Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 46/TTr-SXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 137478 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tờ trình 922/TTr-SXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo văn bản 551/BXD-KTXD do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

922/TTr-SXD,Tỉnh Long An,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH LONG AN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 922/TTr-SXD Long An, ngày 12 tháng 06 năm 2013 TỜ

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

2

Tờ trình 214/TTr-SXD điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo Thông tư 03/2008/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành

214/TTr-SXD,Tỉnh Cà Mau,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH CÀ MAU SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 214/TTr-SXD Cà Mau, ngày 19 tháng 03 năm 2008 TỜ TRÌNH

Ban hành: 19/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

3

Báo cáo 9898/BC-SXD-TTr(P3) tiến độ xử lý trường hợp nhà (đất) không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình trên tuyến đường mới mở thuộc địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ban hành

9898/BC-SXD-TTr(P3),Thành phố Hà Nội,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9898/BC-SXD-TTr(P3) Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm

Ban hành: 20/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2012

4

Tờ trình 375/TTr-CP năm 2021 về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) do Chính phủ ban hành

375/TTr-CP,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 2030,Quy hoạch sử dụng đất quốc gia tầm nhìn đến 2045,Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 2025,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2021

5

Quyết định 1266/QĐ-SXD năm 2021 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

1266/QD-SXD,Quyết định 1266 2021,Thành phố Hà Nội,Công bố Bảng giá ca máy thiết bị thi công,Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Nội,Bảng giá thiết bị thi công lĩnh vực xây dựng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2022

6

Quyết định 1265/QĐ-SXD năm 2021 công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

1265/QD-SXD,Quyết định 1265 2021,Thành phố Hà Nội,Công bố giá nhân công xây dựng,Giá nhân công xây dựng Hà Nội,Công bố giá nhân công xây dựng Hà Nội,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2022

7

Quyết định 4799/QĐ-SXD năm 2021 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Thông tư 13/2021/TT-BXD

4799/QD-SXD,Quyết định 4799 2021,Tỉnh Nghệ An,Công bố đơn giá nhân công xây dựng Nghệ An,Đơn giá nhân công xây dựng theo Thông tư 13 Nghệ An,Đơn giá nhân công xây dựng theo Thông tư 13/2021/TT-BXD,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 23/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2022

8

Quyết định 93/QĐ-SXD công bố Đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

93/QD-SXD,Quyết định 93 2021,Tỉnh Hậu Giang,Công bố Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hậu Giang,Công bố giá ca máy thi công tỉnh Hậu Giang,Công bố giá thiết bị thi công tỉnh Hậu Giang,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH HẬU GIANG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2021

9

Quyết định 126/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công xây dựng; đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021

126/QD-SXD,Quyết định 126 2021,Tỉnh Đồng Nai,Công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai,Đơn giá ca máy thi công xây dựng tỉnh Đồng Nai,Đơn giá thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2021

10

Quyết định 158/QĐ-SXD năm 2021 công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

158/QD-SXD,Quyết định 158 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố bảng giá ca máy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Công bố bảng giá thiết bị thi công xây dựng Vũng Tàu,Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Vũng Tàu,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG

Ban hành: 28/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2021

11

Quyết định 157/QĐ-SXD năm 2021 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

157/QD-SXD,Quyết định 157 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Công bố Đơn giá nhân công xây dựng 2021,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 28/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2021

12

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2018/QĐ-UBND Quy định về quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

chi thường xuyên; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình sổ 46/TTr-SXD ngày 20 tháng 02 năm 2020; Báo cáo thẩm định số 16/BC-STP ngày 07 thảng 02 năm 2020 của Sở Tư pháp. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Quy định Quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

13

Thông tri 25/TTr-MTTW-BTT năm 2022 hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021-2025 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

25/TTr-MTTW-BTT,Thông tri 25 2022,Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới 2021 2025,Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM BAN THƯỜNG TRỰC ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 24/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2022

14

Quyết định 615/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

615/QD-BNN-TTr,Quyết định 615 2022,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch phòng chống tham nhũng Bộ Nông nghiệp 2022,Phòng chống tham nhũng của Bộ Nông nghiệp,Kế hoạch phòng chống tham nhũng của Bộ Nông nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2022

15

Văn bản hợp nhất 46/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

46/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 46 2022,Bộ Giao thông vận tải,Quản lý cảng bến thủy nội địa,Hợp nhất quản lý bến thủy nội địa,Hợp nhất quản lý cảng nội địa,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/07/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2022

16

Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2022 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2023

46/NQ-HDND,Nghị quyết 46 2022,Tỉnh Kon Tum,Chương trình giám sát 2023,Chương trình giám sát Kon Tum,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2022

17

Quyết định 219/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công xây dựng quý IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

219/QD-SXD,Quyết định 219 2020,Tỉnh Tiền Giang,Công bố đơn giá nhân công xây dựng quý IV,Công bố đơn giá nhân công xây dựng Tiền Giang,Đơn giá nhân công xây dựng quý IV Tiền Giang,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH TIỀN GIANG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2022

18

Nghị quyết 46/NQ-CP về chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 đã giao dự toán năm 2021 cho Bộ Y tế chưa sử dụng hết sang năm 2022 sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

46/NQ-CP,Nghị quyết 46 2022,Chính phủ,Chuyển kinh phí chống dịch COVID19 2021,Chuyển kinh phí chống COVID19 sang 2022,Chuyển kinh phí chống COVID19 của Bộ Y tế,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2022

19

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

46/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên,Tăng cường giáo dục lối sống cho thanh niên Tuyên Quang,Tăng cường giáo dục đạo đức cho thanh niên Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2022

20

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2022 về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

46/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về Dân cư,Xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia Vũng Tàu,Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư Vũng Tàu,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 18/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74