Tra cứu 5306/TCHQ-GSQL

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 5306/TCHQ-GSQL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7837 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông báo 5306/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Magie dạng thỏi kim loại do Tổng cục Hải quan ban hành

5306/TB-TCHQ,Thông báo 5306 2015,Tổng cục Hải quan,Magie dạng thỏi kim loại ,Kết quả phân loại ,Kết quả phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại hàng hoá XNK,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2015

2

Quyết định 5306/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

5306/QD-UBND,Quyết định 5306 2023 Thành phố Hà Nội,Quyết định 5306 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Quyết định 5306 Thành phố Hà Nội ban hành 2023,QĐ 5306 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,QĐ 5306 Thành phố Hà Nội áp dụng 2023,QĐ 5306 Thành phố Hà Nội mới nhất,QĐ số 5306 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Quyết định 5306/QD-UBND ngày 19/10/2023,Quyết định 5306 Thành

Ban hành: 19/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2023

3

Kế hoạch 5306/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023-2025

5306/KH-UBND,Kế hoạch 5306 2023 Tỉnh Lâm Đồng,Kế hoạch 5306 năm 2023 Tỉnh Lâm Đồng,Kế hoạch 5306 Tỉnh Lâm Đồng ban hành 2023,KH 5306 Tỉnh Lâm Đồng còn hiệu lực,KH 5306 Tỉnh Lâm Đồng áp dụng 2023,KH 5306 Tỉnh Lâm Đồng mới nhất,KH số 5306 năm 2023 Tỉnh Lâm Đồng,Kế hoạch 5306/KH-UBND ngày 19/06/2023,Kế hoạch 5306 Tỉnh Lâm Đồng về Nâng cao nhận thức

Ban hành: 19/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2023

4

Quyết định 5306/QĐ-BYT năm 2019 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị lạc nội mạc tử cung” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

5306/QD-BYT,Quyết định 5306 2019,Bộ Y tế,Điều trị,Tài liệu chuyên môn,Chẩn đoán,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5306/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 07/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

5

Quyết định 5306/QĐ-UBND năm 2008 về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Tân Quy - khu B, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5306/QD-UBND,Quyết định 5306 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy hoạch chi tiết,Tỷ lệ 1-2000,Cụm công nghiệp Tân Quy khu B,Huyện Củ Chi,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 06/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

6

Thông báo 5306/TB-BNN-VP ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

5306/TB-BNN-VP,Thông báo 5306 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Ý kiến Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu ,Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 01/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2012

7

Quyết định 5306/QĐ-UBND năm 2007 thành lập Ban Điều phối thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006 - 2010) thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5306/QD-UBND,Quyết định 5306 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa,Ban Điều phối,Doanh nghiệp nhỏ,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******

Ban hành: 27/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2007

8

Thông báo 5306/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Văn Tám do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

5306/TB-BNN-VP,Thông báo 5306 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5306/TB-BNN-VP Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2010

9

Thông báo số 4675/TCHQ/GSQL về giấy phép xe gắn máy tạm xuất - tái nhập có thời hạn do Tổng cục Hải quan ban hành

4675/TCHQ/GSQL,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4675/TCHQ/GSQL Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2005 GIẤY PHÉP XE GẮN MÁY TẠM XUẤT – TÁI NHẬP CÓ THỜI HẠN (Bản lưu tại Tổng cục Hải quan) 1.

Ban hành: 07/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Thông báo số 4674/TCHQ/GSQL về việc giấy phép xe gắn máy tạm xuất - tái nhập có thời hạn do Tổng cục Hải quan ban hành

4674/TCHQ/GSQL,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4674/TCHQ/GSQL Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2005 GIẤY PHÉP XE GẮN MÁY TẠM XUẤT – TÁI NHẬP CÓ THỜI HẠN (Bản lưu tại Tổng cục Hải quan) 1.

Ban hành: 07/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Quyết định 652/TCHQ/QĐ-GSQL ban hành Quy trình thí điểm về khai hải quan điện tử và kiểm tra hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

652/TCHQ/QD-GSQL,Quyết định 652 2005,Tổng cục Hải quan,Quy trình,Thí điểm thủ tục hải quan điện tử,Kiểm tra hải quan,Hàng hoá nhập khẩu,Hàng hoá xuất khẩu ,Gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh ,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2010

12

Quyết định 1711/TCHQ/QĐ/GSQL năm 2003 ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành hải quan về việc thực hiện phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1711/TCHQ/QD/GSQL,Quyết định 1711 2003 Tổng cục Hải quan,Quyết định 1711 năm 2003 Tổng cục Hải quan,Quyết định 1711 Tổng cục Hải quan ban hành 2003,QĐ 1711 Tổng cục Hải quan còn hiệu lực,QĐ 1711 Tổng cục Hải quan áp dụng 2003,QĐ 1711 Tổng cục Hải quan mới nhất,QĐ số 1711 năm 2003 Tổng cục Hải quan,Quyết định 1711/TCHQ/QD/GSQL ngày 18/12/2003,Quyết

Ban hành: 18/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2008

13

Thông tư 131-TCHQ/GSQL-1997 hướng dẫn Nghị định 65/CP-1995 quy định thủ tục xuất nhập khẩu đá quý do Tổng cục Hải quan ban hành

131-TCHQ/GSQL,Thông tư 131-TCHQ 1997,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu đá quý,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 131-TCHQ/GSQL Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

14

Quyết định 17/TCHQ-GSQL năm 1997 về mẫu sổ theo dõi quản lý hàng gia công xuất nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

17/TCHQ-GSQL,Quyết định 17 1997,Tổng cục Hải quan,Hàng gia công xuất nhập khẩu,Mẫu sổ theo dõi quản lý,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17/TCHQ-GSQL

Ban hành: 13/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

15

Chỉ thị 14-TCHQ/GSQL năm 1997 về thủ tục hải quan đối với Container rỗng xuất khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

14-TCHQ/GSQL,Chỉ thị 14-TCHQ 1997,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14-TCHQ/GSQL Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 1997 CHỈ THỊ VỀ VIỆC LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI CONTAINER RỖNG XUẤT KHẨU

Ban hành: 27/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

16

Quyết định 134/TCHQ-GSQL năm 1996 trong công tác giám sát, quản lý về hải quan đối với các cửa hàng kinh doanh miễn thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

134/TCHQ-GSQL,Quyết định 134 1996,Tổng cục Hải quan,Cửa hàng kinh doanh miễn thuế,Quản lý hải quan,Giám sát hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm

Ban hành: 20/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2010

17

Chỉ thị 99-TCHQ/GSQL năm 1996 về tăng cường công tác giám sát, quản lý đối với hàng hoá đưa vào và đưa ra khỏi Kho ngoại quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

99-TCHQ/GSQL,Chỉ thị 99-TCHQ 1996,Tổng cục Hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 99-TCHQ/GSQL Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1996 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯƠNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT, QUẢN LÝ ĐỐI VỚI

Ban hành: 08/08/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

18

Quyết định 66-TCHQ/GSQL năm 1996 ban hành Quy chế hải quan khu chế xuất do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

66-TCHQ/GSQL,Quyết định 66-TCHQ 1996,Tổng cục Hải quan,Khu chế xuất,Quy chế hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 66-TCHQ/GSQL Hà Nội, ngày

Ban hành: 28/06/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

19

Quyết định 66/TCHQ-GSQL năm 1996 về Qui chế hải quan Khu chế xuất do Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan ban hành

66/TCHQ-GSQL,Quyết định 66 1996,Tổng cục Hải quan,Khu chế xuất,Quy chế hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 66/TCHQ-GSQL

Ban hành: 28/06/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

20

Quyết định 62-TCHQ/GSQL năm 1996 về Quy chế kiểm tra, giám sát hải quan đối với vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

62-TCHQ/GSQL,Quyết định 62-TCHQ 1996 Tổng cục Hải quan,Quyết định 62-TCHQ năm 1996 Tổng cục Hải quan,Quyết định 62-TCHQ Tổng cục Hải quan ban hành 1996,QĐ 62-TCHQ Tổng cục Hải quan còn hiệu lực,QĐ 62-TCHQ Tổng cục Hải quan áp dụng 1996,QĐ 62-TCHQ Tổng cục Hải quan mới nhất,QĐ số 62-TCHQ năm 1996 Tổng cục Hải quan,Quyết định 62-TCHQ/GSQL ngày

Ban hành: 15/06/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!