Tra cứu 46/2012/QĐGQKN-HC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 46/2012/QĐGQKN-HC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 112394 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 46/QĐ-UBND-HC Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI năm 2024 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

46/QD-UBND-HC,Quyết định 46 2024 Tỉnh Đồng Tháp,Quyết định 46 năm 2024 Tỉnh Đồng Tháp,Quyết định 46 Tỉnh Đồng Tháp ban hành 2024,QĐ 46 Tỉnh Đồng Tháp còn hiệu lực,QĐ 46 Tỉnh Đồng Tháp áp dụng 2024,QĐ 46 Tỉnh Đồng Tháp mới nhất,QĐ số 46 năm 2024 Tỉnh Đồng Tháp,Quyết định 46/QD-UBND-HC ngày 17/01/2024,Quyết định 46 Tỉnh Đồng Tháp về nhiệm vụ giải

Ban hành: 17/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2024

2

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND về Quy định chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

46/2012/QD-UBND,Quyết định 46 2012,Tỉnh Lai Châu,Mức chi hoạt động khuyến nông,Chi hoạt động khuyến nông ,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2013

3

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND về Quy định thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

46/2012/QD-UBND,Quyết định 46 2012,Tỉnh Khánh Hòa,Công khai minh bạch,Hoạt động thanh tra,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Công khai hoạt động thanh tra ,Công khai giải quyết khiếu nại tố cáo ,Thanh tra tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2013

4

Thông tư 46/2012/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 45/2012/NĐ-CP về khuyến công do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

46/2012/TT-BCT,Thông tư 46 2012 Bộ Công thương,Thông tư 46 năm 2012 Bộ Công thương,Thông tư 46 Bộ Công thương ban hành 2012,TT 46 Bộ Công thương còn hiệu lực,TT 46 Bộ Công thương áp dụng 2012,TT 46 Bộ Công thương mới nhất,TT số 46 năm 2012 Bộ Công thương,Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012,Thông tư 46 Bộ Công thương về Hoạt động khuyến công

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

5

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ Chi hội thuộc tổ chức chính trị - xã hội thuộc xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai

46/2012/QD-UBND,Quyết định 46 2012,Tỉnh Gia Lai,Mức chi hỗ trợ Chi hội Gia Lai,Mức chi hỗ trợ Gia Lai 2013,Tổ chức chính trị xã hội ,Xã đặc biệt khó khăn,Chi hỗ trợ xã khó khăn Gia Lai,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2012

6

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chế độ đối với vận động, huấn luyện viên thể thao và chi tiêu tài chính cho giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 12/2012/QĐ-UBND

46/2012/QD-UBND,Quyết định 46 2012 Tỉnh Yên Bái,Quyết định 46 năm 2012 Tỉnh Yên Bái,Quyết định 46 Tỉnh Yên Bái ban hành 2012,QĐ 46 Tỉnh Yên Bái còn hiệu lực,QĐ 46 Tỉnh Yên Bái áp dụng 2012,QĐ 46 Tỉnh Yên Bái mới nhất,QĐ số 46 năm 2012 Tỉnh Yên Bái,Quyết định 46/2012/QD-UBND ngày 26/12/2012,Quyết định 46 Tỉnh Yên Bái về Chế độ đối với vận động viên

Ban hành: 26/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

7

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND sửa đổi việc thu phí sử dụng hè, lề đường, bến bãi mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

46/2012/QD-UBND,Quyết định 46 2012,Thành phố Hà Nội,Phí sử dụng lề đường Hà Nội,Hè lề đường bến bãi mặt nước ,Phí sử dụng bến bãi mặt nước,Thu phí sử dụng bến bãi mặt nước,Sửa đổi phí,Điều chỉnh phí ,Điều chỉnh phí Hà Nội 2013,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 22/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2012

8

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND về Quy định đơn giá thuê đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

46/2012/QD-UBND,Quyết định 46 2012,Tỉnh Thái Nguyên,Đơn giá thuê đất,Giá thuê đất,Giá thuê đất Thái Nguyên 2013,Đơn giá thuê đất mặt nước ,Đơn giá thuê đất mặt nước Thái Nguyên,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

9

Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

46/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 46 2012,Tỉnh Hà Tĩnh,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2012/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 12 năm

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2019

10

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND về Quy định giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

46/2012/QD-UBND,Quyết định 46 2012,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Giá đất Bà Rịa Vũng Tàu 2013 ,Giá đất Vũng Tàu 2013 ,Bảng giá đất Vũng Tàu 2013 ,Giá đất Vũng Tàu,Giá đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

11

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND về Đề án Tổ chức xây dựng và bảo đảm chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2013 - 2015

46/2012/QD-UBND,Quyết định 46 2012,Tỉnh Bình Định,Chế độ chính sách,Lực lượng dân quân tự vệ,Lực lượng Dân quân tự vệ Bình Định,Xây dựng lực lượng DQTV,Chính sách đối với lực lượng DQTV,Lực lượng DQTV Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2013

12

Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND chuyển đổi trường Trung học phổ thông bán công sang trường Trung học phổ thông công lập do tỉnh Hải Dương ban hành

46/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 46 2012,Tỉnh Hải Dương,Chuyển đổi trường bán công ,Chuyển đổi Trường Trung học phổ thông,Chuyển đổi trườngTHPT bán công ,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

13

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

46/2012/QD-UBND,Quyết định 46 2012,Tỉnh Hậu Giang,Hoạt động đối ngoại,Hoạt động đối ngoại Hậu Giang,46/2012/QĐ-UBND Hậu Giang,Đối ngoại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

14

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND về Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

46/2012/QD-UBND,Quyết định 46 2012,Tỉnh Quảng Ngãi,Phối hợp hoạt động,Phối hợp giữa cơ quan nhà nước ,Đấu tranh phòng chống buôn lậu,Chống buôn lậu hàng giả ,Chống gian lận thương mại,Chống buôn lậu hàng giả Quảng Ngãi,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG

Ban hành: 11/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2012

15

Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

46/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 46 2012,Tỉnh Vĩnh Long,Phí đấu giá tài sản,Mức thu phí đấu giá ,Quản lý sử dụng phí đấu giá,Thu phí đấu giá,Sử dụng phí đấu giá,Sử dụng phí đấu giá tài sản,Quản lý phí đấu giá tài sản,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

16

Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND về thành thành lập các phường: Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Thành, Quảng Thắng thuộc thành phố Thanh Hóa do Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

46/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 46 2012,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2012/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 05

Ban hành: 05/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2015

17

Thông tư 46/2012/TT-BGDĐT về Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

46/2012/TT-BGDDT,Thông tư 46 2012,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm,Người tốt nghiệp Đại học,Người muốn trở thành giáo viên ,Giáo viên trung học phổ thông,Nghiệp vụ sư phạm ,Điều kiện giáo viên trung học phổ thông ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2012

18

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, giải tỏa và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

46/2012/QD-UBND,Quyết định 46 2012,Tỉnh Đắk Lắk,Lấn chiếm đường bộ,Chống lấn chiếm đường bộ ,Hành lang an toàn đường bộ,Lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ ,Quản lý hành lang an toàn đường bộ ,Kết cấu hạ tầng giao thông,Lấn chiếm long lề đường,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK --------

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2012

19

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng

46/2012/QD-UBND,Quyết định 46 2012,Tỉnh Lâm Đồng,Chức danh trưởng phó phòng ban,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2012/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 14

Ban hành: 14/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2012

20

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Phúc

46/2012/QD-UBND,Quyết định 46 2012 Tỉnh Vĩnh Phúc,Quyết định 46 năm 2012 Tỉnh Vĩnh Phúc,Quyết định 46 Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 2012,QĐ 46 Tỉnh Vĩnh Phúc còn hiệu lực,QĐ 46 Tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng 2012,QĐ 46 Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất,QĐ số 46 năm 2012 Tỉnh Vĩnh Phúc,Quyết định 46/2012/QD-UBND ngày 09/11/2012,Quyết định 46 Tỉnh Vĩnh Phúc về Chương trình

Ban hành: 09/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!