Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 53/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32672 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 53/NQ-CP năm 2022 về thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 53/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022 NGHỊ QUYẾT VỀ THÔNG QUA DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ NỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 94/2019/QH14 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ

Ban hành: 12/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2022

2

Nghị quyết 53/NQ-CP năm 2021 về thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 53/NQ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

3

Nghị quyết 53/NQ-CP năm 2019 về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững do Chính phủ ban hành

53/NQ-CP,Nghị quyết 53 2019,Chính phủ,Giải pháp thúc đẩy,Đầu tư,Nông nghiệp,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/NQ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2019

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

4

Nghị quyết 53/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Tây Ninh do Chính phủ ban hành

53/NQ-CP,Nghị quyết 53 2018,Chính phủ,Đề án quy hoạch sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/NQ-CP

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

5

Nghị quyết 53/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2014

53/NQ-CP,Nghị quyết 53 2014,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ,Xây dựng pháp luật,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 29/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

6

Nghị quyết 53/NQ-CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Thừa Thiên Huế do Chính phủ ban hành

---------------- Số: 53/NQ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật đất đai

Ban hành: 17/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

7

Nghị quyết 53/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2011 – 2016 do Chính phủ ban hành

53/NQ-CP,Nghị quyết 53 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 53/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾT PHÊ

Ban hành: 29/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2011

8

Nghị quyết 53/NQ-CP năm 2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc do Chính phủ ban hành

53/NQ-CP,Nghị quyết 53 2010,Chính phủ,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 53/NQ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

9

Nghị quyết 53/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện phát hành trái phiếu quốc tế năm 2009 của Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chính phủ ban hành

53/NQ-CP,Nghị quyết 53 2009,Chính phủ,Trái phiếu quốc tế,Phát hành,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 53/NQ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 02/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2009

10

Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

53/NQ-HDND,Nghị quyết 53 2022,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường,Dịch vụ công lĩnh vực môi trường Huế,Dịch vụ công lĩnh vực tài nguyên Huế,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 03/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2022

11

Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2022 thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045

53/NQ-HDND,Nghị quyết 53 2022,Tỉnh Tây Ninh,Quy hoạch Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh,Nhiệm vụ quy hoạch Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài,Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài,Thương mại,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2022

12

Nghị quyết 53/NQ-HĐND quy định về đối tượng và mức thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

53/NQ-HDND,Nghị quyết 53 2022,Tỉnh Quảng Bình,Đối tượng tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần Quảng Bình,Mức thăm tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần Quảng Bình,Đối tượng và mức thăm tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2022

13

Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2021 về Danh các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

53/NQ-HDND,Nghị quyết 53 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội Đắk Lắk,Dự án phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa,Dự án chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa Đắk Lắk,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 23/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2022

14

Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

53/NQ-HDND,Nghị quyết 53 2021,Tỉnh Kiên Giang,Tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân,Tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Kiên Giang,Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 13/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2022

15

Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2021 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XIX

53/NQ-HDND,Nghị quyết 53 2021,Tỉnh Bắc Giang,Giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri,Đánh giá giải quyết kiến nghị của cử tri,Giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri Bắc Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2022

16

Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2021 về Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

53/NQ-HDND,Nghị quyết 53 2021,Tỉnh Bình Dương,Danh mục công trình thuộc diện thu hồi đất tỉnh Bình Dương,Dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Bình Dương,Công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Bình Dương,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2021

17

Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2021 về giao biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước và phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của tỉnh Phú Yên

53/NQ-HDND,Nghị quyết 53 2021,Tỉnh Phú Yên,Giao biên chế công chức của cơ quan hành chính Phú Yên,Biên chế công chức của cơ quan hành chính Phú Yên 2022,Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

18

Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2021 thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất các công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thông qua

53/NQ-HDND,Nghị quyết 53 2021,Tỉnh Sơn La,Điều chỉnh diện tích đất thu hồi các công trình dự án,Điều chỉnh diện tích đất thu hồi các dự án Sơn La,Bổ sung diện tích đất thu hồi các công trình dự án,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2022

19

Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

53/NQ-HDND,Nghị quyết 53 2021,Tỉnh Tiền Giang,Tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân Tiền Giang,Kế hoạch tổ chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang,Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân Tiền Giang Khóa X,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2021

20

Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2022

53/NQ-HDND,Nghị quyết 53 2021,Tỉnh Hải Dương,Chương trình xây dựng nghị quyết 2022,Xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân,Chương trình xây dựng nghị quyết Hải Dương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232