Tra cứu 56/2008/TLPT-HC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 56/2008/TLPT-HC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 104464 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND-HC về Quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

56/2008/QD-UBND-HC,Quyết định 56 2008,Tỉnh Đồng Tháp,Thu phí bảo vệ môi trường,Khai thác khoáng sản,Địa bàn tỉnh Đồng Tháp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2012

2

Nghị quyết 56/2008/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực do tỉnh Kiên Giang ban hành

56/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 56 2008,Tỉnh Kiên Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/2008/NQ-HĐND Rạch

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

3

Quyết định 56/2008/QĐ-BYT về "Quy chế tiếp công dân tại Cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

56/2008/QD-BYT,Quyết định 56 2008,Bộ Y tế,Quy chế tiếp công dân,Tiếp công dân,Cơ quan bộ y tế,Đơn vị trực thuộc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc --------- Số: 56/2008/QĐ-BYT Hà Nội, ngày

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2009

4

Quyết định 56/2008/QĐ-BTTTT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng công nghiệp In do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

56/2008/QD-BTTTT,Quyết định 56 2008,Bộ Thông tin và Truyền thông,Cao đẳng công nghiệp In,Quy chế tổ chức và hoạt động,Tổ chức và hoạt động,Công nghệ thông tin,Giáo dục BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------

Ban hành: 23/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2008

5

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng; đơn giá duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

56/2008/QD-UBND,Quyết định 56 2008,Thành phố Hà Nội,Bảng giá ca máy,Bảng giá thiết bị thi công,Xây dựng công trình,Phần khảo sát xây dựng,Phần lắp đặt,Phần Xây dựng,Duy tu đường phố,Duy tu hè phố,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2009

6

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND về Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè do tỉnh Lâm Đồng ban hành

56/2008/QD-UBND,Quyết định 56 2008 Tỉnh Lâm Đồng,Quyết định 56 năm 2008 Tỉnh Lâm Đồng,Quyết định 56 Tỉnh Lâm Đồng ban hành 2008,QĐ 56 Tỉnh Lâm Đồng còn hiệu lực,QĐ 56 Tỉnh Lâm Đồng áp dụng 2008,QĐ 56 Tỉnh Lâm Đồng mới nhất,QĐ số 56 năm 2008 Tỉnh Lâm Đồng,Quyết định 56/2008/QD-UBND ngày 15/12/2008,Quyết định 56 Tỉnh Lâm Đồng về Điều kiện an toàn

Ban hành: 15/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2013

7

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

56/2008/QD-UBND,Quyết định 56 2008,Tỉnh Kon Tum,Quản lý hoạt động đo đạc bản đồ,Tỉnh Kon Tum,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 56/2008

Ban hành: 20/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

8

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND về Quy định bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

56/2008/QD-UBND,Quyết định 56 2008,Tỉnh Hải Dương,Bảo vệ môi trường nông thôn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/2008/QĐ-UBND Hải

Ban hành: 19/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2013

9

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND quy định mức chi trả ngày công cho lực lượng Dân quân tự vệ khi tập trung làm nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

56/2008/QD-UBND,Quyết định 56 2008,Tỉnh Long An,Lực lượng dân quân tự vệ,Mức chi trả ngày công ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/2008

Ban hành: 19/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

10

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc

56/2008/QD-UBND,Quyết định 56 2008,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56 /2008/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 04 tháng 11 năm 2008

Ban hành: 04/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2015

11

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

56/2008/QD-UBND,Quyết định 56 2008,Tỉnh Thái Nguyên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/2008/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 29 tháng 10

Ban hành: 29/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2017

12

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

56/2008/QD-UBND,Quyết định 56 2008,Tỉnh Lào Cai,Giao đất,Trình tự thủ tục,Cho thuê đất,Chuyển mục đích sử dụng đất,Thu hồi đất,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 29/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2010

13

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND về bảng giá đất tại Khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

56/2008/QD-UBND,Quyết định 56 2008 Tỉnh Gia Lai,Quyết định 56 năm 2008 Tỉnh Gia Lai,Quyết định 56 Tỉnh Gia Lai ban hành 2008,QĐ 56 Tỉnh Gia Lai còn hiệu lực,QĐ 56 Tỉnh Gia Lai áp dụng 2008,QĐ 56 Tỉnh Gia Lai mới nhất,QĐ số 56 năm 2008 Tỉnh Gia Lai,Quyết định 56/2008/QD-UBND ngày 10/10/2008 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 10/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

14

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban thi đua – khen thưởng do tỉnh Bình Dương ban hành

56/2008/QD-UBND,Quyết định 56 2008,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/2008/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày

Ban hành: 03/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

15

Chỉ thị 56/2008/CT-BGDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2008 - 2009 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

56/2008/CT-BGDDT,Chỉ thị 56 2008,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 56/2008/CT-BGDĐT Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

Ban hành: 03/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2008

16

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND quy hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn đến năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

56/2008/QD-UBND,Quyết định 56 2008,Tỉnh Nghệ An,Doanh nghiệp,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/2008/QĐ-UBND Vinh, ngày 26 tháng 9 năm

Ban hành: 26/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

17

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

56/2008/QD-UBND,Quyết định 56 2008,Tỉnh Đồng Nai,Chế độ phụ cấp,Cán bộ công chức,Bộ phận tiếp nhận trả kết quả,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2010

18

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước

56/2008/QD-UBND,Quyết định 56 2008,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/2008/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 29 tháng 8 năm

Ban hành: 29/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

19

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND bổ sung bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng kèm theo Quyết định 39/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

56/2008/QD-UBND,Quyết định 56 2008,Tỉnh Khánh Hòa,Bổ sung,Xe đã qua sử dụng,Xe hai bánh gắn máy nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2010

20

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

56/2008/QD-UBND,Quyết định 56 2008,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Đào tạo bồi dưỡng,Cán bộ công chức viên chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 26/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!