Tra cứu 533/2012/QĐ-THC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 533/2012/QĐ-THC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 265578 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 533/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tế, thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

533/QD-CT,Quyết định 533 2024 Tỉnh Vĩnh Phúc,Quyết định 533 năm 2024 Tỉnh Vĩnh Phúc,Quyết định 533 Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 2024,QĐ 533 Tỉnh Vĩnh Phúc còn hiệu lực,QĐ 533 Tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng 2024,QĐ 533 Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất, số 533 năm 2024 Tỉnh Vĩnh Phúc,Quyết định 533/QD-CT ngày 15/04/2024,Quyết định 533 Tỉnh Vĩnh Phúc về công bố thủ tục

Ban hành: 15/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2024

2

Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành cấp tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

533/QD-UBND,Quyết định 533 2024 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyết định 533 năm 2024 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyết định 533 Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 2024,QĐ 533 Tỉnh Thừa Thiên Huế còn hiệu lực,QĐ 533 Tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng 2024,QĐ 533 Tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất, số 533 năm 2024 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyết định 533/QD-UBND ngày 04/03/2024,Quyết định

Ban hành: 04/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2024

3

Quyết định 533/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn British Council (Việt Nam), Công ty cổ phần Giáo dục liên kết Đại Tây Dương và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

533/QD-BGDDT,Quyết định 533 2024 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quyết định 533 năm 2024 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quyết định 533 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 2024,QĐ 533 Bộ Giáo dục và Đào tạo còn hiệu lực,QĐ 533 Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng 2024,QĐ 533 Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhất, số 533 năm 2024 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quyết định 533/QD

Ban hành: 07/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2024

4

Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2023 giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2024 tỉnh Bạc Liêu

533/QD-UBND,Quyết định 533 2023 Tỉnh Bạc Liêu,Quyết định 533 năm 2023 Tỉnh Bạc Liêu,Quyết định 533 Tỉnh Bạc Liêu ban hành 2023,QĐ 533 Tỉnh Bạc Liêu còn hiệu lực,QĐ 533 Tỉnh Bạc Liêu áp dụng 2023,QĐ 533 Tỉnh Bạc Liêu mới nhất, số 533 năm 2023 Tỉnh Bạc Liêu,Quyết định 533/QD-UBND ngày 29/12/2023,Quyết định 533 Tỉnh Bạc Liêu về giao chỉ tiêu kế

Ban hành: 29/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2024

5

Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2023 quy định về công tác trực ban và báo cáo về Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

533/QD-UBND,Quyết định 533 2023 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 533 năm 2023 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 533 Tỉnh Tuyên Quang ban hành 2023,QĐ 533 Tỉnh Tuyên Quang còn hiệu lực,QĐ 533 Tỉnh Tuyên Quang áp dụng 2023,QĐ 533 Tỉnh Tuyên Quang mới nhất, số 533 năm 2023 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 533/QD-UBND ngày 29/05/2023,Quyết định 533 Tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 29/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2023

6

Quyết định 533/QĐ-CTN năm 2023 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan, Shih - Ku do Chủ tịch nước ban hành

533/QD-CTN,Quyết định 533 2023 Chủ tịch nước,Quyết định 533 năm 2023 Chủ tịch nước,Quyết định 533 Chủ tịch nước ban hành 2023,QĐ 533 Chủ tịch nước còn hiệu lực,QĐ 533 Chủ tịch nước áp dụng 2023,QĐ 533 Chủ tịch nước mới nhất, số 533 năm 2023 Chủ tịch nước,Quyết định 533/QD-CTN ngày 24/05/2023,Quyết định 533 Chủ tịch nước về cho trở lại quốc tịch

Ban hành: 24/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2023

7

Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2023 công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

533/QD-UBND,Quyết định 533 2023 Tỉnh Trà Vinh,Quyết định 533 năm 2023 Tỉnh Trà Vinh,Quyết định 533 Tỉnh Trà Vinh ban hành 2023,QĐ 533 Tỉnh Trà Vinh còn hiệu lực,QĐ 533 Tỉnh Trà Vinh áp dụng 2023,QĐ 533 Tỉnh Trà Vinh mới nhất, số 533 năm 2023 Tỉnh Trà Vinh,Quyết định 533/QD-UBND ngày 17/04/2023,Quyết định 533 Tỉnh Trà Vinh về Thủ tục hành chính

Ban hành: 17/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2023

8

Quyết định 533/QĐ-UBND về Kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy qua tuyến biên giới Sơn La (Việt Nam) - Hủa Phăn, Luông Pha Băng (Lào) năm 2023 do tỉnh Sơn La ban hành

533/QD-UBND,Quyết định 533 2023,Tỉnh Sơn La,Phòng chống tội phạm ma túy qua tuyến biên giới,Phòng chống tội phạm ma túy qua biên giới Sơn La,Phòng chống tội phạm ma túy qua biên giới Sơn La Lào,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2023

9

Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

533/QD-UBND,Quyết định 533 2023,Tỉnh Bình Thuận,Quy trình thủ tục chứng thực cấp huyện Bình Thuận,Giải quyết thủ tục hành chính chứng thực Bình Thuận,Quy trình giải quyết thủ tục chứng thực Bình Thuận,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 23/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2023

10

Quyết định 533/QĐ-BGTVT năm 2022 về điều chỉnh nội dung của Hướng dẫn thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong các đô thị bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, Bình Thuận, Bà Rịa -Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ

533/QD-BGTVT,Quyết định 533 2022 Bộ Giao thông vận tải,Quyết định 533 năm 2022 Bộ Giao thông vận tải,Quyết định 533 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2022,QĐ 533 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,QĐ 533 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2022,QĐ 533 Bộ Giao thông vận tải mới nhất, số 533 năm 2022 Bộ Giao thông vận tải,Quyết định 533/QD-BGTVT ngày

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2022

11

Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

533/QD-UBND,Quyết định 533 2022,Tỉnh Phú Thọ,Quy trình thủ tục hành chính thuộc Sở Khoa học,Thủ tục hành chính thuộc Sở Khoa học Phú Thọ,Thủ tục hành chính thuộc Ủy ban tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2022

12

Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

533/QD-UBND,Quyết định 533 2022,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục hành chính thủy sản,Thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực thủy sản,Thủ tục hành chính thuộc Sở Nông nghiệp Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2022

13

Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

533/QD-UBND,Quyết định 533 2022,Tỉnh Khánh Hòa,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Diên Khánh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Diên Khánh,Kế hoạch sử dụng đất Diên Khánh Khánh Hòa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2022

14

Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng

533/QD-UBND,Quyết định 533 2022 Thành phố Hải Phòng,Quyết định 533 năm 2022 Thành phố Hải Phòng,Quyết định 533 Thành phố Hải Phòng ban hành 2022,QĐ 533 Thành phố Hải Phòng còn hiệu lực,QĐ 533 Thành phố Hải Phòng áp dụng 2022,QĐ 533 Thành phố Hải Phòng mới nhất, số 533 năm 2022 Thành phố Hải Phòng,Quyết định 533/QD-UBND ngày 11/02/2022,Quyết định

Ban hành: 11/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2022

15

Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

533/QD-UBND,Quyết định 533 2021 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 533 năm 2021 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 533 Tỉnh Tuyên Quang ban hành 2021,QĐ 533 Tỉnh Tuyên Quang còn hiệu lực,QĐ 533 Tỉnh Tuyên Quang áp dụng 2021,QĐ 533 Tỉnh Tuyên Quang mới nhất, số 533 năm 2021 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 533/QD-UBND ngày 27/05/2021,Quyết định 533 Tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 27/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

16

Quyết định 533/QĐ-UBDT về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

533/QD-UBDT,Quyết định 533 2020,Uỷ ban Dân tộc,Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính,Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020,Công tác cải cách hành chính Ủy ban Dân tộc,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

17

Quyết định 533/QĐ-BTP năm 2020 về Quy chế tiếp nhận công chức, tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức, thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào công tác tại Bộ Tư pháp

533/QD-BTP,Quyết định 533 2020 Bộ Tư pháp,Quyết định 533 năm 2020 Bộ Tư pháp,Quyết định 533 Bộ Tư pháp ban hành 2020,QĐ 533 Bộ Tư pháp còn hiệu lực,QĐ 533 Bộ Tư pháp áp dụng 2020,QĐ 533 Bộ Tư pháp mới nhất, số 533 năm 2020 Bộ Tư pháp,Quyết định 533/QD-BTP ngày 17/03/2020,Quyết định 533 Bộ Tư pháp về Đãi ngộ sinh viên tốt nghiệp 2020,QĐ 533 Bộ Tư

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

18

Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp, điều chỉnh thôn từ đơn vị hành chính cũ sang đơn vị hành chính mới thuộc huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

533/QD-UBND,Quyết định 533 2020,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 533/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 02 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

19

Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2019 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

533/QD-UBND,Quyết định 533 2019,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 533/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 03 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 03/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

20

Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Yên Bái

533/QD-UBND,Quyết định 533 2019,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 533/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 01 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 01/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!