công nghiệp,Tổ chức hoạt động,Viện Nghiên cứu Địa chất Khoáng sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 57/1998/QĐ-BCN Hà nội,

Ban hành: 15/09/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!