Tra cứu Công Văn 3835/BHXH-CST

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 3835/BHXH-CST: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10319 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 3835/BHXH-CST năm 2013 sai sót các tiêu thức giữa sổ bảo hiểm xã hội và Giấy chứng minh nhân dân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3835/BHXH-CST,Công văn 3835 2013,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,sai sót tiêu thức sổ bảo hiểm,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3835/BHXH-CST V/v sai

Ban hành: 27/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2013

2

Công văn 519/BHXH-CST năm 2022 về in thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

519/BHXH-CST,Công văn 519 2022,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ C,In thẻ bảo hiểm theo mẫu mới,In thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới,Thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2022

3

Công văn 2241/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2021 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2241/BHXH-CST,Công văn 2241 2021,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ C,Thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh Hồ Chí Minh,Thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh,Thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh thành phố,Giao thông - Vận tải BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 18/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

4

Công văn 444/BHXH-CST năm 2021 về rà soát, bổ sung số điện thoại của người tham gia trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

444/BHXH-CST,Công văn 444 2021,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ C,Bổ sung số điện thoại của người tham gia,Bổ sung số điện thoại trong cơ sở dữ liệu Bảo hiểm,Cơ sở dữ liệu Bảo hiểm thành phố Hồ Chí Minh,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

5

Công văn 274/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

274/BHXH-CST,Công văn 274 2021,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ C,Thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh Hồ Chí Minh,Thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh 2021,Thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH --------

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

6

Công văn 3400/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3400/BHXH-CST,Công văn 3400 2020,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ C,Thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh Hồ Chí Minh,Thay đổi cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh,Thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

7

Công văn 3122/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3122/BHXH-CST,Công văn 3122 2020,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ C,Thay đổi cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh Bảo hiểm Hồ Chí Minh,Thay đổi cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh Bảo hiểm xã hội,Thay đổi cơ sở khám bệnh các thành phố Hồ Chí Minh,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

8

Công văn 1911/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1911/BHXH-CST,Công văn 1911 2020,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ C,Thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh,Thông tin cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế,Thông tin cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2021

9

Công văn 1589/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1589/BHXH-CST,Công văn 1589 2020,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ C,Bảo hiểm Hồ Chí Minh thay đổi cơ sở khám chữa bệnh,Thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh,Thông tin cơ sở khám chữa bệnh Hồ Chí Minh,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH --------

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

10

Công văn 1142/BHXH-CST năm 2020 về chấn chỉnh việc trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1142/BHXH-CST,Công văn 1142 2020,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ C,Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động,Chấn chỉnh trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động,Trả sổ bảo hiểm cho người lao động quản lý,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

11

Công văn 725/BHXH-CST năm 2020 về đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế thuộc địa bàn sắp xếp theo Nghị quyết 29/NQ-HĐND do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

725/BHXH-CST,Công văn 725 2020,Bảo hiểm xã hội thành phố Hà N,Quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế Hà Nội,Đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế Hà Nội,Người thuộc địa bàn sắp xếp theo NQ số 29/NQ-HĐND,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2021

12

Công văn 435/BHXH-CST năm 2020 về niêm yết công khai mẫu C13-TS và chuyển trả tờ rời hàng năm cho người lao động do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

435/BHXH-CST,Công văn 435 2020,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ C,Niêm yết công khai mẫu C13 TS,Chuyển trả tờ rời cho người lao động,Quản lý sổ bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

13

Công văn 239/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

239/BHXH-CST,Công văn 239 2020,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ C,Thay đổi thông tin,Cơ sở khám chữa bệnh ,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

14

Công văn 5869/BHXH-CST năm 2018 về gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2019 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

5869/BHXH-CST,Công văn 5869 2018,Bảo hiểm xã hội thành phố Hà N,Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế ,Cấp thẻ bảo hiểm y tế,Thẻ Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

15

Công văn 4389/BHXH-CST năm 2018 về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

4389/BHXH-CST,Công văn 4389 2018 Bảo hiểm xã hội thành phố Hà N,Công văn 4389 năm 2018 Bảo hiểm xã hội thành phố Hà N,Công văn 4389 Bảo hiểm xã hội thành phố Hà N ban hành 2018,CV 4389 Bảo hiểm xã hội thành phố Hà N còn hiệu lực,CV 4389 Bảo hiểm xã hội thành phố Hà N áp dụng 2018,CV 4389 Bảo hiểm xã hội thành phố Hà N mới nhất,CV số 4389 năm 2018

Ban hành: 10/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2023

16

Công văn 2104/BHXH-CST năm 2017 về rà soát và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động thông qua tổ chức dịch vụ Bưu chính do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2104/BHXH-CST,Công văn 2104,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh,Sổ Bảo hiểm xã hội,Bàn giao sổ bảo hiểm xã hội,Dịch vụ bưu chính,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2017

17

Công văn 937/BHXH-CST năm 2017 về rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

937/BHXH-CST,Công văn 937 2017,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ C,Cấp sổ bảo hiểm xã hội,Sổ Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

18

Công văn 593/BHXH-CST năm 2017 về số lượng thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

593/BHXH-CST,Công văn 593 2017,Bảo hiểm xã hội thành phố Hà N,Khám chữa bệnh ban đầu,Cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu,Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu,Thẻ Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2017

19

Công văn 568/BHXH-CST năm 2017 bổ sung công văn 3118/BHXH-CST về rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

568/BHXH-CST,Công văn 568 2017,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ C,Sổ Bảo hiểm xã hội,Bàn giao sổ bảo hiểm xã hội,Quản lý sổ bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

20

Công văn 288/BHXH-CST thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các Tỉnh năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

288/BHXH-CST,Công văn 288 2017,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ C,Cơ sở khám chữa bệnh,Tuyến cơ sở khám chữa bệnh ,Cơ sở khám chữa bệnh địa phương,Thay đổi thông tin,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 17/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!