Tra cứu 40/2002/PL-UBTVQH

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 40/2002/PL-UBTVQH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 115066 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Pháp lệnh Giá năm 2002

Pháp lệnh 40 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Giá,Giá độc quyền,Quản lý giá,Thẩm định giá,Bình ổn giá,Chống bán phá giá,Kiểm soát giá độc quyền,40/2002/PL-UBTVQH10,Thương mại UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

2

Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự năm 2002

Pháp lệnh 05 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Viện kiểm sát quân sự,Viện kiểm sát quân sự,Kiểm sát xét xử,05/2002/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 04/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

3

Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự năm 2002

Pháp lệnh 04 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Tổ chức Tòa án,Pháp lệnh Tổ chức Tòa án quân sự,Tổ chức Tòa án quân sự,Tòa án quân sự quân khu,Tòa án quân sự khu vực,Tòa án quân sự,04/2002/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

4

Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân năm 2002

Pháp lệnh 02 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm,Thẩm phán và Hội thẩm,Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán,Hội thẩm nhân dân,02/2002/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

5

Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002

Pháp lệnh 03 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Kiểm sát viên,Viện kiểm sát nhân dân,Viện Kiểm sát,Kiểm sát viên,03/2002/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 04/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

6

Pháp lệnh sửa đổi Điều 22 và Điều 23 Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 2002

Pháp lệnh 01 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Ưu đãi sửa đổi,Pháp lệnh ưu đãi,Người hoạt động cách mạng,Người có công cách mạng,Người hoạt động kháng chiến,Ưu đãi gia đình liệt sĩ,Thương bệnh binh,Sửa đổi,Bổ sung,01/2002/PL-UBTVQH11,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG

Ban hành: 04/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

7

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002

Pháp lệnhUỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính,Xử lý vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Xử phạt vi phạm hành chính,Hành vi vi phạm hành chính,44/2002/PL-UBTVQH10 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

8

Pháp lệnh đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế năm 2002

Pháp lệnh 41 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Đối xử tối huệ quốc,Pháp lệnh Tối huệ quốc,Pháp lệnh Đối xử quốc gia,Pháp lệnh Thương mại quốc tế,Đối xử tối huệ quốc,Tối huệ quốc,Thương mại quốc tế,41/2002/PL-UBTVQH10,Thương mại,Dịch vụ pháp lý UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ

Ban hành: 25/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

9

Pháp lệnh tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam năm 2002

Pháp lệnh 42 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Tự vệ trong nhập khẩu,Tự vệ trong nhập khẩu,Nhập khẩu hàng hóa,Biện pháp tự vệ,42/2002/PL-UBTVQH10,Thương mại,Xuất nhập khẩu UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 25/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

10

Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002

Pháp lệnh 43 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Bưu chính viễn thông,Bưu chính viễn thông,Dịch vụ bưu chính,Dịch vụ viễn thông,Phổ tần số vô tuyến điện,Thiết bị vô tuyến,43/2002/PL-UBTVQH10,Công nghệ thông tin UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 25/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

11

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2007

Pháp lệnh 31 2007,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh xử lý hành chính sửa đổi,Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính,Xử lý vi phạm hành chính,Sửa đổi,Bổ sung,31/2007/PL-UBTVQH,Vi phạm hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

12

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2009

Pháp lệnh 09 2009,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh điều tra hình sự sửa đổi,Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự,Pháp lệnh điều tra hình sự,Tổ chức điều tra hình sự,Bộ đội biên phòng,Lực lượng cảnh sát biển,Cục Cảnh sát giao thông,Bổ sung,Sửa đổi,09/2009/PL-UBTVQH12,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN THƯỜNG VỤ

Ban hành: 27/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2009

13

Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2008

Pháp lệnhUỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Dân số sửa đổi,Pháp lệnh Dân số,Bệnh lây truyền qua đường tình dục,Sửa đổi,Bổ sung,08/2008/PL-UBTVQH12,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 27/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2009

14

Pháp lệnh sửa đổi Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 2008

Pháp lệnh 07 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thuế tài nguyên sửa đổi,Pháp lệnh Thuế Tài nguyên,Thuế Tài nguyên,Biểu thuế suất thuế tài nguyên,Trầm hương,Hải sâm,Kỳ nam,Sửa đổi,Bổ sung,07/2008/PL-UBTVQH12,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2009

15

Pháp lệnh công an xã năm 2008

Pháp lệnh 06 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Công an xã,Công an xã,Phó trưởng Công an xã,Trưởng Công an xã,Công an viên,06/2008/PL-UBTVQH12,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 21/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2009

16

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008

Pháp lệnh 04 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh xử lý hành chính sửa đổi,Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính,Xử lý vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Hành vi vi phạm hành chính,Sửa đổi,Bổ sung,04/2008/PL-UBTVQH12 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 02/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2008

17

Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam năm 2008

Pháp lệnh 03 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển,Lực lượng cảnh sát biển,Hoạt động Lực lượng Cảnh sát biển,Cảnh sát biển Việt Nam,03/2008/PL-UBTVQH12,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2008

18

Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng năm 2008

Pháp lệnh 02 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng,Công nghiệp quốc phòng,Cơ sở công nghiệp quốc phòng,Cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt,Cơ sở công nghiệp động viên,Cơ sở công nghiệp,02/2008/PL-UBTVQH12,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2008

19

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2007

Pháp lệnh 35 2007,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Ưu đãi sửa đổi,Người có công cách mạng,Sửa đổi,Bổ sung,35/2007/PL-UBTVQH11,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 21/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

20

Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007

Pháp lệnh 33 2007,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Ký kết Thỏa thuận quốc tế,Ký kết Thỏa thuận quốc tế,Thực hiện Thỏa thuận quốc tế,Thỏa thuận quốc tế,33/2007/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 20/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!