Tra cứu 3835/BHXH-CST:

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3835/BHXH-CST: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7003 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 3835/QĐ-BGDĐT năm 2023 về điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn British Council (Việt Nam), Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ giáo dục Đông A, Công ty cổ phần Phát triển giáo dục và đào tạo ODIN, Công ty trách nhiệm hữu hạn University Access Centre Việt Nam và Hội đồng Anh

3835/QD-BGDDT,Quyết định 3835 2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quyết định 3835 năm 2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quyết định 3835 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 2023,QĐ 3835 Bộ Giáo dục và Đào tạo còn hiệu lực,QĐ 3835 Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng 2023,QĐ 3835 Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhất,QĐ số 3835 năm 2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quyết định

Ban hành: 14/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2023

2

Quyết định 3835/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

3835/QD-BVHTTDL,Quyết định 3835 2022 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Quyết định 3835 năm 2022 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Quyết định 3835 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2022,QĐ 3835 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,QĐ 3835 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2022,QĐ 3835 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,QĐ số 3835 năm

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2023

3

Quyết định 3835/QĐ-BGDĐT năm 2022 phê duyệt tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong cơ sở Giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3835/QD-BGDDT,Quyết định 3835 2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quyết định 3835 năm 2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quyết định 3835 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 2022,QĐ 3835 Bộ Giáo dục và Đào tạo còn hiệu lực,QĐ 3835 Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng 2022,QĐ 3835 Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhất,QĐ số 3835 năm 2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quyết định

Ban hành: 23/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2022

4

Quyết định 3835/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

3835/QD-UBND,Quyết định 3835 2021 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 3835 năm 2021 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 3835 Tỉnh Quảng Nam ban hành 2021,QĐ 3835 Tỉnh Quảng Nam còn hiệu lực,QĐ 3835 Tỉnh Quảng Nam áp dụng 2021,QĐ 3835 Tỉnh Quảng Nam mới nhất,QĐ số 3835 năm 2021 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 3835/QD-UBND ngày 28/12/2021,Quyết định 3835 Tỉnh Quảng Nam về

Ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2022

5

Quyết định 3835/QĐ-BKHCN công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020

3835/QD-BKHCN,Quyết định 3835 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ,Công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ,Công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ của Bộ Khoa học,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

6

Quyết định 3835/QĐ-BGTVT năm 2016 công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

3835/QD-BGTVT,Quyết định 3835 2016,Bộ Giao thông vận tải,Bãi bỏ thủ tục hành chính ,Giao thông Vận tải,Kiểm soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

7

Quyết định 3835/QĐ-BCT năm 2008 về Quy chế hoạt động của Tổ tổng hợp, giúp việc Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

3835/QD-BCT,Quyết định 3835 2008,Bộ Công thương,Dự án thủy điện Sơn La,Ban chỉ đạo nhà nước,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3835/QĐ-BCT Hà Nội, ngày

Ban hành: 09/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2014

8

Kế hoạch 1727/KH-BHXH năm 2024 về tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995-16/02/2025)

1727/KH-BHXH,Kế hoạch 1727 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch 1727 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch 1727 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2024,KH 1727 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,KH 1727 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2024,KH 1727 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,KH số 1727 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch

Ban hành: 10/06/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2024

9

Kế hoạch 1723/KH-BHXH triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2024 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1723/KH-BHXH,Kế hoạch 1723 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch 1723 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch 1723 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2024,KH 1723 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,KH 1723 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2024,KH 1723 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,KH số 1723 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch

Ban hành: 07/06/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2024

10

Quyết định 838/QĐ-BHXH năm 2024 công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

838/QD-BHXH,Quyết định 838 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định 838 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định 838 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2024,QĐ 838 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,QĐ 838 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2024,QĐ 838 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,QĐ số 838 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định

Ban hành: 05/06/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2024

11

Kế hoạch 1524/KH-BHXH về tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1524/KH-BHXH,Kế hoạch 1524 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch 1524 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch 1524 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2024,KH 1524 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,KH 1524 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2024,KH 1524 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,KH số 1524 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch

Ban hành: 24/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2024

12

Kế hoạch 1409/KH-BHXH năm 2024 triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1409/KH-BHXH,Kế hoạch 1409 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch 1409 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch 1409 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2024,KH 1409 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,KH 1409 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2024,KH 1409 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,KH số 1409 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch

Ban hành: 15/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2024

13

Kế hoạch 1374/KH-BHXH thực hiện Hiệp định về bảo hiểm xã hội của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024 giữa Việt Nam - Đại Hàn Dân Quốc do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1374/KH-BHXH,Kế hoạch 1374 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch 1374 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch 1374 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2024,KH 1374 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,KH 1374 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2024,KH 1374 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,KH số 1374 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch

Ban hành: 13/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2024

14

Quyết định 510/QĐ-BHXH năm 2024 về Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 398-NQ/BCSĐ

510/QD-BHXH,Quyết định 510 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định 510 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định 510 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2024,QĐ 510 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,QĐ 510 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2024,QĐ 510 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,QĐ số 510 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định

Ban hành: 07/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2024

15

Kế hoạch 1248/KH-BHXH tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024

1248/KH-BHXH,Kế hoạch 1248 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch 1248 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch 1248 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2024,KH 1248 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,KH 1248 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2024,KH 1248 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,KH số 1248 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch

Ban hành: 03/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2024

16

Quyết định 488/QĐ-BHXH năm 2024 về Quy chế thi đua, khen thưởng của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

488/QD-BHXH,Quyết định 488 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định 488 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định 488 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2024,QĐ 488 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,QĐ 488 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2024,QĐ 488 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,QĐ số 488 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định

Ban hành: 26/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2024

17

Kế hoạch 947/KH-BHXH hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

947/KH-BHXH,Kế hoạch 947 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch 947 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch 947 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2024,KH 947 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,KH 947 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2024,KH 947 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,KH số 947 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch 947/KH-BHXH

Ban hành: 09/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2024

18

Quyết định 316/QĐ-BHXH năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

316/QD-BHXH,Quyết định 316 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định 316 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định 316 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2024,QĐ 316 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,QĐ 316 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2024,QĐ 316 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,QĐ số 316 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định

Ban hành: 22/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2024

19

Quyết định 310/QĐ-BHXH công bố công khai số liệu điều chỉnh phân bổ dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo năm 2024 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

310/QD-BHXH,Quyết định 310 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định 310 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định 310 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2024,QĐ 310 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,QĐ 310 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2024,QĐ 310 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,QĐ số 310 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định

Ban hành: 20/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2024

20

Kế hoạch 724/KH-BHXH năm 2024 thực hiện Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Tạp chí bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

724/KH-BHXH,Kế hoạch 724 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch 724 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch 724 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2024,KH 724 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,KH 724 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2024,KH 724 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,KH số 724 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch 724/KH-BHXH

Ban hành: 19/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2024

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!